SIK SORULAN SORULAR

 

1. Sınavlarda hangi sağlık koşulları aranmaktadır?

TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak )göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak

2. Kız öğrenciler sınavlara girebilirler mi?

Başvuru ve giriş koşulları a maddesinde belirtildiği üzere kız öğrenciler söz konusu sınava girememektedirler.

3. Okul mezuniyet notum kaç olmalıdır?

Okulu bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Bando Astsubay Hazırlama okulu için en az 65,00 olmalıdır.