SİLAHLI KUVVETLER BANDO OKULLARI KOMUTANLIĞI
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR PROGRAMI
BİLGİ PAKETİ 2013-2014

 

Kazanılan Derece      Ön Lisans

Derece Seviyesi         Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bando Astsubay Hazırlama Okulu mezunu olmak. 

        Önceki Öğrenimin Tanınması        

Bando Astsubay Hazırlama Okulundan mezun olan öğrenciler sınavsız olarak Meslek Yüksek Okuluna dikey geçiş yaparlar.

  Program Profili

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programı öğrencileri, ana çalgılarının gerektirdiği kuramsal, teknik ve müzikal bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanırlar. Bu kazanımlardan grup ve orkestra ile yaptıkları seslendirmelerde faydalanırlar. Çaldıkları eserleri analiz eder ve yorumlamada bu bilgiyi kullanırlar. Alanları ile ilgili ses, çalgı ve çalgı toplulukları için yazılmış eserlerden oluşan bir repertuara sahip olurlar.Türk Müziği ve Batı Müziğinin çeşitli dönemlerine ait stilleri, bestecileri ve eserlerini tanırlar. Edindikleri icra becerisini bireysel ve toplu olarak dinleyici önünde sergilerler. Alana ilişkin her türlü çalışma ve projede grup üyesi olarak sorumluluk alabilirler. Üflemeli ve vurmalı çalgılar programının çerçevesine ek olarak Askeri Bando alanı ile ilgili uygulamaları kavrarlar. Mesleki etik ve toplumsal değerler ile hukuk kurallarına saygı konusunda gelişmiş bir duyarlılığa sahip olurlar.

 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları)

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; 
1.         Temel müzik kuramı bilgisiyle (form, armoni, teori) müzik eserlerini analiz edebilir.
2.         Müziksel işitme, okuma ve ritmik çözümleme konusunda gelişmiş bir duyarlılığa ve algı seçiciliğine sahiptir.
3.         Batı Müziği ve Geleneksel Türk Müzikleri hakkında tarihsel ve kültürel bağlamda bilgi sahibidir.
4.         Çalgı, koro ve orkestra için yazılmış eserlerden oluşan bir dağarcığa sahiptir.
5.         Ana çalgısı için yazılmış etütler ile farklı dönem, stil ve türlere ait eserleri seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahiptir.
6.         Çalgı/ses grupları ya da koro/orkestralar için yazılmış/düzenlenmiş eserleri grupla uyumlu olarak seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahiptir.
7.         Çalgıların teknik özelliklerini temel alarak, bir müzik eserini üflemeli ve vurmalı çalgılar orkestrası için uyarlayabilir.
8.         Müzik alanıyla ilgili teknik ve mesleki etkinliklerde veya projelerde grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.
9.         Yaşam boyu öğrenmenin, kendini yenilemenin gerekliliği bilinciyle; bilgiye erişebilme, sanat/müzik, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, eleştirel düşünme becerisine sahiptir.
10.       Alanına ilişkin konuları; görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleri kullanarak, etkin ve doğru biçimde topluma sunabilecek beceriye sahiptir.
11.       İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak müzik alanı ile ilgili gelişmeleri izler, ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşarak meslektaşları ile iletişim kurabilir.
12.       Müzik alanında kullanılan bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
13.       Müzik etkinliklerini izlemeye duyarlıdır; bu etkinliklere katılır ve alanıyla ilgili çıkarımlarda bulunabilir.
14.       Mesleki etik sorumluluk bilincine sahiptir, ekip çalışması koşullarına uyum sağlar, kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilir.
15.       İnsan hakları, hukuk kuralları, toplumsal değerler, çevre konusunda duyarlılık kazanmıştır, alanıyla ilgili etkinliklerde güvenlik tedbirlerini uygular.

İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler TSK Bando Birliklerinde ve Bando Okulları Komutanlığında öğretmen olarak görev yapabilirler. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans mezunu olan öğrenciler lisans programlarına başvurarak devam edebilirler.

1’inci Yarıyıl Dersleri

Nu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

AKTS

Seçmeli
Zorunlu

Saat

Teo.

Uyg.

