ANA SAYFA KOMUTAN KURUMSAL DUYURULAR HİZMETLER SİTE HARİTASI
KOMUTANGeri
Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU

Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU

Kara Kuvvetleri Komutanı

ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, 1981 YILINDA KARA HARP OKULUNDAN MUHABERE TEĞMEN OLARAK MEZUN OLMUŞ; 1982 YILINDA SINIF OKULU EĞİTİMİNİ TAMAMLAMIŞTIR.

1982-1991 YILLARI ARASINDA, ÇEŞİTLİ MUHABERE BİRLİKLERİNDE TAKIM VE BÖLÜK KOMUTANLIĞI GÖREVLERİNDE BULUNAN ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU, 1993 YILINDA KARA HARP AKADEMİSİNDEN, 1997 YILINDA SİLAHLI KUVVETLER AKADEMİSİNDEN MEZUN OLMUŞTUR.

2021 YILI YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA KARARLARIYLA ORGENERAL RÜTBESİNE TERFİ ETMİŞTİR.

ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU; 03 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE ONAYLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANMIŞTIR.

Devamı

Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlıkları

Piyade Okulu Komutanlığı

Piyade Okulu, 5 Kasım 1909’da İstanbul Maltepe’de “Piyade Endaht Mektebi” (Piyade Atış Okulu) adıyla hizmete açılmıştır. 1910 yılında Soğanlı Köyü/Kartal’daki yeni binasına taşınmış ve 1’inci Dünya Savaşı’nın ilanı ile 1914-1919 yılları arasında ‘Yedek Subay Talimgâhı’ olarak kullanılmıştır. 1919 yılında Gülsuyu’na taşınmıştır.

İşgal nedeniyle 1919-1923 yılları arasında eğitim ve öğretimine ara veren okul 06 Ekim 1923 tarihinde yeniden faaliyete başlamış ve Kara Harp Okulu’nu bitiren subaylar burada üç ay eğitime alınmışlardır. 1928 yılında ’’Piyade Atış Okulu’’ adını almıştır. Daha sonra II’nci Dünya Savaşı nedeniyle 1941’de Çankırı’ya taşınan okul 1946’da “Piyade Okulu” adını almıştır. 1961’de halen bulunduğu kışlada konuşlu Uçaksavar Topçu Okulu’nun lağvedilmesini müteakip, Tuzla/İstanbul’a taşınan Piyade Okulu faaliyetlerini bu kışlada yürütmektedir.

Piyade Okul Komutanlığında; subay, astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak; sınıfının taktiği ve tekniğini uygulamalı seviyede bilen subay, astsubay ve uzman erbaşlar yetiştirilmekte, temel kurslar, göreve ve atamaya yönelik eğitimler ve mesleki gelişim kursları verilmekte, piyade sınıf harekât konseptleri ile silah/sistem konseptleri hazırlanmakta ve bu konseptler ışığında doktrinler üretilmekte/güncellenmekte ve doktrinel yayınlar hazırlanmaktadır.

Piyade Okulu’nda, eğitim ve öğretimde en son yöntem ve teknikleri kullanılarak kursiyerlerin; vazife odaklı, gerçekçi, katılımcı, kıta ve muharebeye yönelik olarak gece ve gündüz şartlarında azim ve kararlılıkla yetişmeleri sağlanmaktadır. Çağın gerektirdiği modern harp, silah ve araçlarla, zaman ve maliyetten tasarruf sağlayan simülatör sistemleri de eğitim faaliyetlerinde etkin olarak kullanılmaktadır. Teşkilat, teçhizat-malzeme, doktrin, eğitim-öğretim ve personel alanlarında bilimsel çalışmalara katkı sağlanmaktadır.

Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının temeli; yurdumuzun genelde dağlık olan arazi karakterinin ortaya koyduğu ihtiyaçlar dikkate alınarak, dağlık bölgelerde görev yapacak personeli eğitmek maksadıyla, ilk defa 1926 yılında Muğla’da Dağ Talimgâhı ile atılmıştır. Eğirdir bölgesinin, arazi itibariyle dağcılık eğitimine müsait olması nedeniyle talimgâh, 1927’de Eğirdir’e intikal etmiş ve 1952 yılında “Dağ Okulu” adını almıştır.

1953 yılında İzmir Menteş’te tesis edilen “Komando Okulu” ise, 06 Mayıs 1959 tarihinde Eğirdir’e intikal etmiş ve 1960 yılında Dağ Okulu ve Komando Okulu birleştirilerek “Dağ, Komando Okulu” adını almıştır. 1969 yılında Temel İhtisas Er Eğitim Taburu’nun kurulması ile de “Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı” teşkil edilmiştir. Bu tarihten itibaren ağırlıklı olarak komando temel ve ihtisas kurslarını vermeye başlamıştır.

2007 yılında teröristle mücadele harekâtı icra eden birliklerde görev alacak erbaş ve erlerin kol teşkilatı içerisinde, bir eğitim merkezinde, konusunda uzman personel tarafından eğitilmesi maksadıyla 17 Ağustos 2007 tarihinde; Isparta’da İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı kurulmuş ve 2015 yılında ismi Terörizmle Mücadele ve Eğitim Tatbikat Merkezi Komutanlığı olarak değiştirilmiştir.

2017 yılında Manisa’da konuşlu bulunan 1’inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı bünyesine dahil edilmiştir.

2021 yılında Burdur’da konuşlu bulunan 58’inci Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesine dahil edilmiştir.

Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1926 yılından günümüze kadar bulunduğu Eğirdir, Isparta, Burdur ve Manisa konuşlu bulunan kışlalarında komando ve teröristle mücadele harekâtı bölgesine katılan birliklerin eğitim ve kurs ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kurslar vermektedir.

Tank Okul Komutanlığı

Türk Zırhlı Birliklerinin esasını teşkil eden Kara Kuvvetleri Komutanlığının ilk tank birliği 1934 yılında tabur seviyesinde Lüleburgaz’da teşkil edilmiştir. İlk Türk Zırhlı Tugayı yine Lüleburgaz’da 1937 yılında kurulmuştur.

15 Aralık 1942 Tarihinde, Tank sınıfına mensup Subay ve Astsubayları eğitmek üzere Kara Harp Okul Komutanlığında bir ‘Tank Talimgâhı’ kurulmuş ve kıtalarda mevcut tecrübeli subaylardan oluşan öğretmen kadrosu ile göreve başlamıştır. Günden güne gelişen talimgâh, 23 Eylül 1943 tarihinde ‘Tank Okulu’ adını almıştır. Bu talimgâh 1944 yılında ise Zırhlı Birlikler Okulu olarak isim değiştirmiştir.

1956 yılına gelindiğinde ise Zırhlı Birlikler Okulundan ayrı olarak Etimesgut’ta Zırhlı Er Eğitim Tümeni kurulmuş, 1964 yılında Zırhlı Birlikler Okulu ile birleşerek Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı adını almıştır. 1965 yılında ise yeniden teşkilatlanarak Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına dönüştürülmüştür. Yapılan teşkilat düzenlemeleri kapsamında 2018 yılında “Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı” adını, 07 Ekim 2022 tarihinde ise "Tank Okul Komutanlığı" adını almıştır.

Tank Okul Komutanlığında okul eğitimi kapsamında; Subay, Yedek Subay, Astsubay, Yedek Astsubay ve Uzman Erbaşlara yönelik olarak; temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları verilmektedir.

Kursiyerler muharebe (savaş) simülatörlerinde eğitilmekte, Tabur Görev Kuvveti seviyesinde simülatör destekli komuta yeri tatbikatları icra edilmekte, gerçek tank ve arazide tatbikatlar yapılmaktadır.

