MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüskekokulu Komutanlığı bünyesinde 31 Temmuz 2016 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüskekokulu; ön lisans düzeyinde akademik eğitim ve askeri eğitimle Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve Jandarma Genel Komutanlığına bando sınıfı astsubay yetiştiren yatılı bir askeri eğitim-öğretim kurumudur.

    MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenci kaynağını sivil lise mezunu olan öğrencilerden oluşturmaktadır.

    MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ile Çalgı Bakım Onarım ön lisans programları uygulanmaktadır.

    Gelecekte Türk Silahlı Kuvvetlerinde Bando sınıfı astsubay kadrolarında görevler üstlenecek olan MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerine; bu görevlerinin başarılmasında istek, güç, inanç sağlayacak meslek sevgisi ve ahlaki davranışları kazandırmak ve bedenen, ruhen ve zihinsel olarak hazır olmaları için gereken faaliyetler temel görev olarak sürdürülmektedir.

    Askeri öğrencilerin askeri okula adım attıkları ilk andan itibaren Türk kültür ve ahlakına uygun, askerlik mesleğinin gerektirdiği nitelikleri sağlayacak birer birey olarak yetişmeleri maksadıyla müfredata paralel programlar uygulanmaktadır.

    Bu kapsamda okulumuzda öğrencilere;

    1. Asker Kişilerde Bulunması Gereken Kişisel Nitelikler,

    2. Liderlik Temel Kavram ve Özellikleri,

    3. Yeterli Fiziki Yetenek,

    4. Sevk ve İdare Konusunda yeterlilik,

    5. Gerekli Askerlik Anlayış ve Davranış Bilgisi,

    6. Ulusal Kültür, Genel Kültür ve Yeterli Tarih Bilinci,

    7. Meslek Sevgisi, Mesleki Heyecan ve Duyarlılık,

    8. Bando Sınıfı Nitelikleri olmak üzere kazandırılacak temel nitelikler belirlenmiştir.

     Söz konusu niteliklerin kazandırılması ve geliştirilmesi için akademik ve askeri eğitimle öğrencilerin fikren ve bedenen donatılması üzerinde hassasiyetle durulmakta, mevcut yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda kazandırılmak istenilen nitelik ve değerlere yönelik sınıf bazında alt hedefler ve uygulama programları tesis edilmektedir.

© 2018 Millî Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Bilgi Sistem İşletme Şube