1

ÇAL 100

Çalgı I

2

2

-

2

7

Z

2

KRP 100

Eşlikli Çalma I

2

2

-

2

3

Z

3

ODM 100

Oda Müziği I

2

2

-

2

2

Z

4

ORK 100

Orkestra I

6

6

-

6

8

Z

5

ARM 100

Armoni I

1

1

-

1

1

Z

6

KOR 100

Koro I

2

2

-

2

2

Z

7

TDL 100

Türk Dili I

2

2

-

2

2

Z

8

YDL 100

Yabancı Dil I

3

3

-

3

2

Z

9

İNK 100

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

1

1

-

1

1

Z

10

TAB 100
Temel Askeri Bilimler I
3
3
-
-
-
Z

11

BED 100

Temel ve Savaş Beden Eğitimi I

2

-

2

-

-

Z

12

-

Seçmeli Ders

1

1

 

1

1

S

13

-

Seçmeli Ders

1

1

 

1

1

S

TOPLAM

28

26

2

23

30

-

1’inci Yarıyıl İçin Seçimlik Dersler

Nu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

AKTS

Seçmeli
Zorunlu

Saat

Teo.

Uyg.

1

MZT 100

Müzik Teknolojileri I

1

1

-

1

1

S

2

HCO 100

Hafif Müzik ve Caz Orkestrası I

1

1

-

1

1

S

3
PMT 100
1
1
-
1
1
S

4

TMT 100

Türk Müziği Teorisi I

1

1

-

1

1

S

2’nci Yarıyıl Dersleri

Nu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

AKTS

Seçmeli
Zorunlu

Saat

Teo.

Uyg.

1

ÇAL 200

Çalgı II

2

2

-

2

7

Z

2

KRP 200

Eşlikli Çalma II

1

1

-

1

2

Z

3

ODM 200

Oda Müziği II

2

2

-

2

2

Z

4

ORK 200

Orkestra II

6

6

-

6

8

Z

5

ARM 200

Armoni II

1

1

-

1

1

Z

6

TUY 200

Tören Uygulamaları I

1

-

1

0,5

1

Z

7

KOR 200

Koro II

2

2

-

2

2

Z

8

TDL 200

Türk Dili II

2

2

-

2

2

Z

9

YDL 200

Yabancı Dil II

3

3

-

3

2

Z

10

İNK 200

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

1

1

-

1

1

Z

11

TAB 200

Temel Askeri Bilimler II

2

2

-

-

-

Z

12

BED 200

Temel ve Savaş Beden Eğitimi II

2

-

2

-

-

Z

13

-

Seçmeli Ders

1

1

 

1

1

S

14

-

Seçmeli Ders

1

1

 

1

1

S

TOPLAM

27

24

3

22,5

30

-

2’nci Yarıyıl İçin Seçimlik Dersler

Nu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

AKTS

Seçmeli
Zorunlu

Saat

Teo.

Uyg.

1

MZT200

Müzik Teknolojileri II

1

1

-

1

1

S

2

HCO200

Hafif Müzik ve Caz Orkestrası II

1

1

-

1

1

S

3

PMT200
1
1
-
1
1
S
4

TMT 100

Türk Müziği Teorisi II

1

1

-

1

1

S

3’üncü Yarıyıl Dersleri

Nu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

AKTS

Seçmeli
Zorunlu

Saat

Teo.

Uyg.

1

ÇAL300

Çalgı III

2

2

-

2

8

Z

2

KRP300

Eşlikli Çalma III

2

2

-

2

3

Z

3

ODM300

Oda Müziği III

2

2

-

2

2

Z

4

ORK300

Orkestra III

7

7

-

7

9

Z

5

ARM300

Armoni III

1

1

-

1

1

Z

6

MZA300

Müzikal Analiz I

1

1

-

1

1

Z

7

KOR300

Koro III

2

2

-

2

2

Z

8

YDL 300

Yabancı Dil III

3

3

-

3

2

Z

9

İNK 300

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi III

1

1

-

1

1

Z

10

TAB 300

Temel Askeri Bilimler III

2

2

-

-

-

Z

11

BED 300

Temel ve Savaş Beden Eğitimi III

2

-

2

-

-

Z

12

-

Seçmeli Ders

1

1

 

1

1

S

TOPLAM

26

24

2

22

30

-

3’üncü Yarıyıl İçin Seçimlik Dersler

Nu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

AKTS

Seçmeli
Zorunlu

Saat

Teo.

Uyg.

1

TMT 300

Türk Müziği Teorisi I

1

1

-

1

1

S

2

ÇMT 300

Çağdaş Müzik Tarihi I

1

1

-

1

1

S

3

HCO 300

Hafif Müzik ve Caz Orkestrası I

1

1

-

1

1

S

4’üncü Yarıyıl Dersleri

Nu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

AKTS

Seçmeli
Zorunlu

Saat

Teo.

Uyg.

