ANA SAYFA KOMUTAN KURUMSAL BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI
KOMUTANGeri
Orgeneral Ümit DÜNDAR

Orgeneral Ümit DÜNDAR

Kara Kuvvetleri Komutanı

1955 yılında Manisa'da doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından, 1985 yılında Kara Harp Akademisinden, 1991 yılında İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejinden, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

30 Ağustos 2001 tarihinde tuğgeneralliğe, 2005 yılında tümgeneralliğe, 2009 yılında korgeneralliğe, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiş ve iki yıl süre ile 3'üncü Ordu Komutanlığı ve müteakiben 1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 16-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığına vekâlet etmiştir.

2016-2018 yıllarında Genelkurmay II nci Başkanlığı görevlerini yürütmüş ve 09 Temmuz 2018 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

Devamı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Modernizasyon Projeleri

T129 ATAK Taarruz Helikopteri

T129 ATAK Taarruz Helikopteri Projesi ile K.K.K.lığının taarruz ve keşif platformu olarak; yüksek irtifa, gece/gündüz ve kötü hava şartlarında görev yapabilecek, yüksek performanslı taarruz helikopteri ihtiyacı karşılanacaktır. Teslimat devam etmektedir.

Millî İmkânlarla Modern Tank Üretimi (ALTAY)

Yüksek hareket ve beka kabiliyetli, uzun menzilli ve etkili ateş-darbe gücüne sahip ALTAY tanklarının envantere alınmasıyla, ekonomik ve fizikî ömrünü dolduran bazı tanklarımızın envanterden çıkarılması ve geleceğe dönük uzun süreli platform ihtiyacının karşılanması mümkün olacaktır. Geliştirme süreci devam etmektedir.

Tank Modernizasyonu

TALTAY projesi gerçekleşinceye kadar; K.K.K.lığının ara nesil tank ihtiyacının karşılanması maksadıyla yürütülen Leopard 1 Tanklarının İyileştirilmesi, M60 A1 Tank Modernizasyonu ve Leopard 2A4 Tank Tedariki projelerinde teslimatlar tamamlanarak tanklar envantere alınmıştır.

T-155 K/M Fırtına Obüsü

T-155 K/M Fırtına Obüsü Projesi ile manevra birliklerine sürekli, etkin ve zamanında ateş desteği sağlamak maksadıyla, menzili, tahrip gücü, beka kabiliyeti yüksek, gelişmiş komuta kontrol sistemlerini üzerinde bulunduran T-155 Kundağı Motorlu FIRTINA Obüsü K.K.K.lığı tarafından geliştirilmiş ve seri imalatı devam etmektedir.

K/M Obüsler İçin Mühimmat Aracı (POYRAZ)

Fırtına Obüslerinin sahip oldukları üstün ateş gücünden kesintisiz faydalanabilmek için ihtiyaç duyulan mühimmatı yükleyebilecek mühimmat aracının yurt içinde üretilmesi maksadıyla K/M Obüsler İçin Mühimmat Aracı (POYRAZ) geliştirilmiş, seri üretim devam etmektedir.

Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs (BORAN)

105 mm çapında, modern komuta kontrol sistemleri ile donatılmış, hafif, uzun menzilli bir topçu silah sisteminin yurt içinde üretilmesi maksadıyla Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs (BORAN) Projesi başlatılmıştır. Tasarım ve Geliştirme Süreci devam etmektedir.

122mm Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), 302 mm Kasırga ÇNRA Sistemi ile 600 mm Yıldırım (J) Füze Sistemi

K.K.K.lığı envanterindeki karadan karaya roket sistemlerinden olan 122 mm Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA), 302 mm Kasırga ÇNRA Sistemi ile 600 mm Yıldırım (J) Füze Sistemi başarılı bir şekilde kullanılmakta ve eğitim atışları yapılmaktadır. Ayrıca, K+ projesi ile; Kasırga sisteminin güdümlü bir füze sistemine sahip olması için geliştirme ve üretim faaliyetleri devam etmektedir.

