GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Herhangi bir neden ile askeri veya sivil bir okuldan çıkarılmamış olmak.
  • Halen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokulların 8’inci sınıfında okuyor olmak ve sınava giriş yılının Haziran Dönemi’nde doğrudan mezun olmak.
  • Okul bitirme derecesi en az 3,00 olmak
  • Sınava giriş yılında en az 13 en fazla 16 yaşında olmak.
  • Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) aday bilgi formunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı tercihinde bulunmak.
  • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara sahip olmak.

 

YAŞ

EN AZ BOY

AĞIRLIK

EN FAZLA BOY

AĞIRLIK

13

140,5 cm

30 kg

171,5 cm

67,45 kg

14

146,5 cm

34,2 kg

178,5 cm

72,8 kg

15

152,5 cm

39,5 kg

182,5 cm

77,6 kg

16

158 cm

44,9 kg

185,5 cm

80,8 kg

 

BAŞRUVU İŞLEMLERİ

       Bando Astsubay Hazırlama Okulu’nda öğrenim görecek öğrenci başvuruları her yıl ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri’ne yapılmaktadır. Başvurmak isteyen adaylar, Başvuru Kılavuzu ve ALS Aday Bilgi Formu’nu ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri’nden ve ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan www.osym.gov.tr  adresinden temin edebilirler.

SINAVLAR

1.    YAZILI SINAV

ALS uygulama esasları, her yıl ÖSYM Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan protokol esaslarına göre belirlenir ve adaylara ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan www.osym.gov.tr  adresinden duyurulur.

2.    İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

Yazılı sınavda belirlenen baraj puanlarını aşan adaylara ikinci seçim aşamaları için adreslerine yazı gönderilmektedir. İkinci seçim aşamalarının yapılacağı yer yazılı sınav sonuçları ile birlikte adaylara duyurulur.
a.  Ön sağlık muayenesi
Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek boy ve ağırlıkları ölçülür, sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar diğer aşamalara katılamaz.
b.  Bedeni yetenek sınavı
Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır.

TEST TÜRÜ

BİRİNCİ GRUP BARAJI
13-14 YAŞ

İKİNCİ GRUP BARAJI
15-16 YAŞ

400 m Koşu

85 sn.

80 sn.

Durarak Uzun Atlama

160 cm

170 cm.

Mekik (1 Dk’da)

30 tekrar

35 tekrar

Basketbol Topu Fırlatma

7 m.

8 m.

c.  Müzik Yetenek Tespiti

Bando Astsubay Hazırlama Okulu’nu tercih eden adayların müzik yeteneklerinin tespiti “Müzik Yeteneği Tespit Komisyonu” tarafından yapılır. Müzik yeteneği değerlendirme esasları;
(1)   Her öğrenci  toplam 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur.
(2)   Ses tekrarı 30 puan, melodi tekrarı 30 puan, ritim tekrarı 25 puan ve fiziki uygunluk 15 puan olmak üzere değerlendirme yapılır.
(3)   Adayların değerlendirilmesi diğer aşamalarda oluşan sonuç puanına müzik yeteneğinden aldıkları puanlar eklenerek yapılır.

ç.  Mülakat

(1)   Mülakat aşaması, öğrenci adaylarının bireysel özelliklerini tanımak amacı ile; önceden planlanmış, yüz yüze ve sözlü iletişim vasıtası ile; farklı ve değişken roller ile nesnel ve öznel bilgi edinmek üzere soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.
(2)   Görüşme sürecinde adayların fiziksel görünümünün, konuşma yeteneğinin, hal ve hareketlerinin başvuru koşullarında belirtilen hususlar ile askerliğe uygunluğu değerlendirilir.

d.  Sağlık Muayenesi

Mülakat sonrasında başarılı olan adaylar ikinci seçim aşamasının yapıldığı ildeki askeri hastanelere sağlık muayenesine sevk edilirler. Muayene sonucunda “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kararlı rapor alan aday öğrenciler puan sırasına göre asil ve yedek adaylar olarak belirlenir. Asil adaylardan başlamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır.
Ayrıntılı bilgiler, ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan TSK Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulu’nda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı (ALS) Kılavuzu’nda ve www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

3.    KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Asil ve yedek adayların çağırılması, kayıt için gerekli belgelerin tamamlatılması ve kesin kayıtlarının yapılmasına ilişkin faaliyetler Okul Komutanlığı’nca yürütülür.