MSÜ BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI

 

MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda ön lisans düzeyinde eğitim öğretim yapılmaktadır. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulunu başarıyla bitiren öğrenciler Bando Astsubayı olmaktadır. Ayrıca her yıl MYO 1. Sınıfını bitiren öğrencilerden, başarı durumuna göre kontenjan dâhilinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na gönderilenler Bando Subayı olarak yetiştirilmektedir.

 
 
MSÜ BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU KOMUTANLIĞI’NIN TARİHÇESİ

      Okul ilk olarak 23 Kasım 1831 tarihinde İstanbul'da "Müsika-i Hümayün" adı altında kurulmuştur. 1922 yılında "Makam-ı Hilafety Müzikası" adını almıştır.

      1924 yılında Atatürk'ün direktifiyle İstanbul'dan Ankara'ya taşınmış ve "Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti" adı altında yeniden teşkilatlanmıştır.

      Okul, 1930-1939 yılları arasında Mızıka Gedikli Sınıfı, 1939-1952 yılları arasında "Askeri Mızıka Ortaokulu", 1952-1959 yılları arasında "Askeri Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu" 1959-1974 yılları arasında "Askeri Mızıka Sınıf Okulu" adları altında faaliyetlerine devam etmiş, 1974 yılında "Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu" adını almıştır.

      1985 yılında bünyesinde AStsubay Hazırlama Okulu ile Sınıf Okulunu barındırarak "Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu" adı ile Meslek Lisesi statüsüne kavuşmuştur.

      2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren Hazırlama Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sınıf Okulundan oluşan bir yapıya kavuşarak "Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı" adını almıştır.

      2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Sınıf Okulu lağıv edilmiştir.

      2006 yılında K.K.EDOK K.lığına bağlanan okul, EDOK Komutanlığının yeniden teşkilatlanması kapsamında 2007 yılında K.K.EDOK Okullar Komutanlığına bağlanmıştır.

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

      MSÜ Bnd.Asb. MYO Komutanlığında; Atatürkçü Düşünce Sistemine gönülden bağlı, vatan ve millet sevgisine sahip, mesleğini seven, vazife ve sorumluluk duygusu ile disiplin anlayışı gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Okulumuzda öğrenci merkezli, yaratıcı düşünceyi hedef alan, soru sorma ağırlıklı öğrenme modeli esas alınmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin, MSÜ Bando Meslek Yüksek Okulu’nun eğitim-öğretimini takip edebilecek, branşı olan müzik aletini en iyi şekilde kullanabilecek niteliklere sahip olmaları hedeflenmektedir.
      Meslek Yüksek Okulu’nda ön lisans düzeyinde 2 yıl eğitim-öğretim yapılmaktadır.


MESLEK DERSLERİNİN ÖĞRETİMİ

Branşı olan çalgısını en iyi şekilde icra edebilen öğrenciler yetiştirmek amacıyla; Müziksel İşitme Okuma ve Yazma, Piyano, Türk ve Batı Müziği Çalgıları, Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi, Müziğe Giriş, Müzik Biçimleri, Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları, Batı Müziği Tarihi, Bilişim Destekli Müzik, Bireysel Ses Eğitimi, Geleneksel Müzik Tarihi, Armoniye Giriş dersleri ve çalgı bakım onarımdan oluşan meslek dersleri, mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak icra edilmektedir. Ayrıca flüt, obua, fagot, klarnet, saksafon, kornet-trompet-büğlü, korno, trombon, bariton, bas, davul-zil-trampet/timpani/silofon branşlarında çalgı eğitimi verilmektedir.

 

GENEL KÜLTÜR DERSLERİNİN ÖĞRETİMİ

Genel Kültür Dersleri,  Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi programına uygun olarak yürütülmektedir. Buna göre:

a.   Fen bilimleri kapsamında; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi ile Bilgisayar dersleri yer almaktadır. Bu derslerin amacı, öğrencilerin; analitik düşünce yeteneğini geliştirerek modern bilim ve teknolojideki değişimlere ve gelişimlere ayak uydurabilecek ve bunlara katkıda bulunabilecek tarzda yetişmelerini sağlamaktır.

b.   Sosyal bilimler kapsamında ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Drama, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Psikoloji,  Felsefe, Demokrasi ve İnsan Hakları ile Temel Askerlik Bilgisi dersleri verilmektedir. Bu derslerin amacı, öğrencilerin; kendine güvenen, sorumluluk alabilen, kendine ve topluma saygılı, işbirliği yapmasını bilen, akla ve bilime inanan, yenilikçi, gelişime açık, kendini ifade edebilen öğrenciler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

YABANCI DİL DERSLERİNİN ÖĞRETİMİ

Yabancı dil eğitimi İngilizce dersi olarak verilmektedir.

