Sıkça Sorulan Sorular

Soru : Silahlı Kuvvetlerde personel temini hangi makamlarca yapılmaktadır?

Genelkurmay Başkanlığı karargahı için ihtiyaç duyulan memur ve işçi temini Genelkurmay Başkanlığınca, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca  ihtiyaç duyulan Subay/Astsubay/Uzman Erbaş/Memur/İşçi temini Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılmaktadır.

İhtiyaç halinde yapılacak duyurular,  http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linkleri ile ulusal basın-yayın organlarında yayınlanan ilanlardan takip edilebilmektedir.
  

Soru : Dış Kaynaktan muvazzaf  veya sözleşmeli Subay/Astsubay olarak görev almak  için gerekli  koşullar nelerdir?

 Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan, ilgili mevzuatla belirlenmiş olan bölümlerin ihtiyaç duyulanlarından mezun olanlar arasından gerekli koşulları taşıyan ve sınavlarda başarılı olan erkek ve bayanları,muvazzaf veya sözleşmeli subay/astsubay olarak almaktadır.Başvuru tarihleri başvuranlarda aranacak nitelikler ve diğer ayrıntılar ulusal basın-yayın organları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Personel teminine ilişkin ilanlar hakkında yazılı basından, Askerlik Şubelerinden ve http://www.tsk.tr  internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları ile  Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linklerinden  bilgi edinilebilmektedir.
  

Soru :Sözleşmeli Subay /Astsubay  olabilmek  için gerekli sağlık koşulları nelerdir?

Sözleşmeli subay/astsubay olabilmek için gereken sağlık koşulları; 4678 sayılı ''Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun '' ve ''Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik'' ile TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilmektedir.Buna göre; sözleşmeli subay/astsubay adaylarında istihdam edilecekleri sınıflarda görev yapan muvazzaf subay/astsubayların sağlık yetenekleri aranır.

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve her vatandaşın serbestçe erişebileceği bu kanun ve yönetmelik metinlerinde belirlenen esaslar dahilinde, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi kuvvet ihtiyaçlarına uygun olarak değişik periyotlarda personel teminine gitmektedirler. Belirtilen statülerde personel teminine gitmeleri halinde,  bu durumu basın yoluyla kamuoyuna duyurmaktadırlar. Bahse konu ilanlarda hangi nitelikleri haiz kişiler arasından hangi usul ve şartlarla personel alımı yapacaklarına ayrıntılı olarak yer vermektedirler.

Söz konusu “Personel Alım İlanları”, http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linkleri ile ulusal basın-yayın organlarında yayınlanan ilanlardan takip edilebilmektedir.
 

Soru :Sözleşmeli Astsubay alımları ve Uzman Çavuş alımları için gerekli olan belgeler ve başvuru koşulları nelerdir?

Bahse konu statülerde personel temini; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun esaslarına uygun olarak yapılmaktadır. 

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve her vatandaşın serbestçe erişebileceği bu kanun metinlerinde belirlenen esaslar dahilinde, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi kuvvet ihtiyaçlarına uygun olarak değişik periyotlarda personel teminine gitmektedirler.

 Belirtilen statülerde personel teminine gitmeleri halinde,  bu durumu basın yoluyla kamuoyuna duyurmaktadırlar. Bahse konu ilanlarda hangi nitelikleri haiz kişiler arasından hangi usul ve şartlarla personel alımı yapacaklarına ayrıntılı olarak yer vermektedirler.

Söz konusu “Personel Alım İlanları”, http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linkleri ile ulusal basın-yayın organlarında yayınlanan ilanlardan takip edilebilmektedir.
  

Soru :Yüksek okul mezunlarının astsubay olarak TSK mensubu olmaları için yapılması gerekenler nelerdir? 

Yüksek okul mezunu bir vatandaşın astsubaylığa nasbı;

a.   4678  sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun kapsamında sözleşmeli astsubay olarak  ya da, 

b.   926  sayılı TSK   Personel  Kanunu ve Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği  kapsamında doğrudan muvazzaf  astsubaylığa geçiş şeklinde olabilmektedir., 

Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve her vatandaşın serbestçe erişebileceği bu kanun metinlerinde belirlenen esaslar dahilinde, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kendi kuvvet ihtiyaçlarına uygun olarak değişik periyotlarda personel teminine gitmektedirler. Belirtilen statülerde personel teminine gitmeleri halinde,  bu durumu basın yoluyla kamuoyuna duyurmaktadırlar. Bahse konu ilanlarda hangi nitelikleri haiz kişiler arasından hangi usul ve şartlarla personel alımı yapacaklarına ayrıntılı olarak yer vermektedirler.

Söz konusu “Personel Alım İlanları”, http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linkleri ile ulusal basın-yayın organlarında yayınlanan ilanlardan takip edilebilmektedir.

Soru : Askeri okullarda öğretmen olmak için gerekli koşullar nelerdir?

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı üniversitelerin ihtiyaç duyulan bölümlerinden mezun olan, Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışmak isteyen, erkek ve bayanlardan sağlık nitelikleri uygun olanlar arasından muvazzaf veya sözleşmeli statüde personel teminine gitmektedirler.

Başvuru tarihleri, başvuranlarda aranacak nitelikler ve başvurulara ilişkin diğer ayrıntılar basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Personel teminine ilişkin ilanlar hakkında yazılı basından, Askerlik Şubelerinden ve http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linklerinden bilgi edinilebilmektedir.

Soru : Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığında görev almak için gerekli koşullar nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığında görev alabilmek için öncelikle “Subay, Astsubay veya Uzman Erbaş” olmanız gerekmektedir.

Subay, Astsubay veya Uzman Erbaş alımına ilişkin başvuru tarihleri, başvuranlarda aranacak nitelikler ve başvurulara ilişkin diğer ayrıntılar, basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Personel teminine ilişkin ilanlar hakkında yazılı basından, Askerlik Şubelerinden ve http://www.tsk.tr internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linklerinden bilgi edinilebilmektedir.  

Soru : Türk Silahlı Kuvvetleri kurumlarında memur / işçi olarak çalışmak için gerekli koşullar nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Devlet Memuru olabilmek için; Devlet Personel Başkanlığınca, işçi olabilmek için Türkiye İş Kurumu Koordinatörlüğünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir.

Bu sınavlarda başarılı olanlara hitaben; başvuru tarihleri, başvuranlarda aranacak nitelikler ve başvurulara ilişkin diğer ayrıntılar ulusal basın-yayın kuruluşları vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Söz konusu başvurulara ilişkin bilgilere,http://www.tsk.tr  internet adresinde bulunan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı linkleri ile ulusal basın-yayın organlarında yayınlanan personel alım ilanlarından ulaşabilirsiniz.

Soru : Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen personel alım ilanlarında daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmamış olmak şartı aranmaktadır. Bunun sebebi nedir?

Söz konusu ilanlar, ilk defa memurluğa atanacak personele yönelik, “Açıktan Personel Alımı” ilanlarıdır ve bu ilanlara başvuracak kişilerin daha önce herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmamış olması gerekmektedir.