ANA SAYFA KOMUTAN KURUMSAL BİLGİ EDİNME SİTE HARİTASI
KOMUTANGeri
Orgeneral Ümit DÜNDAR

Orgeneral Ümit DÜNDAR

Kara Kuvvetleri Komutanı

1955 yılında Manisa'da doğmuştur. 1975 yılında Kara Harp Okulundan, 1976 yılında İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından, 1985 yılında Kara Harp Akademisinden, 1991 yılında İngiltere Kraliyet Kara Kurmay Kolejinden, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

30 Ağustos 2001 tarihinde tuğgeneralliğe, 2005 yılında tümgeneralliğe, 2009 yılında korgeneralliğe, 2013 yılında orgeneralliğe terfi etmiş ve iki yıl süre ile 3'üncü Ordu Komutanlığı ve müteakiben 1’inci Ordu Komutanlığı görevlerini yürütmüş, 16-18 Temmuz 2016 tarihleri arasında Genelkurmay Başkanlığına vekâlet etmiştir.

2016-2018 yıllarında Genelkurmay II nci Başkanlığı görevlerini yürütmüş ve 09 Temmuz 2018 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

Devamı

Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlıkları

Piyade Okulu Komutanlığı

Piyade Okulu, 5 Kasım 1909’da İstanbul Maltepe’de “Piyade Endaht Mektebi’’ (Piyade Atış Okulu) adıyla hizmete açılmıştır. 1910 yılında Soğanlı Köyü/Kartal’daki yeni binasına taşınmış ve 1’inci Dünya Savaşı’nın ilanı ile 1914-1919 yılları arasında ‘Yedek Subay Talimgâhı’ olarak kullanılmıştır. 1919 yılında Gülsuyu’na taşınmıştır.

İşgal nedeniyle 1919-1923 yılları arasında eğitim ve öğretimine ara veren okul 06 Ekim 1923 tarihinde yeniden faaliyete başlamış ve Kara Harp Okulu’nu bitiren subaylar burada üç ay eğitime alınmışlardır. II’nci Dünya Savaşı nedeniyle 1941’de Çankırı’ya taşınan okul, 1946’da “Piyade Okulu” adını almıştır. 1961’de halen bulunduğu kışlada konuşlu Uçaksavar Topçu Okulu’nun lağvedilmesini müteakip, Tuzla/İstanbul’a taşınan Piyade Okulu faaliyetlerini bu kışlada yürütmektedir.

Piyade Okulu Komutanlığında; subay, astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak; temel kurslar, göreve ve atamaya yönelik eğitimler ve mesleki gelişim kursları verilmektedir. Ayrıca; acemi er eğitimi kapsamında ZMA ve TTZA (Kobra) Sürücü ve Nişancı Eğitimi verilmektedir.

Piyade Okulu’nda, eğitim ve öğretimde en son yöntem ve teknikleri kullanılarak kursiyerlerin; vazife odaklı, gerçekçi, katılımcı, kıta ve muhabereye yönelik olarak gece ve gündüz şartlarında azim ve kararlılıkla yetişmeleri sağlanmaktadır. Çağın gerektirdiği modern harp, silah ve araçlarla, zaman ve maliyetten tasarruf sağlayan simülatör sistemleri de eğitim faaliyetlerinde etkin olarak kullanılmaktadır.

Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının temeli; yurdumuzun genelde dağlık olan arazi karakterinin ortaya koyduğu ihtiyaçlar dikkate alınarak, dağlık bölgelerde görev yapacak personeli eğitmek maksadıyla, ilk defa 1926 yılında Muğla’da kurulan Dağ Talimgâhı ile atılmıştır. Eğirdir bölgesinin, arazi itibariyle dağcılık eğitimine daha müsait olması nedeniyle talimgâh, 1927’de Eğirdir’e intikal etmiş ve 1952 yılında “Dağ Okulu” adını almıştır.

1953 yılında İzmir Menteş’te tesis edilen “Komando Okulu” ise, 06 Mayıs 1959 tarihinde Eğirdir’e intikal etmiş ve 1960 yılında Dağ Okulu ve Komando Okulu birleştirilerek “Dağ, Komando Okulu” adını almıştır. 1969 yılında Temel İhtisas Er Eğitim Taburu’nun kurulması ile de “Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı” teşkil edilmiştir.

