ANA SAYFA KOMUTAN KURUMSAL DUYURULAR HİZMETLER SİTE HARİTASI
KOMUTANGeri
Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU

Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU

Kara Kuvvetleri Komutanı

ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU, 1981 YILINDA KARA HARP OKULUNDAN MUHABERE TEĞMEN OLARAK MEZUN OLMUŞ; 1982 YILINDA SINIF OKULU EĞİTİMİNİ TAMAMLAMIŞTIR.

1982-1991 YILLARI ARASINDA, ÇEŞİTLİ MUHABERE BİRLİKLERİNDE TAKIM VE BÖLÜK KOMUTANLIĞI GÖREVLERİNDE BULUNAN ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU, 1993 YILINDA KARA HARP AKADEMİSİNDEN, 1997 YILINDA SİLAHLI KUVVETLER AKADEMİSİNDEN MEZUN OLMUŞTUR.

2021 YILI YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA KARARLARIYLA ORGENERAL RÜTBESİNE TERFİ ETMİŞTİR.

ORGENERAL BAYRAKTAROĞLU; 03 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE ONAYLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANMIŞTIR.

Devamı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Modernizasyon Projeleri

T129 ATAK Taarruz Helikopteri

T129 ATAK Taarruz Helikopteri Projesi ile K.K.K.lığının taarruz ve keşif platformu olarak; yüksek irtifa, gece/gündüz ve kötü hava şartlarında görev yapabilecek, yüksek performanslı taarruz helikopteri ihtiyacı karşılanacaktır. Teslimat devam etmektedir.

Millî İmkânlarla Modern Tank Üretimi (ALTAY)

Millî İmkânlarla Modern Tank Üretimi (ALTAY) Projesi ile üstün teknoloji ürünü silah sistemleriyle donatılmış, yüksek hareket ve beka kabiliyetli, uzun menzilli ve etkili ateş gücüne sahip bir tankın milli imkânlarla üreterek envantere alınması hedeflenmiştir. ALTAY tanklarının envantere alınmasıyla ekonomik ve fizikî ömrünü dolduran bazı tanklarımızın envanterden çıkarılması, geleceğe dönük uzun süreli platform ihtiyacının karşılanması mümkün olacaktır.

Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi

Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi ile orta menzilli tanksavar silah sistemlerinin tahsis edildiği manevra birliklerinin hareket kabiliyeti ile uyumlu paletli ve tekerlekli silah taşıyıcı araçların tedarik edilmesi hedeflenmiştir. STA’ların alınmasıyla, kapalı kule ile gece ve gündüz şartlarında gözetleme, hedef tespit, araç içerisinden füze yönlendirme ve ateşleme imkânı olan, balistik/mayın koruma seviyesi ve hareket kabiliyeti yüksek araçlar envantere girmiş olacaktır. STA Projesinde teslimatlar devam etmektedir.

ZMA/GZPT Modernizasyon Projesi

ZMA/GZPT Modernizasyon Projesi ile envanterde bulunan Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ve Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcılarının (GZPT); beka yeteneğinin artırılması, araç içerisinden komutalı yetenekleri yükseltilmiş yeni kule entegrasyonu ve güncel teknolojik alt sistemlerle donatılması hedeflenmiştir. Proje ile yıllara sâri olarak envanterdeki zırhlı araç platformlarının modernize edilmesi planlanmaktadır.

Tank Modernizasyonu

ALTAY projesi gerçekleşinceye kadar; K.K.K.lığının ara nesil tank ihtiyacının karşılanması maksadıyla yürütülen Leopard 1 Tanklarının İyileştirilmesi, M60 A1 Tank Modernizasyonu ve Leopard 2A4 Tank Tedariki projelerinde teslimatlar tamamlanarak tanklar envantere alınmıştır.

T-155 K/M Fırtına Obüsü

T-155 K/M Fırtına Obüsü Projesi ile manevra birliklerine sürekli, etkin ve zamanında ateş desteği sağlamak maksadıyla yürütülen proje ile menzili, tahrip gücü, beka kabiliyeti yüksek, gelişmiş komuta kontrol sistemlerini üzerinde bulunduran modern bir 155 mm K/M obüsün yurt içinde üretilmesi hedeflenmiştir. Envantere alınan obüsler etkin şekilde kullanılmaktadır.

Modern Piyade Tüfeği Projesi

Yeni bir piyade tüfeğinin yurt içinde üretilmesi maksadıyla başlatılan Modern Piyade Tüfeği Projesinde teslimatlar devam etmektedir.

Bora Füze Sistemi Projesi

Ordu etki sahasındaki stratejik hedeflerin hassas angaje ile ateş altına alınması maksadıyla uzun menzilli ateş desteği yeteneğinin kazanılması hedeflenen Bora Füze Sisteminin teslimatları tamamlanmıştır.

