KONFERANSLAR

Öğrencilerimizi çeşitli konularda aydınlatmak maksadıyla akademisyenler ve okulumuzda eğitici olarak görev yapan konularının uzmanı personel tarafından konferanslar verilmektedir. Okulumuzda eğitim-öğretim yılı içerisinde verilen konferanslar şunlardır; 


S.Nu.
Konferansın Konusu
1
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Cumhuriyetin Temel Nitelikleri
2
Vatandaşın Sahip Olması Gereken Temel Değerler ve Nitelikler, Evrensel Değerler
3
Türkçe’nin etkin kullanılması
4
Millî Kültür
5
Öğrencilerdeki Yanlış Öğrenme Alışkanlıkları Nelerdir? Giderme Yolları Nelerdir?
6
Tarihi ve milli günlerde günün anlam ve önemini belirten konferans konuları
7
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Oluşmasını Sağlayan Tarihî Süreç
8
Atatürkçülük, Atatürkçülük Eğitimi ve Atatürk İlkeleri
9
Anne-Baba-Çocuk Eğitimi
10
Doğal Afetler, Vatandaş Sorumluluğu
11
Nutuk Nedir?
12
Toplum Hayatını Etkileyen Önemli Faktörler
13
Meslek Etiği
14
İlk yardım ve trafik
15
Ait Olma, Birey Olma
16
Çevre bilincinin oluşturulması ve çevre sorunları