Tüm tank birliklerindeki tank mürettebatlarına görev yaptıkları tanklara yönelik simülatör eğitimleri verilmektedir.

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı

Topçu ve Füze Okulu, III'üncü Selim tarafından 1795 yılında İstanbul Hasköy’de Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Kara Mühendislik Okulu) adı altında kurulmuştur.

Tophane Nazırı Bekir Paşa, 1847 yılında bir nizamname ile Mühendishaneye Topçu ve Mimari (İstihkâm) Fakültelerini açtırmıştır.

Okul 1920 yılına kadar İstanbul'un çeşitli kışlalarında faaliyet göstermiş, aynı yıl Konya’ya nakledilmiştir. 1923’te tekrar İstanbul Metris’te Topçu Atış Okulu adı altında açılmış, 1941 yılında Topçu ve Topçu Atış Okulu adıyla Polatlı’ya nakledilmiş, 1962 yılında Topçu ve Füze Okulu adını almıştır. Okul, eğitim/öğretim faaliyetlerine kurulduğu günden bugüne kesintisiz devam etmiştir.

Topçu sınıfı kadrolarında istihdam edilmek üzere temin edilen subay, astsubay ve uzman erbaşlara göreve başlamadan önce yeterli bir süre Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı bünyesinde temel ve başlangıç eğitimleri verilmektedir. Burada verilen eğitimlerin amacı; kıtalara gidecek subay, astsubay ve uzman erbaşların, birliklerine katıldıklarında, kendilerine verilen görevleri uygulamalı olarak yapabilecek taktik ve teknik bilgi ve beceriye sahip, komuta edeceği takıma/kısma komutanlık ve eğiticilik yapabilecek şekilde yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının ilk unsuru; 1948 yılı başlarında Türk Kara Ordusu Havacılığının kurulması çalışmaları ile ortaya çıkmış, aynı yıl içinde Polatlı’da Topçu Okulu bünyesinde Topçu Tayyareciliği adı altında Hava Grubu olarak kurulmuştur.

1958 yılının Nisan ayında Okul, Polatlı’dan Güvercinlik/Ankara’daki hava alanına intikal etmiştir. 1986 yılında, Kara Havacılığının ‘sınıf’ statüsünü kazanmasını müteakip, Kara Havacılık Okul Komutanlığı, sınıfın sahibi ve sorumlusu olmuştur. 1997 yılında yapılan kadro değişikliği ile okul yeniden teşkilatlandırılmış ve adı Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak değiştirilmiştir.

2003 yılında yapılan kadro değişikliği ile Kara Havacılık Komutanlığı kurulmuş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Kara Havacılık Okul Komutanlığı ise Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlanmıştır.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı, başta Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylar olmak üzere; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve dost ve müttefik yabancı ülke personeline, temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları vermektedir.

Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

1944 yılında Tuzla’da teşkil edilen Uçaksavar Topçu Okulu, 1961 yılında lağvedilerek bütün unsurlarıyla birlikte Polatlı'da bulunan Topçu ve Topçu Atış Okulu bünyesine dâhil edilmiştir.

1997 yılında Hava Savunma Sınıfı ayrı bir sınıf olarak teşkil edilmiş, Hava Savunma Okulu aynı yıl Polatlı’da teşkil edilerek eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Hava Savunma Okulu, müteakiben Çekmeköy Kışlası’na (İstanbul) intikal ederek, 1998 yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetine bu kışlada devam etmiştir. Mütakiben Hava Savunma Okulu Komutanlığının adı, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak değiştirilmiştir.

Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 8 Temmuz 2008 tarihinde Konya’ya intikal etmiştir. Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı; hava savunma sınıfına mensup subay, astsubay, asteğmen adayı öğrenci, uzman erbaş, erbaş ve erlere teknolojinin en son imkânlarını kullanarak eğitim vermekte ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı hava savunma birliklerine kazandırmaktadır.

İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

1925 yılında, Harbiye’de istihkâm ve demiryolu subaylarını yetiştirmek üzere Fen Tatbikat Okulu açılmıştır. Okul 1935 yılında Maçka Kışlası’na, 1941 yılında Ankara-Mamak’a taşınmıştır. 1948 yılında Fen ve Tatbikat Okulunun istihkâm ve demiryolu kısımları ayrılarak öğrenime Eyüp’te Bahriye Kışla’sında devam edilmiştir. Modern bir İstihkâm Okulu olarak Kâğıthane’de inşa ettirilen okul 4 Eylül 1953 yılında faaliyete geçmiş, öğrenime 1972 yılına kadar burada devam etmiştir.

İstihkâm erleri, 1953 yılına kadar istihkâm birliklerine acemi eğitimi almışlardır. İstihkâm Eğitim Merkezi 25 Mayıs 1953 tarihinde halen bulunduğu Abdullah Ağa Çiftliği bölgesinde kurulmuş, istihkâm erlerinin eğitimleri bu berkezde verilmeye başlanmıştır.

1972 yılında İzmir’e taşınan İstihkâm Okulu halen İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, istihkâm sınıfı subay, asteğmen adayı, astsubay ve uzman erbaşlara sınıf bilgisi ve taktiğini öğretmek maksadıyla temel kurslar açılmaktadır. Ayrıca, istihkâm birliklerinde görev yapacak erbaş ve erlerin temel ve ihtisas eğitimleri de icra edilmektedir.

Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1 Eylül 1926 yılında İstanbul’da ‘Fen Tatbikat Okulu’ ismiyle kurulmuştur. 1941 yılında Ankara’ya intikal etmiş; 1948 yılında ‘Muhabere Okul Komutanlığı’; 1961 yılında; ‘Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’, 1994 yılında; ‘Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ adını almıştır.

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında muhabere subay, yedek subay, astsubay, uzman erbaşlara sınıf ve branşlarına yönelik temel, mesleki gelişim ve göreve yönelik kurslar verilmektedir. Ayrıca, muhabere görevi yapacak acemi erlerin temel askerlik ve sınıf-branş eğitimleri icra edilmektedir.

Komuta kontrol sistemleri, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve elektronik harp cihaz ve malzemeleri üzerindeki gelişme ve yenilikler takip edilmekte, araştırmalar yapılmakta, Müşterek MEBS Eğitimi verilmekte ve bu konularda mesleki gelişim kursları düzenlemektedir.

TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

I’inci Dünya Savaşından sonra meydana gelen gelişmelere bağlı olarak 1930 yılında Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Gaz Müfettişliği kurulmuş ve 1937 yılında Gaz Müfettişliği daha geniş bir teşkilat içerisinde ‘Gaz Genel Komutanlığı’ adını almıştır.

1937 yılında Kimya Taburu ve daha sonra 1939 yılında Ankara’da Kimya Alayı teşkil edilmiştir.

1957 yılında Kimya Sınıfı kurularak, Nükleer Silahlar Okulu, Kimya Okulu ve Kimya Er Eğitim Merkezi adlarıyla üç ayrı teşkil faaliyete geçirilmiştir.

Kimya Okulu ve Kimya Er Eğitim Merkezi 1961 yılında, Nükleer Silahlar Okulu, Kimya Okulu ve NBC Eğitim Merkezi ise 1962 yılında Çankırı’ya intikal ettirilerek ‘Nükleer, Biyoloji ve Kimya Okulu (NBC Okulu)’ adı altında birleştirilmiş ve Kuvvetleri Komutanlığına bağlanmıştır.

NBC Okulu 1966 yılında Sarayburnu (İstanbul)’na, 1972 yılında Çankırı’ya, 1983 yılında Konya’ya, 1989 yılında tekrar İstanbul’a intikal etmiştir. 2003 yılında TSK NBC Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak yeniden teşkilatlanmış, 20 Aralık 2006 tarihinden itibaren İkmal ve Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kuruluşundan çıkarılarak K.K. Eğitim ve Doktrin Komutanlığına doğrudan bağlanmıştır.