İç Güvenlik Harekâtı icra eden birliklerde görev alacak erbaş ve erlerin kol teşkilatı içerisinde, bir eğitim merkezinde, konusunda uzman personel tarafından eğitilmesini sağlamak maksadıyla 17 Ağustos 2007 tarihinde; Isparta’da İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı kurulmuş, bu komutanlığın emrine 40’ncı Piyade Eğitim Alay komutanlığı verilerek, Komando Eğitim Alay Komutanlığı ile birlikte, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı teşkilatına dâhil edilmiştir.

İcra edilen tüm kurs ve eğitimlerde Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının vazifesi; her türlü iklim ve arazi şartlarında savaşçı ruhla muharebe edebilen, geleceğin muharebe sahasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte teknolojiye hâkim, muharebe ortamının her türlü risk ve tehditlerine göğüs gerebilecek kabiliyetleri kazanmış, fiziki kondisyonu yüksek, liderlik yetenekleri ile donatılmış ve komando olmak onurumdur anlayışına sahip komandolar yetiştirilmesidir.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı

Türk Zırhlı Birliklerinin esasını teşkil eden ilk tank taburu, 1934 yılında, SSCB’den alınan T-26 Muharebe Tankları (64 adet) ile Lüleburgaz’da teşkil edilmiştir. İlk Türk Zırhlı Tugayı yine Lüleburgaz’da 1937 yılında kurulmuştur. Tugay kısa bir süre 2’nci Süvari Tümenine bağlı kalmış, 1940 yılında bağımsız Zırhlı Tugay olmuştur.

15 Aralık 1942 Tarihinde, Kara Harp Okul Komutanlığında bir ‘Tank Talimgâhı’ kurulmuş ve kıtalarda mevcut tecrübeli subaylardan oluşan öğretmen kadrosu ile göreve başlamıştır. Günden güne gelişen talimgâh, 23 Eylül 1943 tarihinde ‘Tank Okulu’ adını almıştır.

1956 Yılında, Etimesgut Garnizonu’nda tugay seviyesinde bir ‘Zırhlı Er Eğitim Merkezi’ tesis edilmiş, aynı yıl Eğitim Merkezi ‘Zırhlı Er Eğitim Tümeni’ olarak isimlendirilerek Zırhlı Birlikler Okulunu bünyesine katmıştır.

Zırhlı Birlikler Okulunun 1964 yılında Etimesgut Garnizonu’na intikal etmiş, 1965 Yılında ‘Zırhlı Er Eğitim Tümeni’ ismi, şimdiki ismi olan ‘Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeni’ olarak değiştirilmiştir.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında okul eğitimi kapsamında; subay, astsubay ve uzman erbaşlara yönelik olarak; temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları verilmektedir.

Kursiyerler tank şoför simülatörlerinde eğitilmekte, Tabur Görev Kuvveti seviyesinde simülatör destekli komuta yeri tatbikatları icra edilmekte, fiilen gerçek tank ve gerçek arazide TGK arazi tatbikatları yapılmaktadır. Tüm tank birliklerindeki tank nişancı ve tank komutanlarına tank simülatörlerinde eğitimleri verilmektedir.

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı

Topçu ve Füze Okulu, III'üncü Selim tarafından 1795 yılında İstanbul Hasköy’de Mühendishane-i Berri-i Hümayun (Kara Mühendislik Okulu) adı altında kurulmuştur.

Tophane Nazırı Bekir Paşa, 1847 yılında bir nizamname ile Mühendishaneye Topçu ve Mimari (İstihkâm) Fakültelerini açtırmıştır.

Okul 1920 yılına kadar İstanbul'un çeşitli kışlalarında faaliyet göstermiş, aynı yıl Konya’ya nakledilmiştir. 1923’te tekrar İstanbul Metris’te Topçu Atış Okulu adı altında açılmış, 1941 yılında Topçu ve Topçu Atış Okulu adıyla Polatlı’ya nakledilmiş, 1962 yılında Topçu ve Füze Okulu adını almıştır. Okul, eğitim/öğretim faaliyetlerine kurulduğu günden bugüne kesintisiz devam etmiştir.

