ANA SAYFA KOMUTAN KURUMSAL BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI
KOMUTANGeri
Orgeneral Ümit DÜNDAR

Orgeneral Ümit DÜNDAR

Kara Kuvvetleri Komutanı

1955 yılında Manisa'da doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından, 1985 yılında Kara Harp Akademisinden, 1991 yılında İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejinden, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

30 Ağustos 2001 tarihinde tuğgeneralliğe, 2005 yılında tümgeneralliğe, 2009 yılında korgeneralliğe, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiş ve iki yıl süre ile 3'üncü Ordu Komutanlığı ve müteakiben 1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 16-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığına vekâlet etmiştir.

2016-2018 yıllarında Genelkurmay II nci Başkanlığı görevlerini yürütmüş ve 09 Temmuz 2018 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

Devamı

Barışı Destekleme Harekâtı1950 yılında Kore Savaşıyla başlayan Barışı Destekleme Harekâtına Kuvvetleri Komutanlığının katkıları devam etmektedir.


1. DEVAM EDEN GÖREVLER

- Bosna-Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı;

Bosna-Hersek’teki Uluslararası Barış Gücü (UNPROFOR 1992-1995, NATO IFOR 1995-1996, NATO SFOR 1996-2004, EUFOR ALTHEA 2004’ten itibaren devam etmektedir.

EUFOR ALTHEA Harekâtı adıyla devam eden barışı destekleme harekâtında; 18’i AB ülkesi, 5’i AB dışı olmak üzere toplam 23 ülke görev yapmaktadır. Başlangıcından itibaren katkı sağlayan Türkiye, Avusturya’dan sonra en çok katkı yapan ikinci ülkedir.

Bir motorlu piyade bölüğü, irtibat ve izleme timleri ile görev yapan birliğimizin Bosna Hersek’teki vazifesi; huzur ve güven ortamını devam ettirmek, yerel ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, uluslararası sivil mevcudiyeti desteklemek ve Bosna-Hersek Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteği sağlamaktır.

- Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı;

Kosova’da Uluslararası Barış Gücü, 1999 tarihinden itibaren BM Güvenlik Konseyi’nin kararı doğrultusunda sürdürülmektedir.

KFOR Harekâtı adıyla devam eden barışı destekleme harekâtında; 23 NATO üyesi ve 8 NATO üyesi olmayan ülke olmak üzere toplam 31 ülke görev yapmaktadır. Türkiye 13 Temmuz 1999 tarihinden itibaren KFOR Harekâtı’nda kendisine tahsis edilen kadrolara personel görevlendirmektedir.

Bir motorlu piyade bölüğü, irtibat ve izleme timleri ile görev yapan birliğimizin Kosova’daki başlıca vazifesi; güvenli ve emniyetli bir ortam tesis etmek, yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve Kosova Güvenlik Kuvvetlerinin gelişmesine destek sağlamaktır.

- Kabil Eğitim Yardım ve Danışma Komutanlığı;

Güvenliğin sağlanmasında Afgan Geçici Yönetimi’ne destek sağlamak maksadıyla, 05 Aralık 2001 tarihli Bonn Anlaşması ve BM Güvenlik Konseyinin kararı ile Uluslararası Güvenlik Yârdim Kuvveti (UGYK-ISAF) teşkil edilmiş ve 2002 tarihinde göreve başlamıştır.

ISAF Harekâtının sorumluluk sahası başlangıçta sadece Afganistan’ın başkenti Kabil ve çevresi ile sınırlıyken, BM Güvenlik Konseyi’nin 18 Ekim 2003 tarihli ve 1510 sayılı kararı ile tüm Afganistan’ı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Halen, Afganistan’ın tamamında ISAF Harekâtı kapsamında altı bölge komutanlığı bulunmakta ve ISAF Harekâtına 50 ülkeden personel katılmaktadır.

ISAF Harekâtının altı bölge komutanlığından biri olan Kabil Bölge K.liginin lider ülke sorumluluğu Türkiye tarafından 01 Kasım 2009’da devralınmıştır. ISAF Harekâtı 2015 tarihinden itibaren Kararlı Destek Misyonuna dönüştürülecektir. Birliğimiz, Barışı destekleme harekâtına ilave olarak; Afganistan ordusunda görevli erbaş er, subay ve astsubayların eğitimlerine katkı sağlamaktadır.


2. TAMAMLANAN GÖREVLER

- Somali Harekâtı (UNOSOM); 1992-1994 yılları arasında bir Mekanize Piyade Bölüğü ile katkı sağlanılmıştır.

- Lübnan UNIFIL Harekatına; 2006-2013 yılları arasında bir İstihkam İnşaat Bölüğü ile katkıda bulunulmuştur.

- Makedonya Essential Harvest Harekâtı; 2001 yılında bir Piyade Bölük Timi ile katkıda bulunulmuştur.


3. GEÇMİŞ DÖNEMLERDE KATKI SAĞLANAN ULUSLARARASI GÖZLEM GÖREVLERİ

- BM İran-Irak Askeri Gözlemci Grubuna 1988-1991 tarihlerinde katkı sağlanmıştır.

- BM Irak-Kuveyt Askeri Gözlem Misyonuna 1991-2003 tarihlerinde katkı sağlanmıştır.

- BM Gürcistan Gözlem Misyonuna 1994-2009 tarihleri arasında katkı sağlanmıştır.

- İsrail-Filistin arasında sürdürülen görüşmelerde El Halil Uluslararası Geçici Mevcudiyet (TIPH) adlı gözlemcilik görevine 1997-2008 tarihleri arasında katkı sağlanmıştır.

- Gürcistan-Çeçenistan sınırında oluşturulan AGİT Gözlem Misyonuna 2000-2004 tarihleri arasında katkı sağlanmıştır.

- BM Doğu Timor Destek Misyonuna 1999-2004 tarihleri arasında katkı sağlanmıştır.


4. BARIŞI DESTEKLEME HAREKÂTINA GEREKTİĞİNDE KATKI SAĞLAYACAK UNSURLAR

Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar’da bölgesel güvenlik ve istikrarın devamını sağlamak maksadıyla, Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü Tugayı (SEEBRIG)’nın kurulmasına Türkiye 1999 tarihinde öncülük etmiştir.

Güneydoğu Avrupa Çok Uluslu Barış Gücü Tugay Karargâhı personel kadroları; Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan İtalya, Makedonya, Romanya ve Türkiye tarafından desteklenmektedir. Tugay karargâhı faaliyetleri bu ülkeler arasında dönüşümlü olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda Karargâh 2007-2011 tarihleri arasında Türkiye’de konuşlanarak görevini icra etmiştir.