Bando Astsubay Hazırlama Okulu'nun Hedefi

 

-Bilgiye nasıl ulaşabileceğini bilen ve bilgiyi inisiyatifle kullanabilen,
-Sorumluluk duygusu gelişmiş ve öz denetim yapabilen,
-Çağın gerektirdiği teknolojik gelişimi takip edebilecek bilgi, beceri ile sağlam bir beden ve ruh yapısına sahip,
-Çalgı aletinde bireysel ve birlikte çalma davranışları ile müzikal bilgi ve becerileri kazanmış,
-Atatürk ilke ve inkilapları gönülden bağlı üstün nitelikli askerî öğrenciler yetiştirecek eğitim öğretim sistemleri ile buna hayat veren, çağdaş teknolojik donanımlı eğitim ve sağlıklı yaşam ortamını oluşturmak ve sürekli geliştirmektir.