1

ÇAL400

Çalgı IV

2

2

-

2

8

Z

2

KRP400

Eşlikli Çalma IV

1

1

-

1

2

Z

3

ODM400

Oda Müziği IV

2

2

-

2

2

Z

4

ORK400

Orkestra IV

6

6

-

6

8

Z

5

ARM400

Armoni IV

1

1

-

1

1

Z

6

MZA400

Müzikal Analiz II

1

1

-

1

1

Z

7

KOR400

Koro IV

2

2

-

2

2

Z

8

TUY 400

Tören Uygulamaları I

2

-

2

1

2

Z

9

YDL 400

Yabancı Dil IV

3

3

-

3

2

Z

10

İNK 400

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IV

1

1

-

1

1

Z

11

TAB 400

Temel Askeri Bilimler IV

2

2

-

-

-

Z

12

BED 400

Temel ve Savaş Beden Eğitimi IV

2

-

2

-

-

Z

13

-

Seçmeli Ders

1

1

 

1

1

S

TOPLAM

26

22

4

21

30

-

< class="ortabaslik">4’üncü Yarıyıl İçin Seçimlik Dersler 


Nu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

AKTS

Seçmeli
Zorunlu

Saat

Teo.

Uyg.

1

TMT 400

Türk Müziği Teorisi II

1

1

-

1

1

S

2

ÇMT 400

Çağdaş Müzik Tarihi II

1

1

-

1

1

S

3

HCO 400

Hafif Müzik ve Caz Orkestrası II

1

1

-

1

1

S

Seçmeli Dersler Havuzu

Nu.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

Kredi

AKTS

Saat

Teo.

Uyg.

1

MZT

Müzik Teknolojileri

1

1

-

1

1

2

HCO

Hafif Müzik ve Caz Orkestrası

1

1

-

1

1

3

PMT

Popüler Müzik Tarihi

1

1

-

1

1

4

TMT

Türk Müziği Teorisi

1

1

-

1

1

5

CAT

Caz Müziği Teorisi

1

1

-

1

1

6

ÇBO

Çalgı Bilgisi ve Orkestrasyon

1

1

-

1

1

7

ÇMT

Çağdaş Müzik Tarihi

1

1

-

1

1

 < class="ortabaslik">Kullanılan Renkler ve Kısaltmalar

Teo.:

Teorik

Uyg.:

Uygulamalı

Z:

Zorunlu

S:

Seçmeli

AKTS:

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Derler- AKTS Kredileri

Altı çizili ders başlıklarına tıklayarak dersin detay bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programında değerlendirme;ara sınav, sınıf içi aktivitelerin değerlendirmesi veyarıyıl sonu sınavı ile yapılmaktadır. Geçme taban notu her yıl Yüksek Okul Kararı ile belirlenmektedir.

 

TABAN NOTU

F

DD

DC

CC

CB

BB

BA

AA

35

0-34

35-39

40-45

46-52

53-61

62-72

73-84

85-100

45

0-44

45-49

50-54

55-60

61-67

68-76

77-86

87-100

50

0-49

50-53

54-58

59-64

65-71

72-79

80-88

89-100

55

0-54

55-56

57-60

61-66

67-72

73-80

81-89

90-100

60

0-59

60-62

63-66

67-71

72-76

77-82

83-90

91-100

65

0-64

65-68

69-71

72-73

74-79

80-85

86-91

92-100

70

0-69

70-71

72-73

74-76

77-81

82-86

87-92

93-100

 

Mezuniyet Koşulları

 

Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulunda sınıf geçme esası uygulanır. Ön lisans eğitim-öğretim süresi 2 yıldır. Akademik staj ve katsayılı uygulamalar, akademik öğretim dönemi dışında planlanır ve uygulanır.

Öğrencilerin programdan başarıyla mezun olabilmeleri için;

* Sağlık nedenleri hariç 3 yıl, sağlık nedenleri ile azami 4 yılda programı tamamlamaları,

* Kredili ve katsayılı tüm ders ve uygulamalarda başarılı olmaları,

* Genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması,

* Programdaki tüm derslerden başarılı olmaları ve asgari 120 AKTS kredisini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

* Toplam ders saatinin en az 2/3'sine devam etmiş olmaları,

* Disiplin notunun tümünü kaybetmemeleri gerekmektedir.

