SEÇİM AŞAMALARI

 

1. Yazılı Sınav

ALS uygulama esasları, her yıl ÖSYM Başkanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı arasında yapılan protokol esaslarına (başvuru tarihleri, sınav merkezleri, sınav tarihi, uygulanacak test konuları, test sayısı, soru sayısı ve sınav ücreti) göre belirlenir ve adaylara ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan www.osym.gov.tr adresinden duyurulur.

2. İkinci Seçim Aşamaları

Yazılı sınavda, belirlenen baraj puanlarını aşan adaylara ikinci seçim aşamaları için adreslerine yazı gönderilmektedir. İkinci seçim aşamalarının yapılacağı yer, yazılı sınav sonuçları ile birlikte adaylara duyurulur.

a. Ön Sağlık Muayenesi

Uzman doktorlar tarafından aday öğrencilerin fiziksel görünümleri incelenerek boy ve ağırlıkları ölçülür, sağlıkla ilgili koşulları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. Ön sağlık muayenesinde yetersiz bulunan adaylar diğer aşamalara katılamaz.

b. Bedenî Yetenek Sınavı

Adayların çabukluk, çeviklik, kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak testler uygulanmaktadır.

c. Müzik Yetenek Tespiti

(1) Ses Tekrarı: Adaylardan, Kurul tarafından piyanoyla çalınarak verilecek tek sesleri, çift sesleri, üç ve dört sesli akorları kendi sesi ile “A” veya “NA” olarak tekrarlamaları istenir.

(2) Melodi Tekrarı: Adaylardan, basit bir okul şarkısını piyano eşliğinde farklı tonlarda söylemeleri istenir.

(3) Ritim Tekrarı: Adaylardan eliyle masaya vurmak suretiyle kendisine gösterilen ritim kalıbını aynen tekrarlamaları istenir.

(4) Fiziki Uygunluk: Adayların üflemeli ve vurmalı çalgı çalabilmesi için gerekli olan uygun çene, dudak, diş, el ve parmak yapısına haiz olmaları gerekmektedir. Bu husus Müzik Yetenek Testi için görevlendirilmiş personel tarafından incelenecektir.

ç. Mülakat

(1) Mülakat aşaması, öğrenci adaylarının bireysel özelliklerini tanımak amacıyla; önceden planlanmış, yüz yüze ve sözlü iletişim vasıtasıyla, farklı ve değişken roller ile nesnel ve öznel bilgi edinmek üzere soru ve cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(2) Görüşme sürecinde adayların fiziksel görünümünün, konuşma yeteneğinin, hal ve hareketlerinin başvuru koşullarında belirtilen hususlar ile askerliğe uygunluğu değerlendirilir.

3. Sağlık Muayenesi

Mülakat sonrasında başarılı olan adaylar ikinci seçim aşamasının yapıldığı ildeki askerî hastanelere sağlık muayenesine sevk edilirler. Muayene sonucunda “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kararlı rapor alan aday öğrenciler puan sırasına göre asil ve yedek adaylar olarak belirlenir. Asil adaylardan başlamak üzere kontenjan kadarının kesin kaydı yapılır.