MSÜ BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU

 

      MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda ön lisans düzeyinde eğitim öğretim yapılmaktadır. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu başarıyla bitiren öğrenciler Bando Astsubayı olarak mezun olmaktadır. Ayrıca her yıl MYO 1'inci sınıfını bitiren öğrencilerden, başarı durumuna göre kontenjan dâhilinde iki aşamalı müzik yetenek sınavında başarılı olanlar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencisi olurlar ve Bando Şefliği Bölümünden lisans eğitimi aldıktan sonra Bando Subayı olarak ilgili kuvvetlerin bando komutanlıklarına atanırlar.

.

MSÜ BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU TARİHÇESİ

      Okul ilk olarak 23 Kasım 1831 tarihinde İstanbul'da "Müsika-i Hümayün" adı altında kurulmuştur. 1922 yılında "Makam-ı Hilafet Müzikası" adını almıştır.

      1924 yılında Atatürk'ün direktifiyle İstanbul'dan Ankara'ya taşınmış ve "Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti" adı altında yeniden teşkilatlanmıştır.

      Okul, 1930-1939 yılları arasında Mızıka Gedikli Sınıfı, 1939-1952 yılları arasında "Askeri Mızıka Ortaokulu", 1952-1959 yılları arasında "Askeri Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu" 1959-1974 yılları arasında "Askeri Mızıka Sınıf Okulu" adları altında faaliyetlerine devam etmiş, 1974 yılında "Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu" adını almıştır.

      1985 yılında bünyesinde Astsubay Hazırlama Okulu ile Sınıf Okulunu barındırarak "Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu" adı ile Meslek Lisesi statüsüne kavuşmuştur.

      2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren Hazırlama Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sınıf Okulundan oluşan bir yapıya kavuşarak "Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı" adını almıştır.

      2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Sınıf Okulu lağvedilmiştir.

      2006 yılında K.K.EDOK K.lığına bağlanan okul, EDOK Komutanlığının yeniden teşkilatlanması kapsamında 2007 yılında K.K.EDOK Okullar Komutanlığına bağlanmıştır.

     Türk askerî eğitim - öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı kanun ile Millî Savunma Üniversitesi kurulmuş ve akabinde Bakanlar Kurulu'nun 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları MSÜ kuruluşuna dahil edilmiştir.

     Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkilat ve kadrosu yeniden yapılandırılan Kara/Hava/Deniz/Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulları, 9 Kasım 2016 tarihli, 4752 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik hükümlerine uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

      MSÜ Bnd.Asb. MYO Komutanlığında; Atatürkçü Düşünce Sistemine gönülden bağlı, vatan ve millet sevgisine sahip, mesleğini seven, vazife ve sorumluluk duygusu ile disiplin anlayışı gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Okulumuzda öğrenci merkezli, yaratıcı düşünceyi hedef alan, soru sorma ağırlıklı öğrenme modeli esas alınmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin, MSÜ Bando Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretimini takip edebilecek, branşı olan müzik aletini en iyi şekilde kullanabilecek niteliklere sahip olmaları hedeflenmektedir.
      Meslek Yüksekokulunda ön lisans düzeyinde 2 yıl eğitim-öğretim yapılmaktadır.

.


MESLEK DERSLERİNİN ÖĞRETİMİ

      Branşı olan çalgısını en iyi şekilde icra edebilen öğrenciler yetiştirmek amacıyla Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programında;Solfej, Nota Okuma, Müzik Teorisi, Piyano, Çalgı, Orkestra, Oda Müziği, Koro, Müzik Tarihi, Müzik Teknolojileri, Bireysel Ses Eğitimi, Askeri Bando Tarihi, Tören Uygulamaları, Orkestrasyon Bilgisi, Çalgı Bilgisi, Armoni ve Müzikal Analiz dersleri ile Çalgı Bakım Onarım Programındaki; Çalgı Teknik Bİlgisi, Atölye Bilgisi, Kamışlı Çalgılar Bakım Onarımı, Bakır Çalgılar Bakım Onarımı, Vurmalı Çalgılar Bakım Onarımı, Tuşlu Çalgılar Bakım Onarımı, Yaylı ve Telli Çalgılar Bakım Onarımı derslerinden oluşan meslek dersleri, mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak icra edilmektedir. Ayrıca flüt, obua, fagot, klarnet, saksafon, kornet-trompet-büğlü, korno, trombon, bariton, bas, davul-zil-trampet/timpani/silofon branşlarında çalgı eğitimi verilmektedir.