Topçu sınıfı kadrolarında istihdam edilmek üzere temin edilen subay, astsubay ve uzman erbaşlara göreve başlamadan önce yeterli bir süre Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı bünyesinde temel ve başlangıç eğitimleri verilmektedir. Burada verilen eğitimlerin amacı; kıtalara gidecek subay, astsubay ve uzman erbaşların, birliklerine katıldıklarında, kendilerine verilen görevleri uygulamalı olarak yapabilecek taktik ve teknik bilgi ve beceriye sahip, komuta edeceği takıma/kısma komutanlık ve eğiticilik yapabilecek şekilde yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığının ilk unsuru; 1948 yılı başlarında Türk Kara Ordusu Havacılığının kurulması çalışmaları ile ortaya çıkmış, aynı yıl içinde Polatlı’da Topçu Okulu bünyesinde Topçu Tayyareciliği adı altında Hava Grubu olarak kurulmuştur.

1958 yılının Nisan ayında Okul, Polatlı’dan Güvercinlik/Ankara’daki hava alanına intikal etmiştir. 1986 yılında, Kara Havacılığının ‘sınıf’ statüsünü kazanmasını müteakip, Kara Havacılık Okul Komutanlığı, sınıfın sahibi ve sorumlusu olmuştur. 1997 yılında yapılan kadro değişikliği ile okul yeniden teşkilatlandırılmış ve adı Kara Havacılık Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak değiştirilmiştir.

2003 yılında yapılan kadro değişikliği ile Kara Havacılık Komutanlığı kurulmuş ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Kara Havacılık Okul Komutanlığı ise Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlanmıştır.

Kara Havacılık Okul Komutanlığı, başta Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubaylar olmak üzere; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve dost ve müttefik yabancı ülke personeline, temel kurslar, mesleki gelişim kursları ve ihtisas kursları vermektedir.

Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

1944 yılında Tuzla’da teşkil edilen Uçaksavar Topçu Okulu, 1961 yılında lağvedilerek bütün unsurlarıyla birlikte Polatlı'da bulunan Topçu ve Topçu Atış Okulu bünyesine dâhil edilmiştir.

1997 yılında Hava Savunma Sınıfı ayrı bir sınıf olarak teşkil edilmiş, Hava Savunma Okulu aynı yıl Polatlı’da teşkil edilerek eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. 1997-1998 eğitim ve öğretim yılında Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Hava Savunma Okulu, müteakiben Çekmeköy Kışlası’na (İstanbul) intikal ederek, 1998 yılından itibaren eğitim ve öğretim faaliyetine bu kışlada devam etmiştir. Mütakiben Hava Savunma Okulu Komutanlığının adı, Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak değiştirilmiştir.

Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 8 Temmuz 2008 tarihinde Konya’ya intikal etmiştir. Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı; hava savunma sınıfına mensup subay, astsubay, asteğmen adayı öğrenci, uzman erbaş, erbaş ve erlere teknolojinin en son imkânlarını kullanarak eğitim vermekte ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı hava savunma birliklerine kazandırmaktadır.

İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

1925 yılında, Harbiye’de istihkâm ve demiryolu subaylarını yetiştirmek üzere Fen Tatbikat Okulu açılmıştır. Okul 1935 yılında Maçka Kışlası’na, 1941 yılında Ankara-Mamak’a taşınmıştır. 1948 yılında Fen ve Tatbikat Okulunun istihkâm ve demiryolu kısımları ayrılarak öğrenime Eyüp’te Bahriye Kışla’sında devam edilmiştir. Modern bir İstihkâm Okulu olarak Kâğıthane’de inşa ettirilen okul 4 Eylül 1953 yılında faaliyete geçmiş, öğrenime 1972 yılına kadar burada devam etmiştir.

İstihkâm erleri, 1953 yılına kadar istihkâm birliklerine acemi eğitimi almışlardır. İstihkâm Eğitim Merkezi 25 Mayıs 1953 tarihinde halen bulunduğu Abdullah Ağa Çiftliği bölgesinde kurulmuş, istihkâm erlerinin eğitimleri bu berkezde verilmeye başlanmıştır.

