KURUL VE TOPLANTILAR

S.Nu.

Kurul Adı

Kurul Başkanı

Kurul Tarihi

1

Öğretmenler Kurulu

Okul Komutanı

Okul Komutanının yazılı emriyle yapılır.

2

Genel Kurul
Okul Komutanı

Genel Kurul olağan olarak Okul Komutanı emri ile bir ders yılı içerisinde; biri eğitim öğretim yılı başlangıcında, diğeri ise ikinci yarıyıl başında olmak üzere en az iki defa yapılır.

3

Okul Disiplin Kurulu

Okul Komutanı

Gerektiğinde Okul Komutanının yazılı emriyle yapılır.

4

Ceza İnceleme Kurulu

Öğrenci Amiri

Okul Komutanı emriyle eğitim öğretim yılı başında yapılır.

5

Yayın Seçme ve

İnceleme Kurulu

Katılan en kıdemli subay

Okul Komutanı emriyle, gerektiğinde en az yılda bir defa yapılır.

6

Kalite Yürütme Kurulu

Okul Komutanı

İki ayda bir defa toplanır. İhtiyaç duyulduğunda daha sık da yapılabilir.

7

Eğitim ve Öğretim

Faaliyetlerini Geliştirme

(Ar-Ge) Kurulu
Okul Komutanı

Kurul eğitim öğretim yılı sonunda, Okul Komutanı yazılı emri ile olağan olarak yapılır. Ayrıca gerekli görülen durumlarda Okul Komutanının yazılı emri ile olağanüstü olarak yapılır.

8

Sınıf Öğretmenler Kurulu

Okul Komutanı

Birinci yarıyılda iki ve ikinci yarıyılda bir olmak üzere yılda toplam üç kez, sınav sonuçları alınmasından sonra olacak şekilde yapılır.

9

Veli Toplantısı

Okul aile iş birliği kapsamında yılda 2 defa yapılır.