Skip Navigation Links

Askerî Liseler

- Askerî Liseler    Askerî liselerin görevi; Silahlı Kuvvetler ile millî eğitimin amaç ve ilkeleri çerçevesinde; Harp Okulları ile Gülhane Askerî Tıp Akademisi, fakülte ve yüksekokullar gibi diğer üst öğretim kurumlarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek, zihinsel ve fiziksel yetenekleri gelişmiş, Atatürkçü Düşünce Sistemine bağlı, vatan ve millet sevgisi aşılanmış, vazife ve sorumluluk duygusu, disiplin anlayışı gelişmiş askerî öğrenciler yetiştirmektir.
    Askeri liselerde, Anadolu Liseleri Programı’na denk bir program uygulanmaktadır. Öğretim yapısı; Sosyal Dersler, Fen Dersleri, Yabancı Diller ve Uygulamalı Dersler olmak üzere dört bölüm başkanlığına ayrılmış ve her bir bölüm kendi alanlarında uzman ders öğretmenleriyle hizmet vermektedir. Eğitim programlarının uygulanmasında, öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarının çeşitlendirilmesi için teknolojik alt yapı sürekli geliştirilmekte, ayrıca yerli ve yabancı yayınlardan yararlanılmaktadır.
    Dersler, öğrenci merkezli olarak, durumsal çalışmalar yapılarak ve yaşamsal örnekler kullanılarak işlenmektedir. Güncel gelişmeler takip edilmekte, bu konudaki örnekler zenginleştirilmektedir.
    Yılsonu askerî eğitimlerinde öğrencilerin; askerlik mesleğini sevmesi, komutanlık yapmaya ve liderliğe özenmesi amaçlanmakta ve üst öğretim kurumlarında takip edeceği askerî eğitime hazırlanmaktadır.

- Kuleli Askerî Lisesi     Kuleli Askeri Lisesi 21 Eylül 1845 tarihinde Dolmabahçe Çinili Köşk’te eğitim öğretime başlamıştır. 1846-1872 yılları arasında Harbiye ve Maçka Kışlalarında öğretimine devam etmiş, 1872 yılında ise Maçka Kışlası’nda bulunan “Mekteb-i Fünun-ı İdadi-i Şahane (Harbiye İdadisi)” Kuleli Kışlası’na taşınmıştır. Bu tarih, Kuleli Kışlası için bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten sonra bina, kışla olmaktan çıkıp okul hâline gelmiştir.
    1877–1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda kışlanın hastaneye dönüştürülmesi üzerine okul, Pangaltı’daki Mekteb-i Harbiye binasına taşınmıştır. Savaşın sona ermesinden bir yıl sonra öğrenciler tekrar kışlası’na dönmüştür. Kurmay Binbaşı Vehip Bey (Paşa)’in Okul Komutanlığı zamanında (1910–1912), Kuleli Kışlası’na bitişik olarak kimyahane, kütüphane, arziyyat müzesi, mütalaa ve şeref salonları ile müdür lojmanı olarak kullanılan bölüm ilave edilmiştir.
    Balkan Harbi sırasında Kuleli Kışlası tekrar hastane olmuştur. Öğrencilerin bir kısmı Kandilli Kız Lisesi’nin bulunduğu Adile Sultan Sarayı’na, bir kısmı da Beylerbeyi Sarayı’nın yanındaki binalara gönderilmiştir. 1913 yılı sonunda okul tekrar eski binasına taşınmıştır.
     I’inci Dünya Savaşı sonunda, Temmuz 1920’de Kuleli İdadisi; önce Kâğıthane’de çadırlardan ibaret bir ordugâha, sonra da Maçka’daki karakol binasına taşınmış, müteakiben Beylerbeyi Sarayı yanındaki eski Jandarma Okulu’na nakledilmiştir. Tarihi bina 1920–1923 yılları arasında İngilizler tarafından Ermeni Yetimler Okulu olarak kullanılmıştır. Büyük Taarruz’un parlak bir zaferle sonuçlanması ile okul üç yıllık bir aradan sonra, 1923’te yuvasına taşınmış ve 1925 yılında ‘Kuleli Askerî Lisesi’ olarak bugünkü adını almıştır.
     II’nci Dünya Savaşı sırasında, 1941’de Konya’ya nakledilmiştir. Kışla 1941–1947 arasında Cildiye Hastanesi ile Boğaz Nakliyat Komutanlığına tahsis edilmiştir. Okul savaşın sona ermesinden sonra 1947’de İstanbul’a taşınarak tekrar ve son olarak tarihî binasına kavuşmuştur. Okul binasının her iki yanında bulunan kuleler, 1968–1969 yıllarında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.
     1996–2013 yıllarında 11 dost ve müttefik ülkeden Kuleli Askerî Lisesinde 378 Misafir Askerî Personel eğitim ve öğretim görmüştür. Öğrencilerin tüm ihtiyaçları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından karşılanmaktadır.

- Maltepe Askerî Lisesi     Maltepe Askerî Lisesi, 1928 yılında İstanbul/Topkapı Maltepe’de öğrenime açılmıştır. 1941 yılında Konya/Akşehir’e intikal eden okul, 1947 yılına kadar burada eğitim ve öğretime devam etmiştir. 1947 yılında Çengelköy/İstanbul’a taşınan Maltepe Askerî Lisesi iki yıl faaliyet göstermesini müteakip, 1949-1950 eğitim-öğretim yılında öğrencilerini Kuleli Askerî Lisesine devrederek kapatılmıştır.
    Yeni bir askerî lisenin açılmasına karar verilmesini müteakip, 1979 yılında okulun inşaatına Güzelbahçe/İzmir’deki Çanakkale Bataryası’nın bulunduğu yerde başlanmış, 1983 yılında binaların büyük bölümü tamamlanan Maltepe Askerî Lisesi, hazırlık sınıfı ve Kuleli Askerî Lisesinden intikal ettirilen 1’inci sınıfla birlikte yeniden açılmıştır.