UYGULAMALI DERSLERİN ÖĞRETİMİ

      Uygulamalı derslerde öğrencilerin; Türk Silahlı Kuvvetleri standartlarına uygun, görevlerini en üst seviyede yapabilecek bedenî yeteneğe sahip, sanat zevki gelişmiş olmalarının sağlanması hedeflenmiştir.
      Beden Eğitimi her sınıfta haftada iki saat olarak uygulanmaktadır. Beden Eğitimi dersinde amaç; fiziksel yeterlilik ile zihin ve moral arasındaki ilişkileri geliştirerek sağlam, kuvvetli ve kendine güvenen askeri öğrenciler yetiştirmektir.

 

 

KÜTÜPHANE FAALİYETLERİ

      MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi, askerî öğrenciler başta olmak üzere tüm okul personeline haftanın her günü hizmet vermektedir.

 

OLİMPİK BRANŞ VE EĞİTSEL KOL FAALİYETLERİ


         Silahlı Kuvvetler Bando Okulları komutanlığında; öğrencilerin bir ilgi alanına (hobi) sahip olmaları için, istisnasız her öğrencinin, mezuniyete kadar bir hobi alanında çalışması ve bu alışkanlığı bir yaşam tarzı haline getirmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin ilgi alanları dikkate alınarak çeşitli olimpik branş ve hobi kulüpleri kurulmuş ve bu faaliyetler için gerekli olan malzeme, eğitici personel ve çalışma ortamı sağlanmıştır.
Olimpik branşlar şunlardır: Atış, Satranç, Kros ve Tenis.
Eğitsel kollar şunlardır: Müzik klübü.

REHBERLİK VE DANIŞMA HİZMETLERİ

Okulda sağlıklı bir psikolojik ortam oluşturmaya katkı sağlayacak çeşitli faaliyetlerde bulunarak öğrencilerin kendilerini tanımalarına, kabul etmelerine ve kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmeyi amaçlamaktadır. Rehberlik ve Danışma faaliyetlerinde, öğrencilerin okula ve askerlik mesleğine uyum sağlamalarına yardımcı olunması esastır. Rehberlik ve danışma faaliyetleri kapsamında, rehberlik saatlerinde öğrencilerimizi diğer derslerde ele alınmayan konularda bilgi sahibi yaparak, olumlu nitelikte davranmayı öğretmek amaçlanmaktadır. Konunun uzmanları tarafından,  öğrencilerin konular ile ilgili doğru ve güvenilir bilgi edinmelerine yönelik eğitim verilmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizin sağlık sorunlarını çözmek amacıyla bir revir bulunmaktadır. Revirde bir doktor, bir diş hekimi, bir gıda kontrol subayı,  bir sağlık astsubayı ve bir hemşire görev yapmaktadır. Öğrencilerin günlük sağlık sorunları, düzenli aşıları ve üç ayda bir periyodik muayeneleri ile bedensel gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi işlevleri bu birim tarafından yapılmaktadır. Okul Revirinde ayrıca diş ünitesi mevcut olup, burada öğrencilerin diş tedavi ve bakımları yapılmaktadır.      

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

      Okulumuzda öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin en üst düzeyde yürütülmesine önem verilmektedir. Öğrencilerin Ankara’daki ve Ankara dışındaki tarihi, turistik ve askerî tesisleri tanımalarını sağlamak amacıyla toplu geziler düzenlenmektedir.
      Öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konserlerine, tiyatro oyunlarına, opera ve gezilere bir plan dâhilinde götürülmektedir. Yine öğrencilerin kendilerinin rol aldıkları tiyatro oyunları da okulumuzda sergilenmektedir.
      Personel ve öğrenci moral faaliyetleri kapsamında çaylı sohbet toplantılarına da yer verilmektedir. Öğrencilerin hazırladığı konserler de yıl içerisinde icra edilmektedir.  

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu

Merasim Sokak Bakanlıklar / ANKARA Tel: (312) 425 04 42