MSÜ BANDO ASTSUBAY
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR PROGRAMI
BİLGİ PAKETİ 

Kazanılan Derece: Ön Lisans

Derece Seviyesi: Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları:Lise mezunu olmak.

Önceki Öğrenimin Tanınması 

Giriş koşullarını öğrenmek için tıklayınız...

Program Profili

     Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programı öğrencileri, ana çalgılarının gerektirdiği kuramsal, teknik ve müzikal bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanırlar. Bu kazanımlardan grup ve orkestra ile yaptıkları seslendirmelerde faydalanırlar. Çaldıkları eserleri analiz eder ve yorumlamada bu bilgiyi kullanırlar. Alanları ile ilgili ses, çalgı ve çalgı toplulukları için yazılmış eserlerden oluşan bir repertuara sahip olurlar.Türk Müziği ve Batı Müziğinin çeşitli dönemlerine ait stilleri, bestecileri ve eserlerini tanırlar. Edindikleri icra becerisini bireysel ve toplu olarak dinleyici önünde sergilerler. Alana ilişkin her türlü çalışma ve projede grup üyesi olarak sorumluluk alabilirler. Üflemeli ve vurmalı çalgılar programının çerçevesine ek olarak Askeri Bando alanı ile ilgili uygulamaları kavrarlar. Mesleki etik ve toplumsal değerler ile hukuk kurallarına saygı konusunda gelişmiş bir duyarlılığa sahip olurlar.

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

     Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler;

     1. Temel müzik kuramı bilgisiyle (form, armoni, teori) müzik eserlerini analiz edebilir.

     2. Müziksel işitme, okuma ve ritmik çözümleme konusunda gelişmiş bir duyarlılığa ve algı seçiciliğine sahiptir.

     3. Batı Müziği ve Geleneksel Türk Müzikleri hakkında tarihsel ve kültürel bağlamda bilgi sahibidir.

     4. Çalgı, koro ve orkestra için yazılmış eserlerden oluşan bir dağarcığa sahiptir.

     5. Ana çalgısı için yazılmış etütler ile farklı dönem, stil ve türlere ait eserleri seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahiptir.

     6. Çalgı/ses grupları ya da koro/orkestralar için yazılmış/düzenlenmiş eserleri grupla uyumlu olarak seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahiptir.

     7. Çalgıların teknik özelliklerini temel alarak, bir müzik eserini üflemeli ve vurmalı çalgılar orkestrası için uyarlayabilir.

     8. Müzik alanıyla ilgili teknik ve mesleki etkinliklerde veya projelerde grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.

   9. Yaşam boyu öğrenmenin, kendini yenilemenin gerekliliği bilinciyle; bilgiye erişebilme, sanat/müzik, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, eleştirel düşünme becerisine sahiptir.

   10. Alanına ilişkin konuları; görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleri kullanarak, etkin ve doğru biçimde topluma sunabilecek beceriye sahiptir.

     11. İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A1 genel düzeyinde kullanarak müzik alanı ile ilgili gelişmeleri izler, ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşarak meslektaşları ile iletişim kurabilir.

     12. Müzik alanında kullanılan bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

     13. Müzik etkinliklerini izlemeye duyarlıdır; bu etkinliklere katılır ve alanıyla ilgili çıkarımlarda bulunabilir.

   14. Mesleki etik sorumluluk bilincine sahiptir, ekip çalışması koşullarına uyum sağlar, kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilir.

     15. İnsan hakları, hukuk kuralları, toplumsal değerler, çevre konusunda duyarlılık kazanmıştır, alanıyla ilgili etkinliklerde güvenlik tedbirlerini uygular.

İstihdam Olanakları

     Bu programdan mezun olan öğrenciler Bando Astsubayı olarak TSK Bando Birliklerinde ve MSÜ Bando Astsubay MYO'da öğretim görevlisi olarak görev yapabilirler. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

     Ön Lisans mezunu olan öğrenciler dikey geçiş hakkından yaralanarak lisans programlarına devam edebilirler.

ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR PROGRAMI

     Ders programı için tıklayınız...

     Ders içeriklerini incelemek için tıklayınız...

 

ÇALGI BAKIM ONARIM PROGRAMI

     Ders programı için tıklayınız...

     Ders içeriklerini incelemek için tıklayınız...


