ÖLÇME DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

Ölçme ve değerlendirme öğretim sürecinin son sürecidir. Uygulanan öğretim yöntem ve tekniklerinin uygunluğu ile öğretmen ve öğrenci performanslarının belirlendiği bu süreç, sonraki öğretim faaliyetlerine yön vermektedir.

Okulumuzda ölçme, değerlendirme, geri besleme, yeniden ölçme ve değerlendirme birbirini takip eden sürekli bir faaliyettir. Ölçme ve değerlendirme ile öğretim süreci sürekli izlenmekte, her bir öğrencinin hangi dersin hangi konusunda ne kadar başarılı olduğu ayrı ayrı belirlenmekte ve buna göre gerekli tedbirler alınmaktadır. Ders başarısızlığı olan öğrenciler için geri besleme kursları düzenlenmektedir.

Öğrencilerin Türkçeyi etkin olarak kullanabilmeleri ve kendilerini yazınsal anlamda ifade etme yeteneklerini geliştirebilmeleri maksadıyla, okul içi sınavlarda metin tipi sorularada yer verilmektedir. Bu amaçla hem metin tipi hem de çoktan seçmeli sorulardan oluşan kapsamlı bir soru bankası ile ölçme ve değerlendirme faaliyeti desteklenmektedir.

Okulumuzda mesleki eğitimin dersleri uygulamalı olarak, çalgı komisyonları tarafından yapılmaktadır.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu

Merasim Sokak Bakanlıklar / ANKARA Tel: (312) 425 04 42