MPT-76 Silahına Uyumlu Bombaatar Projesi

Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde ani çıkan hedeflere, mağara ve sığınaklarda tespit edilen teröristlere karşı ilave ve etkili ateş gücü sağlanması maksadıyla başlatılan MPT-76 Silahına Uyumlu Bombaatar Projesinde teslimatlar tamamlanmıştır. Envantere alınan silahlar etkin şekilde kullanılmaktadır.

Kaideye Monteli Cirit (KMC) Silah Sistemi Projesi

Millî olarak tasarlanan ve yerli sanayi imkânlarıyla geliştirme faaliyetleri devam eden Kaideye Monteli Cirit (KMC) Silah Sistemi ile orta ve uzun mesafede (0,5 km – 8 km) zırhlı, hafif zırhlı/zırhsız araçları, personel, kritik bina ve silah mevziilerini yüksek olasılık ile imha edilerek dost birliklere etkili bir ateş desteği yeteneği kazanılması hedeflenmektedir.

K/M Obüsler İçin Mühimmat Aracı (POYRAZ)

Fırtına Obüslerinin sahip oldukları üstün ateş gücünden kesintisiz faydalanabilmek için ihtiyaç duyulan mühimmatı yükleyebilecek mühimmat aracının yurt içinde üretilmesi maksadıyla K/M Obüsler İçin Mühimmat Aracı (POYRAZ) geliştirilmiş, seri üretim devam etmektedir.

Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs (BORAN)

105 mm çapında, modern komuta kontrol sistemleri ile donatılmış, hafif, uzun menzilli bir topçu silah sisteminin yurt içinde üretilmesi maksadıyla Havadan Taşınabilir 105 mm Hafif Çekili Obüs (BORAN) Projesi başlatılmıştır. Tasarım ve Geliştirme Süreci devam etmektedir.

122 mm ÇNRA Sisteminin Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi Projesi

Fırlatma Araçlarının mevzilenme, mevzi değiştirme ve atışa hazır olma hızını arttırmak, ADOP-2000 ile veri iletişimini gerçekleştirmek, sayısal harita kullanım yeteneğini kazanmak, kara navigasyon sistemi ve alçak metro ölçüm sistemi entegrasyonu ile atışlarının doğruluğunu arttırılması maksadıyla başlatılan 122 mm ÇNRA Sisteminin Yazılım ve Donanımının Geliştirilmesi Projesinde teslimatlar devam etmektedir.302 mm ÇNRA Güdümlü, Podlu (K+) Mühimmatı Projesinde teslimatlar devam etmektedir.

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A)

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi ile manevra birliklerine alçak irtifa hava savunma kabiliyeti kazandırılması amaçlanmıştır. Geliştirme sözleşmesi kapsamında teslimatlara devam edilmektedir.

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O)

Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi ile düşman hava tehdit vasıtalarının orta irtifada tesirsiz hale getirilmesi amaçlanmıştır. HİSAR-O seri üretim sözleşmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Portatif Hava Savunma Füze Sistemi

Stinger silah sisteminin yerini almak üzere millî olarak tasarlanan ve yerli sanayi imkânlarıyla geliştirme faaliyetleri devam eden Portatif Hava Savunma Füze Sisteminin geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

2.75 İnçlik Laver Güdümlü Roket (CİRİT)

Envanterde mevcut Süper Kobra (AH 1W) ve tedarik edilecek ATAK helikopterlerinden atılmak üzere yurt içinde lazer güdümlü CİRİT mühimmatı geliştirilmiştir. CİRİT kullanımında; mühimmatın atıldığı hava aracı, başka bir hava aracı veya yerden lazer ile hedef işaretlenmekte ve atış yapılabilmektedir

Orta Menzilli Modern Tanksavar (MIZRAK-O)

Düşman zırhlı ve mekanize birliklerini orta menzil olarak belirlenen mesafede durdurmak, geciktirmek ve imha etmek maksadıyla millî imkânlarla geliştirilecek Orta Menzilli Modern Tanksavar (MIZRAK-O) için Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ROKETSAN AŞ arasında geliştirme sözleşmesi imzalanmıştır.

Uzun Menzilli Tanksavar (MIZRAK-U)

ATAK Projesi kapsamında tedarik edilecek taarruz helikopterlerinden atılmak üzere Uzun Menzilli Tanksavar (MIZRAK-U) füzesi geliştirilmektedir.

Mayına Karşı Kısmi Korumalı Araçlar (KİRPİ)

İntikaller esnasında daha etkin bir koruma sağlanması ve El Yapımı Patlayıcı (EYP)/mayınların etkilerinin azaltılması maksadıyla temin edilen Mayına Karşı Kısmi Korumalı Araçlar (KİRPİ) Mart 2011 tarihinden itibaren birliklerce kullanılmaya başlanmıştır.

Taktik Tekerlekli Araçlar

Eski nesil araçların yerine yüksek performanslı yeni nesil araç tedarik etmek, araçlarda standartlık ve aile bütünlüğü sağlamak maksadıyla yurt içinde üretilen araçlar kullanıma alınmıştır.

Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar

Personelin mayın ve kinetik enerjili mühimmatın etkisinden korunması maksadıyla başlatılan Kapalı Tip Silah Kuleli COBRA Araçları tedarik edilmiştir.

Tank Taşıyıcı Araç ve Römorku

Tank Taşıyıcı Araç ve Römorku projesi ile manevra unsurlarının hareket kabiliyetini artırmak üzere yeni nesil tankların stratejik seviyede intikalinin sağlanması maksadıyla 70 ton taşıma kapasiteli tank taşıyıcı araç ve römorku tedarik edilmiştir.

İnsansız Hava Aracı (İHA)

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, keşif, gözetleme ve hedef tespit konularında, birliklerimizin modern sistem ve cihazlarla teçhiz edilme çalışmaları devam etmektedir. Kara Kuvvetlerine bağlı her birlik seviyesinde kullanılabilecek İnsansız Hava Aracı (İHA) tedariki ve yaygınlaştırılması çalışmalarına önem verilmektedir. Bu kapsamda K.K.K.lığının ihtiyacı olan Taktik İHA sistemlerinin tedariki amacıyla sözleşmeler imzalanmıştır. Geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Termal Kameralar ve Keşif Gözetleme Sistemleri

Hudut birlikleri ile üs bölgelerinin keşif, gözetleme imkân ve kabiliyetlerini artırmak maksadıyla Termal Kameralar ve Keşif Gözetleme Sistemleri, birliklerin termal görüş imkânlarını artırmak maksadıyla Termal El Dürbünleri ve Termal Silah Dürbünleri, helikopter uçuş personelinin gece görüş imkân ve kabiliyetini artırmak maksadıyla Pilot Gece Görüş Gözlükleri tedarik edilerek kullanıma alınmıştır.

Taktik Saha Muhabere Sistemleri (TASMUS)

Teknolojik gelişime paralel olarak envantere alınan Taktik Saha Muhabere Sistemleri ile Kara Kuvvetleri birliklerinin "taktik" seviyede güvenli, otomatik, sayısal muhabere ortamında muhabere yapması sağlanmaktadır.

Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi ile Ateş Destek Otomasyon Projesi (HERİKKS ve ADOP)

Millî hedef tespit sistemlerinden elde edilen bilgilerin millî komuta kontrol sistemleri ile analiz edilerek, silah ve komuta kontrol birimlerinin yönetimi ve maliyet-etkin hedef silah eşlemesi yapılması kapsamında; geliştirilen Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi ile Ateş Destek Otomasyon projeleriyle önemli yetenekler kazanılmıştır.

Uzaktan Kumandalı El Yapımı Patlayıcılara Karşı Tedbirler

Uzaktan Kumandalı El Yapımı Patlayıcılara Karşı Tedbirler kapsamında, tehditteki olası değişiklikleri de içerecek şekilde gerekli sistemler geliştirilmiş ve envantere alınmıştır.

Köprücü Tankı

Birliklerin muharebe sahasında manevra kabiliyetini artırmak ve kuru/sulu açıklıklardan emniyetli ve süratli geçişini sağlamak maksadıyla, modern tankların geçişine imkan veren 70 sınıfı kayar tip Köprücü Tankının üretim faaliyetleri devam etmektedir.

Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm İş Makineleri (KUNDUZ)

Nehir geçiş harekatında; karşı kıyının düzenlenmesi, engellerden geçit açılması ve engellerin kaldırılması için zırh koruması sağlayan ve amfibi özelliği olan Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm İş Makineleri (KUNDUZ) envantere alınmıştır.

Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SAMUR)

Birliklere muharebe sahasında karşılaştıkları sulu açıklıklardan karşı sahile geçmek maksadıyla geliştirilen Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SAMUR) kullanıma alınmıştır.

Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemleri (ETMTS)

Mayın ve El Yapımı Patlayıcıları tespit etmek maksadıyla Elde Taşınabilir Mayın Tespit Sistemleri envantere alınmış, geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Projeleri

K.K.K.lığı personelini KBRN harp maddelerine karşı korumak ve bu harp maddeleri ile kirletilmiş ortamda harekât etkinliğinin devamını sağlamak maksadıyla sistemler tedarik edilmektedir.

Modern Piyade Tüfeği (MPT-76)

7.62×51 mm çapında, 600 metre etkili menzili sahip, optik ve aksesuarın takılabildiği modüler yapıda, mekanizmanın barut gazından kirlenmesini önleyen kısa çarpmalı, gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli mekanizma sistemine sahip, her türlü hava ve arazi şartlarında etkili olarak kullanılabilen yeni nesil bir silahın geliştirilmesi maksadıyla üretilen Modern Piyade Tüfeği (MPT-76) yurtiçinde geliştirilmiştir. Seri üretim çalışmaları devam etmektedir.

Modern Makineli Tüfek

Modern Piyade Tüfeği ile aile bütünlüğü sağlayacak, Modern Makineli Tüfek geliştirme faaliyeti devam etmektedir.