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A)

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi ile manevra birliklerine alçak irtifa hava savunma kabiliyeti kazandırılması amaçlanmıştır. Projede otonom ve çekili olmak üzere iki konfigürasyonda güdümlü füze sisteminin yurt içinde geliştirilerek tedarik edilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda geliştirme dönemi faaliyetleri devam etmektedir.

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O)

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi ile düşman hava tehdit vasıtalarının orta irtifada tesirsiz hale getirilmesi amaçlanmıştır. Projede ihtiyaç duyulan güdümlü füze sisteminin yurt içinde geliştirilerek tedarik edilmesi öngörülmüştür. Bu kapsamda; Alçak İrtifa Hava Savunma Füze sistemi ile aile bütünlüğü içerisinde olacak şekilde geliştirme dönemi faaliyetleri devam etmektedir.

2.75 İnçlik Laver Güdümlü Roket (CİRİT)

Envanterde mevcut Süper Kobra (AH 1W) ve tedarik edilecek ATAK helikopterlerinden atılmak üzere yurt içinde lazer güdümlü CİRİT mühimmatı geliştirilmiştir. CİRİT kullanımında; mühimmatın atıldığı hava aracı, başka bir hava aracı veya yerden lazer ile hedef işaretlenmekte ve atış yapılabilmektedir

Orta Menzilli Modern Tanksavar (MIZRAK-O)

Düşman zırhlı ve mekanize birliklerini orta menzil olarak belirlenen mesafede durdurmak, geciktirmek ve imha etmek maksadıyla millî imkânlarla geliştirilecek Orta Menzilli Modern Tanksavar (MIZRAK-O) için Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ROKETSAN AŞ arasında geliştirme sözleşmesi imzalanmıştır.

Uzun Menzilli Tanksavar (MIZRAK-U)

ATAK Projesi kapsamında tedarik edilecek taarruz helikopterlerinden atılmak üzere Uzun Menzilli Tanksavar (MIZRAK-U) füzesi geliştirilmektedir.

Mayına Karşı Kısmi Korumalı Araçlar (KİRPİ)

İntikaller esnasında daha etkin bir koruma sağlanması ve El Yapımı Patlayıcı (EYP)/mayınların etkilerinin azaltılması maksadıyla temin edilen Mayına Karşı Kısmi Korumalı Araçlar (KİRPİ) Mart 2011 tarihinden itibaren birliklerce kullanılmaya başlanmıştır.

Taktik Tekerlekli Araçlar

Eski nesil araçların yerine yüksek performanslı yeni nesil araç tedarik etmek, araçlarda standartlık ve aile bütünlüğü sağlamak maksadıyla yurt içinde üretilen araçlar kullanıma alınmıştır.

Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar

Personelin mayın ve kinetik enerjili mühimmatın etkisinden korunması maksadıyla başlatılan Kapalı Tip Silah Kuleli COBRA Araçları tedarik edilmiştir.

Tank Taşıyıcı Araç ve Römorku

Tank Taşıyıcı Araç ve Römorku projesi ile manevra unsurlarının hareket kabiliyetini artırmak üzere yeni nesil tankların stratejik seviyede intikalinin sağlanması maksadıyla 70 ton taşıma kapasiteli tank taşıyıcı araç ve römorku tedarik edilmiştir.