2007 tarihinden itibaren, KBRN faaliyetleri ile ilgili tüm uygulamalarda ‘NBC’ ifadesi kaldırılarak kurum, teşkilat, birlik ve doküman gibi isimler dâhil olmak üzere ‘KBRN’ ibaresi kullanılmaya başlanmıştır.

TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Mayıs-Ağustos 2012 aylarında İstanbul’dan Konya’ya taşınmıştır.

Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

2 Nisan 1949 tarihinde Ankara’da Dış kapı mevkisin’ de hâlen Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Karargâhının bulunduğu yerde, Ordu donatım Okulu açılarak öğretime başlamıştır.

Yine ordudonatım sınıfının erbaş ve er ihtiyacını karşılamak üzere, 3 Aralık 1958 tarihinde Balıkesir’de ‘Ordudonatım Er Eğitim Merkezi’ teşkil edilmiştir.

28 Ağustos 1961 tarihinde Ordudonatım Okulu Ankara’dan Balıkesir’e intikal etmiş, 1 Temmuz 1964 tarihinde de Ordudonatım Okulu ile Er Eğitim Merkezi bir komutanlık altında birleştirilerek ‘Ordudonatım Okulu ve Er Eğitim Merkezi Komutanlığı’ adını almıştır. Haziran 1966 tarihinden itibaren de Ordudonatım Okulu ve Er Eğitim Merkezi kendi sınıfının personelinin tamamını kendisi yetiştirir bir sınıf haline gelmiştir.

6 Ağustos 1980 tarihinden itibaren ‘Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ adı altında Balıkesir’de eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

2007 tarihinden itibaren ‘Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ adı altında Balıkesir’de eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

16 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ‘Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ adı altında Balıkesir’de eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Ulaştırma ve Personel Sınıf Okulları 2008 yılına kadar müstakil olarak görevlerini ifa etmişlerdir.

Ulaştırma Sınıf Okulu ilk olarak, 1913 yılında İstanbul Halıcıoğlu’nda bulunan Mühendishane-i Berri Hümayun Kışlası’nda Nakliye Mektebi adıyla kurulmuştur. 1941 tarihinde Konya’ya, 1949 tarihinde Konya’dan İzmir’e nakledilerek Gaziemir mevkisindeki mevcut tesislere yerleşmiştir. Okulun adı, 16 Temmuz 1951 tarihinde Ulaştırma Okulu olarak değiştirilmiştir.

Personel Sınıf Okulu ise Genelkurmay Personel Başkanlığına bağlı olarak 1952 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. 1957 yılında Abidinpaşa Köşküne taşınan Personel Okulu aynı yıl K.K. Personel Başkanlığına bağlanmıştır. Yeniden teşkilatlanma ile birlikte ‘Personel ve İdare Okulu Komutanlığı’ adını alarak okul kimliğini burada kazanmıştır.

Personel Okulu 1962 yılında Bursa’ya, 1974 yılında Balıkesir’e ve 1980 yılında İstanbul’a, 1989 yılında ise Konya’ya intikal etmiştir. 2008 yılında Personel Okulu Komutanlığının bütün unsurları Konya’dan İzmir’e intikalini tamamlamış ve komutanlığın ismi ‘Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir.

Personel Okulu Komutanlığında; personel sınıfı ile askerî inzibat hizmetlerini ve sosyal tesisler/halkla ilişkiler ve protokol branşı görevlerini yürüten subay, astsubay ve sivil personeli gerekli nitelik ve becerilere kazandırabilecek eğitim verilmektedir.

İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Levazım Okulu ilk olarak 1909 yılında Beylerbeyi Sarayı'nda açılmış ve 9 aylık faaliyetini müteakip kapanmıştır. 1911 yılında Levazım Okulu ikinci kez Taksim Kışlası'nda açılmış ancak Balkan Harbi'nin başlamasıyla okulun faaliyetleri durdurulmuştur.

1 Ekim 1925 tarihinde Harp Akademileri binasında ‘Levazım Akademisi’ adı ile Levazım Okulu tekrar açılmış, okul 1940 yılında Harp Akademileriyle birlikte Ankara'ya taşınmıştır.

Harp Akademilerinin İstanbul'a yeniden dönmesiyle Levazım Okulu da İstanbul’a dönerek 1946 yılında Yıldız'da öğretim ve eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. 1949 yılında Harp Akademileri bünyesinden ayrılmış, müstakil sınıf okulu hüviyeti ile Beyazıt'taki binalarına taşınmıştır. 1952 yılında Eyüp'teki binalara taşınarak Levazım-Maliye Okulu adını almıştır.

30 Temmuz 2007 tarihinden itibaren yeniden yapılandırılan Levazım Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı adıyla faaliyetini sürdürmektedir.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı, 1926 yılında İstanbul/Sarayburnu’nda Gülhane Hastanesinde kurulmuştur. 1937 yılında Ankara, eski Gülhane Askeri Tıp Akademisi yanındaki şu anda Spor Okulu olarak kullanılan bölgeye intikal etmiştir. 1953 yılında İzmir/Güzelyalı Poligonu’nda Sıhhiye Alayı olarak konuşlanmış, 1956 yılında ise Sıhhiye Tugayı olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. 1958 yılında Yedek Subay Bölüğü ile Sıhhiye Teknisyen Astsubay Okulu’nu da bünyesine alarak, ‘Sahra Sıhhiye Hizmet Komutanlığı’ olarak teşkilat değişikliğine uğramıştır. 1946 yılında 400 yataklı Tahliye hastanesini de kuruluşuna alarak Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi olarak teşkil edilmiş ve 1970 yılında Samsun’a intikal etmiştir.

23 Aralık 1975’de Yedek Subay Kurs Taburu’nun kuruluşundan çıkarılmasıyla okul fonksiyonu kalkarak tekrar Sahra Sıhhiye Er Eğitim Merkezi olarak teşkilat değişikliğine uğramıştır. 1990 yılında Subay Temel Kurs Bölüğü’nün kuruluşa girmesi ile tekrar ‘Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi’ olarak teşkilat değişikliğine uğramış, 1997 yılında Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi teşkil edilmiştir. Halen bu teşkilat yapısı ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığının hedef kitlesi, sağlık sınıfına mensup subay/astsubaylar ve sıhhiye sınıfı erbaş/erler ile sağlık meslek mensubu olmamakla birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip veya operasyonel birliklerindeki sıhhiye nitelikli kadrolarda görev yapan tüm sınıflara veya branşlara mensup personeldir.

Sahra Sıhhiye Okulu’nun görevleri; kursiyer ve öğrencilerin temel askerlik ve sahrada sağlık hizmetleri eğitimlerini planlayıp icra etmek, personelin yeterli standartlara ulaşmasını sağlamak, kursiyer ve öğrencilerin iskan, iaşe ve idari işlerle ilgili faaliyetlerini sürdürmek ve temel askerlik eğitimlerini yaptırmak, kursiyer, öğrenci ve acemi erbaş/erlere icra edilecek tatbikat ve gösteriler ile muharebe sahasında kullanılacak sıhhiye sınıfı malzeme, tedavi ve tahliye yöntemlerini göstermektir.

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Askeri Veteriner Okulu, Padişah II’nci Mahmut’un emri ile 1842 yılında Mekteb-i Harbiye (Harp Okulu) bünyesinde “Baytar Zabitan Sınıfı” adıyla eğitim ve öğretim faaliyetleri başlamıştır.

