UYGULAMALI DERSLER

Meslek Dersleri öğretimindeki amaç; kendine güvenen, sorumluluk alabilen, kendine ve topluma saygılı, işbirliği yapmasını bilen, akla ve bilime inanan, yenilikçi, gelişime açık, kendini ifade edebilen, sağlam bir beden ve ruh yapısına sahip, branşı olan çalgısını çağın gelişimine uyumlu olarak icra edebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı öğrenciler yetiştirmektir. Meslek dersleri öğretimi Milli Eğitim Bakanlığının Talim Terbiye Kurulu Tebliğler Dergisinde yayımlanan haftalık ders çizelgesi esaslarına uygun olarak yürütülür.

1. Müziksel İşitme Okuma ve Yazma Dersi

Müziksel İşitme Okuma ve Yazma dersinin amacı öğrencilerin, temel müzik kültürüne sahip olabilmelerini, kendilerine özgü bir müziksel kişilik geliştirebilmelerini, anahtar ve aralık bilgisine sahip olmalarını, nüansları doğru uygulayabilmelerini, müzik parçalarındaki tartımları ayırt edebilmeleri ve modülasyonları doğru uygulayabilmelerini, ilk defa gördüğü bir müzik parçasını deşifre edebilmelerini, müziksel işitme (dikte) becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Ayrıca bu ders, kazandırılan davranışlarla tüm meslek derslerine temel olacak bir nitelik taşımaktadır.

2. Müziğe Giriş Dersi

Müziğe Giriş dersinde temel müzik kuralları öğretilerek öğrencilerin sahip olması gereken temel mesleki bilgiler verilmektedir.

3. Piyano Dersi

Piyano dersi diğer bütün müzik okullarında olduğu gibi yardımcı ders olarak işlenmektedir. Piyano dersi içinde, ilk olarak piyanonun tarihsel gelişimi ile ilgili bilgiler öğrencilere kazandırılmaktadır. Piyano çalma tekniklerini öğrencilere kazandırabilmek, çalınan eserleri dönemlerine uygun olarak yorumlayabilmek piyano dersinin amaçlarındandır.

4. Batı Müziği Tarihi Dersi

Dersin amacı müziğin tarihsel gelişimi ile ilgili bilgileri öğrencilere kazandırmaktır. Batı Müziği Tarihi dersi çalgıların gelişimini, müzik formlarının gelişimini, bestecilerin yaşamlarını, müziğe kazandırdıklarını ve müzikteki dönemleri kapsar. Bu konular ile ilgili bilgiler tarihsel bir sırayla verilir ve toplumsal olaylarla müziğin gelişimi konuları ilişkilendirilerek ders işlenir.

5. Geleneksel Türk Müziği Tarihi Dersi

Dersin amacı Türk Müziğinin tarihsel gelişimi ile ilgili bilgileri öğrencilere kazandırmak ve öğrencilerin kendi kültürel müzik tarihini öğrenmelerini sağlamaktır.

6. Türk ve Batı Müziği Koro Eğitimi Dersleri

Koro dersi öğrencilere; tek başına veya topluluk içinde, doğru temiz seslerle ve müzikal duyarlılıkla etkili bir şekilde şarkı söyleyerek, yorumlayıcı ve dinleyici olarak da müziğe bilinçli bir şekilde katılmasını ve müzik alanında kültürel bir kimlik kazandırmayı amaçlamaktadır.

7. Müzik Biçimleri Dersi

Müzik Biçimleri dersinin amacı öğrencilere müzik yapıtlarının kuruluşunu ve biçimlerini çözümleyip tanıyarak, anlaşılır ve güzel bir biçimde seslendirilebilmelerini (yorumlama) sağlamaktır.

8. Bilişim Destekli Müzik Dersi

Dersin amacı öğrencilere nota yazım kuralları çerçevesinde tüm müzik eserlerini bilgisayar ortamında aktarabilmelerini sağlamaktır. İlgi ve yeteneğine göre bilgisayarda müzikle ilgili araştırma ve geliştirmeye yönelen, teknolojiyi ve gelişmeleri yakından takip edebilen bireyler yetiştirmek de dersin amaçlarıdır.

9. Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları Dersi

Dersin amacı öğrencilerin çalgı derslerinde kazandığı davranışlarla müzik dağarcığının genişletilerek, başlıca ulusal marş ve şarkılarımızı, yabancı marş ve senfonik eserleri birlikte çalma kurallarına uygun olarak topluca seslendirmelerini sağlamaktır.

10. Çalgı Dersi (Kamışlı, Bakır ve Vurmalı Çalgılar)

Çalgı derslerinde amaç; diğer meslek derslerinde kazandığı davranışlarla çalgısını müzik kurallarına uyarak, çalgısı için yazılmış ve seviyesine uygun müzik yapıtlarını en iyi şekilde çalabilen öğrenciler yetiştirmektir.