KALK SAATİ

Slh.Kuv.Bnd.Astsb.MYO öğrencisi güne saat 06:30 da başlar, 06:30-07:00 arası şahsi temizlik yapılır. 07:00-07:30 arasında yapılan kahvaltı sonrası, 07:30-08:10 arasında sabah etüdü ve ders hazırlığı yapılır.DERS VE ASKERİ EĞİTİM

Slh.Kuv.Bnd.Astsb.MYO’da dersler 08:10 da başlar, 50 dakika ders ve 10 dakika dinlenme olmak üzere toplam 7 ders saati uygulanır. Cuma günleri sabahtan öğleye kadar da askeri eğitim yapılmaktadır.

Derslerin 16:00 da bitimini müteakiben öğrenciler serbest kalırlar. Bu süre içerisinde eğitsel kol ve spor çalışmalarına katılabilirler.