 

ASKERİ VE SOSYAL BİLİMLER DERSLERİNİN ÖĞRETİMİ

      Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Askeri Bilimler, Demokrasi ve Sivil Toplum dersleri verilmektedir. Bu derslerin amacı, öğrencilerin; kendine güvenen, sorumluluk alabilen, kendine ve topluma saygılı, işbirliği yapmasını bilen, akla ve bilime inanan, yenilikçi, gelişime açık, kendini ifade edebilen öğrenciler olarak yetişmelerini sağlamaktır.


YABANCI DİL DERSLERİNİN ÖĞRETİMİ

Yabancı dil eğitimi İngilizce olarak verilmektedir.

UYGULAMALI DERSLERİN ÖĞRETİMİ

     Uygulamalı derslerde öğrencilerin; Türk Silahlı Kuvvetleri standartlarına uygun, görevlerini en üst seviyede yapabilecek bedenî yeteneğe sahip, sanat zevki gelişmiş olmalarının sağlanması hedeflenmiştir.
      Beden Eğitimi her sınıfta haftada iki saat olarak uygulanmaktadır. Beden Eğitimi dersinde amaç; fiziksel yeterlilik ile zihin ve moral arasındaki ilişkileri geliştirerek sağlam, kuvvetli ve kendine güvenen askeri öğrenciler yetiştirmektir.

KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

      MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi, askerî öğrenciler başta olmak üzere tüm okul personeline haftanın her günü hizmet vermektedir.

 

OLİMPİK BRANŞ VE HOBİ KULÜBÜ FAALİYETLERİ


      MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda; öğrencilerin bir ilgi alanına (hobi) sahip olmaları için, istisnasız her öğrencinin, mezuniyete kadar bir hobi alanında çalışması ve bu alışkanlığı bir yaşam tarzı haline getirmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin ilgi alanları dikkate alınarak çeşitli olimpik branş ve hobi kulüpleri kurulmuş ve bu faaliyetler için gerekli olan malzeme, eğitici personel ve çalışma ortamı sağlanmıştır.
Olimpik branşlar : Atış ve Tenis.
Hobi Kulübü: Müzik klübü.

REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ

      Okulda sağlıklı bir psikolojik ortam oluşturmaya katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerde bulunarak öğrencilerin kendilerini tanımalarına, kabul etmelerine ve kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmeyi amaçlamaktadır. Rehberlik ve Danışma faaliyetlerinde, öğrencilerin okula ve askerlik mesleğine uyum sağlamalarına yardımcı olunması esastır. Rehberlik ve danışma faaliyetleri kapsamında, rehberlik saatlerinde öğrencilerimizi diğer derslerde ele alınmayan konularda bilgi sahibi yaparak, olumlu nitelikte davranmayı öğretmek amaçlanmaktadır. Konunun uzmanları tarafından,  öğrencilerin konular ile ilgili doğru ve güvenilir bilgi edinmelerine yönelik eğitim verilmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

      Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin sağlık sorunlarını çözmek amacıyla Birinci Basamak Muayene Merkezi bulunmaktadır. BBMM'de bir doktor, bir diş hekimi, bir gıda kontrol subayı ve iki hemşire görev yapmaktadır. Öğrencilerin günlük sağlık sorunları, periyodik muayenelerinin ile bedensel gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi işleri bu birim tarafından yapılmaktadır. BBMM'de ayrıca diş ünitesi mevcut olup, burada öğrencilerin diş tedavi ve bakımları yapılmaktadır.


SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

      Okulumuzda öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin en üst düzeyde yürütülmesine önem verilmektedir. Öğrencilerin Ankara’daki ve Ankara dışındaki tarihi, turistik ve askerî tesisleri tanımalarını sağlamak amacıyla toplu geziler düzenlenmektedir.
      Öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerine, tiyatro, opera ve gezilere bir plan dâhilinde götürülmektedir.
      Personel ve öğrenci moral faaliyetleri kapsamında çaylı sohbet toplantılarına da yer verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı konserler de yıl içerisinde icra edilmektedir.

 

 

© 2018 Millî Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Bilgi Sistem İşletme Şube