Veteriner öğrenimi 1873 yılına kadar Harp Okulu bünyesinde yürütülmüş, 1877 yılında Askeri Tıp Okulu ile birlikte İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı binasına taşınmıştır.

1884 yılında Askeri Tıp Okulu bünyesinde “Baytar Ameliyat Mektebi” kurulmuştur.

1888 yılına kadar Askeri Tıp Okulu ile birlikte aynı bina içinde sivil ve askeri veterinerler öğrenime devam etmiştir. Daha sonra bu günkü Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığındaki Harp Okuluna nakledilmiştir.

1909 yılına kadar Harp Okulunda devam eden eğitim öğretim faaliyetleri “Askeri Baytar Mektebi” adı altında kendi binasında başlamıştır.

1921 yılında sivil ve askeri veteriner okulları birleştirilerek “Baytar Mekteb-i Âlisi” adı altında Selimiye’deki binalarda eğitim-öğretime devam edilmiştir. 1928 yılında Baytar Mekteb–i Âlisi’nin adı, “Yüksek Baytar Mektebi” şeklinde değiştirilmiştir.

1933 yılında Yüksek Baytar Mektebinin adının değiştirilmesi ile Askeri Veteriner Tatbikat Okulu adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Askeri Veteriner Tatbikat Okulu, 1946 yılında İstanbul’dan Ankara’ya nakledilmiş, 1949 yılında ise adı “Askeri Veteriner Akademi Komutanlığı” olmuştur.

1953 yılında Gemlik’te 1’nci Ordu Komutanlığına bağlı olarak teşkil edilen “Hayvan Deposu Komutanlığı“nın adı 1960 yılında “Kara Kuvvetleri Hayvan Deposu Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

1969 yılında Askeri Veteriner Akademisi Komutanlığının kadrosu daraltılarak adı “Askeri Veteriner Okul Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

1978’de Gemlik’e nakledilerek Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü ve Eğitim Merkezi Komutanlığı adını almıştır.

Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü ve Eğitim Merkezi Komutanlığının adı 1992 yılında Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak değiştirilmiştir. 2007 yılından itibaren K.K.EDOK Komutanlığına bağlı, TSK’da başta Gıda Kontrol Hizmetleri olmak üzere, Köpek, At Üretim ve Eğitimi faaliyetleri ile birlikte Veteriner Sınıfı ile ilgili bilimsel araştırmalar sürdürülmektedir.

Veteriner Hekim Subay olarak yetiştirilmek üzere temin edilen personele Veteriner Subay stajı, Veteriner Astsubay olarak yetiştirilmek üzere temin edilen personele ise Astsubay Temel Kursu verilmektedir.

Köpek eğiticisi ve kullanıcısı uzman erbaşlar/sözleşmeli erlere mayın, takip, arama kurtarma, bomba arama, keşif ve devriye köpeği eğitici ve kullanıcı personel eğitimleri verilmektedir.

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan atların üretimi ve 4 yaşına kadar eğitimi icra edilmektedir. Eğitimi tamamlanan atlar 4 yaşından itibaren Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığına sevk edilmektedir.

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı 01 Temmuz 2015 tarihinde Sarıkamış/KARS bölgesinde kurulmuştur. 02 Kasım 2015 tarihinde eğitim öğretime başlamıştır.

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığının görevi; K.K.K.lığına Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Desteği sağlamaktır.

Bu kapsamda K.K.K.lığı bağlı birliklerinde görev yapan personel ve misafir askeri personele (MAP), Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Barınma ve Çığ, Askeri Kayakçılık, Çığ ve Çığda Arama Kurtarma Kursu verilmektedir. Söz konusu kurslar; Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe, Giyinme, Beslenme ve Soğuk Yaralanmaları Eğitimi, Çığ Bölgesinde Arama Kurtarma Eğitimi, Kar Barınakları İnşası (İglo) Eğitimi, Askeri Hedikçilik, Askeri Kayakçılık Eğitimlerini içermektedir.