Teo.:

Teorik

Uyg.:

Uygulamalı

Z:

Zorunlu

S:

Seçmeli

AKTS:

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ölçme ve Değerlendirme

     Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programı ile Çalgı Bakım Onarım Programında değerlendirme;ara sınav, sınıf içi aktivitelerin değerlendirmesi veyarıyıl sonu sınavı ile yapılmaktadır. Geçme taban notu her yıl Öğretim Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

TABAN NOTU

F

DD

DC

CC

CB

BB

BA

AA

35

0-34

35-39

40-45

46-52

53-61

62-72

73-84

85-100

45

0-44

45-49

50-54

55-60

61-67

68-76

77-86

87-100

50

0-49

50-53

54-58

59-64

65-71

72-79

80-88

89-100

55

0-54

55-56

57-60

61-66

67-72

73-80

81-89

90-100

60

0-59

60-62

63-66

67-71

72-76

77-82

83-90

91-100

65

0-64

65-68

69-71

72-73

74-79

80-85

86-91

92-100

70

0-69

70-71

72-73

74-76

77-81

82-86

87-92

93-100

Mezuniyet Koşulları

     MSÜ Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda sınıf geçme esası uygulanır. Ön lisans eğitim-öğretim süresi 2 yıldır. Akademik staj ve katsayılı uygulamalar, akademik öğretim dönemi dışında planlanır ve uygulanır.

     Öğrencilerin programdan başarıyla mezun olabilmeleri için;

     * Sağlık nedenleri hariç 3 yıl, sağlık nedenleri ile azami 4 yılda programı tamamlamaları,

     * Kredili ve katsayılı tüm ders ve uygulamalarda başarılı olmaları,

     * Genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması,

     * Programdaki tüm derslerden başarılı olmaları ve asgari 120 AKTS kredisini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

     * Toplam ders saatinin en az 2/3'sine devam etmiş olmaları,

     * Disiplin notunun tümünü kaybetmemeleri gerekmektedir.

     Çalışma Şekli :Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

     Bölüm Başkanı: Dr.Bnd.Alb.Serkan SELÇUK,
     E-posta: serkanselcuk75@yahoo.com
     Adres:MSÜ Bando Astsubay Meslek YÜksekokulu Komutanlığı Bakanlıklar-ANKARA
     Telefon : (312) 4250442/ 3601

     AKTS Koordinatörü:Hv.Bnd.Yzb.İsmail Hakkı BURDURLU,
     E-posta:ismailhakkiburdurlu@gmail.com
     Adres:MSÜ Bando Astsubay Meslek YÜksekokulu Komutanlığı Bakanlıklar-ANKARA
     Telefon: (312) 4250442/ 3621

     Ders- Program Yeterlilikleri (Çıktıları)İlişkileri Matrisi için tıklayınız...


     1: Çok az düzeyde destekliyor

     2: Az düzeyde destekliyor

     3: Orta düzeyde destekliyor

     4 :Üst seviyede destekliyor

     5: Tamamen destekliyor

S.Nu.

Program Yeterlilikleri

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; 

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Temel müzik kuramı bilgisiyle (form, armoni, teori) müzik eserlerini analiz edebilir.

 

 

X

 

 

2

Müziksel işitme, okuma ve ritmik çözümleme konusunda gelişmiş bir duyarlılığa ve algı seçiciliğine sahiptir.

 

 

 

X

 

3

Batı Müziği ve Geleneksel Türk Müzikleri hakkında tarihsel ve kültürel bağlamda bilgi sahibidir.

 

 

X

 

 

4

Çalgı, koro ve orkestra için yazılmış eserlerden oluşan bir dağarcığa sahiptir.

 

 

 

X

 

5

Ana çalgısı için yazılmış etütler ile farklı dönem, stil ve türlere ait eserleri seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

X

 

6

Çalgı/ses grupları ya da koro/orkestralar için yazılmış/düzenlenmiş eserleri grupla uyumlu olarak seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

X

 

7

Çalgıların teknik özelliklerini temel alarak, bir müzik eserini üflemeli ve vurmalı çalgılar orkestrası için uyarlayabilir.

 

X

 

 

 

8

Müzik alanıyla ilgili teknik ve mesleki etkinliklerde veya projelerde grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.

 

 

 

X

 

9

Yaşam boyu öğrenmenin, kendini yenilemenin gerekliliği bilinciyle; bilgiye erişebilme, sanat/müzik, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, eleştirel düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

10

Alanına ilişkin konuları; görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleri kullanarak, etkin ve doğru biçimde topluma sunabilecek beceriye sahiptir.

 

 

 

X

 

11

İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak müzik alanı ile ilgili gelişmeleri izler, ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşarak meslektaşları ile iletişim kurabilir.

 

 

X

 

 

12

Müzik alanında kullanılan bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

 

 

 

X

 

13

Müzik etkinliklerini izlemeye duyarlıdır, bu etkinliklere katılır ve alanıyla ilgili çıkarımlarda bulunabilir.

 

 

X

 

 

14

Mesleki etik sorumluluk bilincine sahiptir, ekip çalışması koşullarına uyum sağlar, kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

X

 

 

15

İnsan hakları, hukuk kuralları, toplumsal değerler ve çevre konusunda duyarlılık kazanmıştır, alanıyla ilgili etkinliklerde güvenlik tedbirlerini uygular.

 

 

X

 

 

© 2018 Millî Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Bilgi Sistem İşletme Şube