KURUL VE TOPLANTILAR

 

S.Nu.

Kurul Adı

Kurul Başkanı

Kurul Tarihi

1

Yüksek Okul Kurulu

Okul Komutanı

Her eğitim ve öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az iki defa yapılır.

2

Bilimsel Denetleme Kurulu

En Kıdemli Üye

Her yarıyılda en az bir defa yapılır. Ayrıca gerektiğinde Okul Komutanının, kurul başkanının veya en az iki üyenin çağrısı üzerine her an yapılabilir.

3

Yüksek Disiplin Kurulu

Okul Komutanı

Okul Komutanın emri ile ihtiyaç duyulduğunda yapılır.

4

Öğretim Kurulu

Öğretim Başkanı

Olağan olarak eğitim-öğretim yılı başında ve her yarıyıl sonunda olmak üzere üç defa yapılır. Öğretim Başkanı gerekli gördüğü durumlarda kurulu toplantıya çağırır.

5

Eğitim Öğretim Geliştirme Kurulu

Öğretim Başkanı

Her yarıyıl sonunda yapılır.

6

Bölüm Kurulu
Bölüm Başkanı

Her yarıyıl ara sınav ve yarıyıl sınavlarından sonra bir kez olmak üzere yılda 4 defa yapılır.

7

Araştırma Geliştirme

(Ar-Ge) Kurulu
Okul Komutanı

Eğitim ve öğretim yılı başlamasını takip eden ilk bir ay içerisinde ve ikinci yarıyılın başlamasını müteakip 15 gün içerisinde olağan olarak, ihtiyaç duyulduğunda Okul Komutanının emri ile öğretim yılının herhangi bir zamanında olağanüstü olarak yapılır.

8

Veli Toplantısı

Okul aile iş birliği kapsamında yılda 2 defa yapılır.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu

Merasim Sokak Bakanlıklar / ANKARA Tel: (312) 425 04 42