msu   EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEK KISMI    


Eğitim-Öğretim Destek Kısmı,  Bando Astsubay MYO Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapmaktadır. Kütüphane Kısmı, Eğitim Yardımcı Malzemeleri Kısmı, Kapalı Devre TV ve Seslendirme Sistemleri Kısmı ile faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanmaktadır.
* Okulumuzun amaç ve işlevlerine uygun olan kitap, CD ve DVD’lerin eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla temin edilmesini sağlamak ve hizmete sunmak,
* Öğrencilerin ve personelin okuma alışkanlığı kazanmasına ve sürdürmesine yardımcı olmak,
* Eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla okulumuzun amaç ve işlevlerine uygun olan Eğitim Yardımcı  Malzemelerinin araştırmasını yapmak ve talepte bulunmak,
* Uygun görülen EYM’leri temin etmek ve uygun bir program dâhilinde kullanıma sunmak,
* EYM’ lerin üretimi, bakımı, onarımı ve muhafazası ile dağıtımını sağlamak, kayıtlarını tutmak,
* İcra edilen konferans, seminer, anma ve kutlama günleri gibi faaliyetlerde konser salonunu hazır hale getirmek. Programların video kayıtlarını yaparak, bu kayıtları arşivlemek,
* Sarf ve zayi edilen malzemelere ait gerekli düzenlemeleri yapmak başlıca görevlerimizdir.
Eğt.Öğt.Des.Ks.Tanıtım Sunumu için tıklayınız...

 

KÜTÜPHANE


Okul Kütüphanesinde 20.423 materyal bulunmaktadır. Bu materyallerin yaklaşık 300 kadarını CD/DVD 2.000 kadarını da müzik materyalleri oluşturmaktadır. Kütüphanede açık raf sistemi uygulanmaktadır. Kütüphane haftanın 5 günü 08:00 – 17:00 saatleri arasında kullanıcılara hizmet vermektedir.
Okul kütüphanesinin amacı; geleceğin asker, müzisyen ve liderleri olacak öğrenciler başta olmak üzere tüm kullanıcıların eğitim, bilgi ve kişisel gelişim konularındaki gereksinimlerini çağdaş yöntemlerle karşılamaktır. Okul kütüphanesinin başlıca hizmetleri; okulun amaç ve işlevlerine uygun güncel kitapların, süreli yayınların teminini sağlamaktır. Bunun yanında kullanıcıların internete, MSÜ Merkez Kütüphanesi üzerinden çeşitli veri tabanlarına ve elektronik kaynaklara erişimini sağlamaktır. 

 

KÜTÜPHANE GÖRSELLLERİ
DSC07896
DSC01947 copy

 

MSÜ kütüphane sayfasına ulaşmak için tıklayınız...
Kütüphane Tanıtım Sunumuna ulaşmak için tıklayınız...

KAPALI DEVRE VE SES SİSTEMLERİ

* Öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olmak için eğitsel ve kültürel konularla ilgili Okul Kapalı Devre Televizyonundan mesai saatleri içinde televizyon yayını yapılabilmekte, ayrıca ulusal kanalların yayınları verilebilmekte,
* Tören, konser, konferans, tanıtım ve benzeri faaliyetlerin kamera çekimi yapılmakta ve arşivlenmekte,
* 359 personel kapasiteli konser salonunda tören, konser, konferans ve benzeri faaliyetler yapılmakta olup diğer zamanlarda öğrencilerin çalışmalarına sunulmakta,
* Okul içinde veya dışında yapılan tören ve konserler için ses yayın sistemi kurulmaktadır.


EĞİTİM YARDIMCI MALZEMELERİ

* Ders yardımcı araçları ve malzemeleri,  Eğitim Yardımcı Malzemeleri Kısmında bilgisayar ortamında arşivlenerek muhafaza edilmekte ve bu merkezden hizmete sunulmaktadır.
* Envanter kayıtlarının bilgisayar ortamında güncel takibi yapılmaktadır.
* Eğitim ve öğretimi destekleyen piyasa ve internetteki CD-ROM’lar periyodik olarak taranarak, uygun görülenler alınmakta, derslerde aktif kullanılacak olanlar E.Y.M. Kısmında arşivlenip hizmete sunulmaktadır.

EĞİTİM ORTAMLARI

     


     


     


 


© 2018 Millî Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Bilgi Sistem İşletme Şube