Amaç ve Görevimiz


Çağdaş eğitim ve öğretim bilimi kapsamında; öğrenciyi merkeze alan eğitim felsefesine uygun olarak;

1.Silahlı Kuvvetlerin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte,
2.Meslek Yüksek Okullarındaki eğitim ve öğretimi takip edebilecek bilimsel alt yapı ile donanmış,
3.Temel askerî bilgi ve davranışları kazanmış, askerlik mesleğinin temel değerlerine karşı duyarlı ve bu değerleri benimsemiş, üstün bedeni yeteneğe sahip,
4.Branşı olan müzik aletini en iyi şekilde kullanabilen niteliklere sahip,
5.İletişim becerisi gelişmiş,
6.İnsanlığa saygı, vatan, millet sevgisi, şeref ve bağımsızlık kavramlarını kendisine ilke edinmesinin yanı sıra Atatürkçü Düşünce Sistemini özümsemiş ve bunu bir yaşam tarzı olarak benimseyerek kendine rehber edinmiş askerî öğrenciler yetiştirmektir.