1972 yılında İzmir’e taşınan İstihkâm Okulu halen İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, istihkâm sınıfı subay, asteğmen adayı, astsubay ve uzman erbaşlara sınıf bilgisi ve taktiğini öğretmek maksadıyla temel kurslar açılmaktadır. Ayrıca, istihkâm birliklerinde görev yapacak erbaş ve erlerin temel ve ihtisas eğitimleri de icra edilmektedir.

Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1 Eylül 1926 yılında İstanbul’da ‘Fen Tatbikat Okulu’ ismiyle kurulmuştur. 1941 yılında Ankara’ya intikal etmiş; 1948 yılında ‘Muhabere Okul Komutanlığı’; 1961 yılında; ‘Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’, 1994 yılında; ‘Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ adını almıştır.

MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında muhabere subay, yedek subay, astsubay, uzman erbaşlara sınıf ve branşlarına yönelik temel, mesleki gelişim ve göreve yönelik kurslar verilmektedir. Ayrıca, muhabere görevi yapacak acemi erlerin temel askerlik ve sınıf-branş eğitimleri icra edilmektedir.

Komuta kontrol sistemleri, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve elektronik harp cihaz ve malzemeleri üzerindeki gelişme ve yenilikler takip edilmekte, araştırmalar yapılmakta, Müşterek MEBS Eğitimi verilmekte ve bu konularda mesleki gelişim kursları düzenlemektedir.

TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

I’inci Dünya Savaşından sonra meydana gelen gelişmelere bağlı olarak 1930 yılında Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Gaz Müfettişliği kurulmuş ve 1937 yılında Gaz Müfettişliği daha geniş bir teşkilat içerisinde ‘Gaz Genel Komutanlığı’ adını almıştır.

1937 yılında Kimya Taburu ve daha sonra 1939 yılında Ankara’da Kimya Alayı teşkil edilmiştir.

1957 yılında Kimya Sınıfı kurularak, Nükleer Silahlar Okulu, Kimya Okulu ve Kimya Er Eğitim Merkezi adlarıyla üç ayrı teşkil faaliyete geçirilmiştir.

Kimya Okulu ve Kimya Er Eğitim Merkezi 1961 yılında, Nükleer Silahlar Okulu, Kimya Okulu ve NBC Eğitim Merkezi ise 1962 yılında Çankırı’ya intikal ettirilerek ‘Nükleer, Biyoloji ve Kimya Okulu (NBC Okulu)’ adı altında birleştirilmiş ve Kuvvetleri Komutanlığına bağlanmıştır.

NBC Okulu 1966 yılında Sarayburnu (İstanbul)’na, 1972 yılında Çankırı’ya, 1983 yılında Konya’ya, 1989 yılında tekrar İstanbul’a intikal etmiştir. 2003 yılında TSK NBC Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak yeniden teşkilatlanmış, 20 Aralık 2006 tarihinden itibaren İkmal ve Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kuruluşundan çıkarılarak K.K. Eğitim ve Doktrin Komutanlığına doğrudan bağlanmıştır.

2007 tarihinden itibaren, KBRN faaliyetleri ile ilgili tüm uygulamalarda ‘NBC’ ifadesi kaldırılarak kurum, teşkilat, birlik ve doküman gibi isimler dâhil olmak üzere ‘KBRN’ ibaresi kullanılmaya başlanmıştır.

TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Mayıs-Ağustos 2012 aylarında İstanbul’dan Konya’ya taşınmıştır.

Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

2 Nisan 1949 tarihinde Ankara’da Dışkapı mevkisinde, hâlen Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Karargâhının bulunduğu yerde, Ordudonatım Okulu açılarak öğretime başlamıştır.

Yine ordudonatım sınıfının erbaş ve er ihtiyacını karşılamak üzere, 3 Aralık 1958 tarihinde Balıkesir’de ‘Ordudonatım Er Eğitim Merkezi’ teşkil edilmiştir.

28 Ağustos 1961 tarihinde Ordudonatım Okulu Ankara’dan Balıkesir’e intikal etmiş, 1 Temmuz 1964 tarihinde de Ordudonatım Okulu ile Er Eğitim Merkezi bir komutanlık altında birleştirilerek ‘Ordudonatım Okulu ve Er Eğitim Merkezi Komutanlığı’ adını almıştır. Haziran 1966 tarihinden itibaren de Ordudonatım Okulu ve Er Eğitim Merkezi kendi sınıfının personelinin tamamını kendisi yetiştirir bir sınıf haline gelmiştir.

