BAŞVURU KOŞULLARI

 

1. Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

2. Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikahsız birlikte yaşamamak,

3. Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinin 13. maddesinde belirtilen giriş koşullarını taşımak,

4. Herhangi bir nedenle askeri okuldan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okuldan ise çıkarılmamış olmak,

5. Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

6. Okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (Veli, baba, anne veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir.),

7. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak )göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak,

8. En fazla 16 en az 13 yaşında olmak,

9. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

10. Yapılacak ön sağlık muayenesinde yaş,boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun sınırlar içinde bulunmak,

11. Halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarının 8’inci sınıfında okuyor olmak ve 2014 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dahil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir.),

12. Yurtdışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da 2014 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ortaokullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından ikinci aşamaya gelirken getirilecektir),

13. Okulu bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Bando Astsubay Hazırlama okulu için en az 65,00 olmak.