 

Çalışma Şekli             :Tam Zamanlı

 

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü:

 

Bölüm Başkanı: Dr.Bnd.Alb.Orhan BABA, e-posta: baborhan@gmail.com 
Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Bakanlıklar-ANKARA
Telefon : (312) 4250442/ 3601

AKTS Koordinatörü:Bnd.Bnb.Ahmet DEMİR,  e-posta: ahmetdemirx@mynet.com
Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Bakanlıklar-ANKARA 
Telefon (312) 4250442/ 3114

Ders- Program Yeterlilikleri (Çıktıları)İlişkileri Matrisi

1 :Çok az düzeyde destekliyor
2 :Az düzeyde destekliyor
3 :Orta düzeyde destekliyor
4 :Üst seviyede destekliyor
5 :Tamamen destekliyor

 

S.
Nu.

Dersin Adı

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Çalgı

4

5

3

5

5

5

2

5

5

3

3

4

4

5

4

2

Eşlikli Çalma

4

5

3

5

5

5

2

5

4

3

3

4

4

5

4

3

Oda Müziği

4

5

3

5

5

5

2

5

4

3

3

4

4

5

5

4

Orkestra

4

5

3

5

5

5

2

5

5

3

3

4

4

5

5

5

Müzikal Analiz

5

3

-

3

3

3

2

3

3

3

3

4

2

3

-

6

Armoni

5

5

-

-

2

2

2

3

2

3

3

4

2

3

-

7

Koro

4

5

3

5

2

5

-

5

3

3

3

3

4

5

5

8

Tören Uygulamaları

-

5

-

5

5

5

-

5

4

3

-

3

4

5

5

9

Türk Dili

-

-

-

-

-

-

-

3

3

5

-

3

-

-

-

10

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

-

-

-

11

Yabancı Dil

-

-

-

-

2

2

-

3

5

3

5

4

-

-

-

12

Müzik Teknolojileri

3

5

-

-

3

3

4

3

5

3

4

5

2

4

3

13

Hafif Müzik ve Caz Orkestrası

4

5

3

5

5

5

2

5

4

3

3

4

4

5

5

14

Popüler Müzik Tarihi

1

-

2

3

3

3

-

2

4

3

-

3

5

2

-

15

Türk Müziği Teorisi

5

5

5

3

2

1

2

3

2

2

-

3

3

-

-

16
Caz Müziği Teorisi
5
5
5
5
3
4
4
3
2
3
4
3
3
-
-

17

Çalgı Bilgisi/Orkestrasyon

4

3

-

3

3

2

5

3

3

3

3

4

3

3

-

18

Çağdaş Müzik Tarihi

2

3

5

3

2

2

2

3

2

4

3

4

3

-

-

 

S.Nu.

Program Yeterlilikleri

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler; 

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Temel müzik kuramı bilgisiyle (form, armoni, teori) müzik eserlerini analiz edebilir.

 

 

X

 

 

2

Müziksel işitme, okuma ve ritmik çözümleme konusunda gelişmiş bir duyarlılığa ve algı seçiciliğine sahiptir.

 

 

 

X

 

3

Batı Müziği ve Geleneksel Türk Müzikleri hakkında tarihsel ve kültürel bağlamda bilgi sahibidir.

 

 

X

 

 

4

Çalgı, koro ve orkestra için yazılmış eserlerden oluşan bir dağarcığa sahiptir.

 

 

 

X

 

5

Ana çalgısı için yazılmış etütler ile farklı dönem, stil ve türlere ait eserleri seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

X

 

6

Çalgı/ses grupları ya da koro/orkestralar için yazılmış/düzenlenmiş eserleri grupla uyumlu olarak seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahiptir.

 

 

 

X

 

7

Çalgıların teknik özelliklerini temel alarak, bir müzik eserini üflemeli ve vurmalı çalgılar orkestrası için uyarlayabilir.

 

X

 

 

 

8

Müzik alanıyla ilgili teknik ve mesleki etkinliklerde veya projelerde grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.

 

 

 

X

 

9

Yaşam boyu öğrenmenin, kendini yenilemenin gerekliliği bilinciyle; bilgiye erişebilme, sanat/müzik, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, eleştirel düşünme becerisine sahiptir.

 

 

 

X

 

10

Alanına ilişkin konuları; görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleri kullanarak, etkin ve doğru biçimde topluma sunabilecek beceriye sahiptir.

 

 

 

X

 

11

İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak müzik alanı ile ilgili gelişmeleri izler, ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşarak meslektaşları ile iletişim kurabilir.

 

 

X

 

 

12

Müzik alanında kullanılan bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

 

 

 

X

 

13

Müzik etkinliklerini izlemeye duyarlıdır, bu etkinliklere katılır ve alanıyla ilgili çıkarımlarda bulunabilir.

 

 

X

 

 

14

Mesleki etik sorumluluk bilincine sahiptir, ekip çalışması koşullarına uyum sağlar, kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilir.

 

 

X

 

 

15

İnsan hakları, hukuk kuralları, toplumsal değerler ve çevre konusunda duyarlılık kazanmıştır, alanıyla ilgili etkinliklerde güvenlik tedbirlerini uygular.

 

 

X