6 Ağustos 1980 tarihinden itibaren ‘Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ adı altında Balıkesir’de eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

2007 tarihinden itibaren ‘Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ adı altında görevine devam etmektedir.

Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Ulaştırma ve Personel Sınıf Okulları 2008 yılına kadar müstakil olarak görevlerini ifa etmişlerdir.

Ulaştırma Sınıf Okulu ilk olarak, 1913 yılında İstanbul Halıcıoğlu’nda bulunan Mühendishane-i Berri Hümayun Kışlası’nda Nakliye Mektebi adıyla kurulmuştur. 1941 tarihinde Konya’ya, 1949 tarihinde Konya’dan İzmir’e nakledilerek Gaziemir mevkisindeki mevcut tesislere yerleşmiştir. Okulun adı, 16 Temmuz 1951 tarihinde Ulaştırma Okulu olarak değiştirilmiştir.

Personel Sınıf Okulu ise Genelkurmay Personel Başkanlığına bağlı olarak 1952 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. 1957 yılında Abidinpaşa Köşküne taşınan Personel Okulu aynı yıl K.K. Personel Başkanlığına bağlanmıştır. Yeniden teşkilatlanma ile birlikte ‘Personel ve İdare Okulu Komutanlığı’ adını alarak okul kimliğini burada kazanmıştır.

Personel Okulu 1962 yılında Bursa’ya, 1974 yılında Balıkesir’e ve 1980 yılında İstanbul’a, 1989 yılında ise Konya’ya intikal etmiştir. 2008 yılında Personel Okulu Komutanlığının bütün unsurları Konya’dan İzmir’e intikalini tamamlamış ve komutanlığın ismi ‘Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir.

Personel Okulu Komutanlığında; personel sınıfı ile askerî inzibat hizmetlerini ve sosyal tesisler/halkla ilişkiler ve protokol branşı görevlerini yürüten subay, astsubay ve sivil personeli gerekli nitelik ve becerilere kazandırabilecek eğitim verilmektedir.

İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Levazım Okulu ilk olarak 1909 yılında Beylerbeyi Sarayı'nda açılmış ve 9 aylık faaliyetini müteakip kapanmıştır. 1911 yılında Levazım Okulu ikinci kez Taksim Kışlası'nda açılmış ancak Balkan Harbi'nin başlamasıyla okulun faaliyetleri durdurulmuştur.

1 Ekim 1925 tarihinde Harp Akademileri binasında ‘Levazım Akademisi’ adı ile Levazım Okulu tekrar açılmış, okul 1940 yılında Harp Akademileriyle birlikte Ankara'ya taşınmıştır.

Harp Akademilerinin İstanbul'a yeniden dönmesiyle Levazım Okulu da İstanbul’a dönerek 1946 yılında Yıldız'da öğretim ve eğitim faaliyetlerine devam etmiştir. 1949 yılında Harp Akademileri bünyesinden ayrılmış, müstakil sınıf okulu hüviyeti ile Beyazıt'daki binalarına taşınmıştır. 1952 yılında Eyüp'teki binalara taşınarak Levazım-Maliye Okulu adını almıştır.

30 Temmuz 2007 tarihinden itibaren yeniden yapılandırılan Levazım Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, İkmal, Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı adıyla faaliyetini sürdürmektedir.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Shr.Shh.Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı, 1926 yılında İstanbul/Sarayburnu’nda Gülhane Hastanesinde kurulmuştur. 1937 yılında Ankara, eski Gülhane Askeri Tıp Akademisi yanındaki şu anda Spor Okulu olarak kullanılan bölgeye intikal etmiştir. 1953 yılında İzmir/Güzelyalı Poligonu’nda Sıhhiye Alayı olarak konuşlanmış, 1956 yılında ise Sıhhiye Tugayı olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. 1958 yılında Yedek Subay Bölüğü ile Sıhhiye Teknisyen Astsubay Okulu’nu da bünyesine alarak “Sahra Sıhhiye Hizmet Komutanlığı” olarak teşkilat değişikliğine uğramıştır. 1964 yılında 400 yataklı Tahliye Hastanesini de kuruluşuna alarak Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi olarak teşkil edilmiş ve 1970 yılında Samsun’a intikal etmiştir.