İnsansız Hava Aracı (İHA)

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, keşif, gözetleme ve hedef tespit konularında, birliklerimizin modern sistem ve cihazlarla teçhiz edilme çalışmaları devam etmektedir. Kara Kuvvetlerine bağlı her birlik seviyesinde kullanılabilecek İnsansız Hava Aracı (İHA) tedariki ve yaygınlaştırılması çalışmalarına önem verilmektedir. Bu kapsamda K.K.K.lığının ihtiyacı olan Taktik İHA sistemlerinin tedariki amacıyla sözleşmeler imzalanmıştır. Geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Termal Kameralar ve Keşif Gözetleme Sistemleri

Hudut birlikleri ile üs bölgelerinin keşif, gözetleme imkân ve kabiliyetlerini artırmak maksadıyla Termal Kameralar ve Keşif Gözetleme Sistemleri, birliklerin termal görüş imkânlarını artırmak maksadıyla Termal El Dürbünleri ve Termal Silah Dürbünleri, helikopter uçuş personelinin gece görüş imkân ve kabiliyetini artırmak maksadıyla Pilot Gece Görüş Gözlükleri tedarik edilerek kullanıma alınmıştır.

Taktik Saha Muhabere Sistemleri (TASMUS)

Teknolojik gelişime paralel olarak envantere alınan Taktik Saha Muhabere Sistemleri ile Kara Kuvvetleri birliklerinin "taktik" seviyede güvenli, otomatik, sayısal muhabere ortamında muhabere yapması sağlanmaktadır.

Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi ile Ateş Destek Otomasyon Projesi (HERİKKS ve ADOP)

Millî hedef tespit sistemlerinden elde edilen bilgilerin millî komuta kontrol sistemleri ile analiz edilerek, silah ve komuta kontrol birimlerinin yönetimi ve maliyet-etkin hedef silah eşlemesi yapılması kapsamında; geliştirilen Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi ile Ateş Destek Otomasyon projeleriyle önemli yetenekler kazanılmıştır.

Uzaktan Kumandalı El Yapımı Patlayıcılara Karşı Tedbirler

Uzaktan Kumandalı El Yapımı Patlayıcılara Karşı Tedbirler kapsamında, tehditteki olası değişiklikleri de içerecek şekilde gerekli sistemler geliştirilmiş ve envantere alınmıştır.

Köprücü Tankı

Birliklerin muharebe sahasında manevra kabiliyetini artırmak ve kuru/sulu açıklıklardan emniyetli ve süratli geçişini sağlamak maksadıyla, modern tankların geçişine imkan veren 70 sınıfı kayar tip Köprücü Tankının üretim faaliyetleri devam etmektedir.

Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm İş Makineleri (KUNDUZ)

Nehir geçiş harekatında; karşı kıyının düzenlenmesi, engellerden geçit açılması ve engellerin kaldırılması için zırh koruması sağlayan ve amfibi özelliği olan Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm İş Makineleri (KUNDUZ) envantere alınmıştır.

Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SAMUR)

Birliklere muharebe sahasında karşılaştıkları sulu açıklıklardan karşı sahile geçmek maksadıyla geliştirilen Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SAMUR) kullanıma alınmıştır.

Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemleri (ETMTS)

Mayın ve El Yapımı Patlayıcıları tespit etmek maksadıyla Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemleri envantere alınmış, geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Projeleri

K.K.K.lığı personelini KBRN harp maddelerine karşı korumak ve bu harp maddeleri ile kirletilmiş ortamda harekât etkinliğinin devamını sağlamak maksadıyla sistemler tedarik edilmektedir.

Modern Piyade Tüfeği (MPT-76)

7.62×51 mm çapında, 600 metre etkili menzili sahip, optik ve aksesuarın takılabildiği modüler yapıda, mekanizmanın barut gazından kirlenmesini önleyen kısa çarpmalı, gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli mekanizma sistemine sahip, her türlü hava ve arazi şartlarında etkili olarak kullanılabilen yeni nesil bir silahın geliştirilmesi maksadıyla üretilen Modern Piyade Tüfeği (MPT-76) yurtiçinde geliştirilmiştir. Seri üretim çalışmaları devam etmektedir.

Modern Makineli Tüfek

Modern Piyade Tüfeği ile aile bütünlüğü sağlayacak, Modern Makineli Tüfek geliştirme faaliyeti devam etmektedir.