23 Aralık 1975’de Yedek Subay Kurs Taburu’nun kuruluşundan çıkarılmasıyla okul fonksiyonu kalkarak tekrar Sahra Sıhhiye Er Eğitim Merkezi olarak teşkilat değişikliğine uğramıştır. 1990 yılında Subay Temel Kurs Bölüğü’nün kuruluşa girmesi ile tekrar “Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi” olarak teşkilat değişikliğine uğramış, 1997 yılında Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi teşkil edilmiştir. Halen bu teşkilat yapısı ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Shr.Shh.Okl.nun hedef kitlesi, sıhhiye sınıflarına mensup asteğmen-yüzbaşı rütbe aralığındaki Subaylar, Astsb.Çvş.-Astsb.Kd.Üçvş. rütbe aralığındaki Astsubaylar ile sıhhiye bölük komutanlıklarına atanan tabip ve diğer sınıf subaylar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmak üzere temin edilen sıhhiye uzman erbaşlar ve komando kol teşkilatlarında görev yapmak üzere yetiştirilen Jandarma ve Piyade sınıfı uzman erbaşlardan oluşmaktadır.

Sahra Sıhhiye Okulu’nun görevleri; kursiyer ve öğrencilerin temel askerlik ve sahrada sağlık hizmetleri eğitimlerini planlayıp icra etmek, personelin yeterli standartlara ulaşmasını sağlamak, kursiyer ve öğrencilerin iskân, iaşe ve idari işlerle ilgili faaliyetlerini sürdürmek ve temel askerlik eğitimlerini yaptırmak, kursiyer, öğrenci ve acemi erbaş/erlere icra edilecek tatbikat ve gösteriler ile muharebe sahasında kullanılacak sıhhiye sınıfı malzeme, tedavi ve tahliye yöntemlerini göstermektir.

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Askeri Veteriner Okulu, 1842 yılında İstanbul’da ‘Baytar Zabitan’ sınıfı olarak kurulmuştur. Yalnız askeri veterinerliğe değil, aynı zamanda veteriner hekimliğe de temel teşkil etmiştir. 1947 yılında Askeri Veteriner Tatbikat Okulu’na ‘Akademi’ ünvanı verilerek Ankara’ya nakledilmiş ve 09 Eylül 1978 tarihinde Gemlik’e intikal etmiştir.

Hayvan Deposu Üretim ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 1953 yılında Gemlik’te Tuzla Çiftliği adı ile anılan bölgede 1’inci Ordu Hayvan Deposu olarak kurulmuş, süvari tümenlerinin lağv edilmesi üzerine 1959 yılında bu kuruluş da lağv edilmiştir. 3’üncü Ordu bünyesinde kalan hayvan deposu 1960 yılında Gemlik’e nakledilerek ‘Kara Kuvvetleri Hayvan Deposu’ adı ile faaliyete geçmiş, 1963 yılında köpek üretimi, 1964 yılında da köpek eğitimi görevleri verilmiş, 1965 yılında bütün hayvan nevilerini bünyesinde toplayarak ‘Kara Kuvvetleri Hayvan Deposu Üretim ve Eğitim Merkezi’ şeklinde teşkilatlanmıştır. 1972 yılında köpek bakıcı ve eğiticisi er yetiştirmek amacıyla Piyade Er Eğitim Müfrezesi kadroya ilave edilmiştir. 1992 tarihinde ismi ‘Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir.

Veteriner Hekim Subay olarak yetiştirilmek üzere temin edilen personele Veteriner Subay stajı, Veteriner Astsubay olarak yetiştirilmek üzere temin edilen personele ise Astsubay Temel Kursu verilmektedir.

Köpek eğiticisi ve kullanıcısı uzman erbaşlara mayın, takip, arama kurtarma, bomba arama, keşif ve devriye köpeği eğitici ve kullanıcı personel eğitimleri verilmektedir.

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan atların üretimi ve 4 yaşına kadar eğitimi icra edilmektedir. Eğitimi tamamlanan atlar 4 yaşından itibaren Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığına sevk edilmektedir.