SOSYAL DERSLERSosyal derslerin öğretiminde amaç; kendine güvenen, sorumluluk alabilen, kendine ve topluma saygılı, işbirliği yapmayı bilen, akla ve bilime inanan, yenilikçi, gelişime açık, kendini ifade edebilen, “Atatürk ilke ve devrimlerine” gönülden bağlı öğrenciler yetiştirmektir. Öğrencilerin “Atatürk ilke ve devrimlerini” çok iyi özümseyerek “Akılcı ve bilimsel yaklaşımı” bir yaşam biçimi şeklinde tüm düşünce, tutum ve davranışlarına yansıtmaları sağlanmaktadır.

Sosyal derslerin eğitim programlarının uygulanmasında sadece ders kitaplarıyla yetinilmemekte, öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarının çeşitlendirilmesi için teknolojik imkanlar kullanılmaktadır. Bu amaçla; sosyal derslerin işlenişinde, dersin özelliklerine uygun olarak hazırlanmış Atatürkçülük özel dershanesinden yararlanılmaktadır.

Atatürkçülük Eğitimi

Atatürkçülük eğitimine özel bir önem verilmektedir. “Atatürkçü Düşünce Sistemi”ni benimsemiş ve davranışlarına yansıtmış, üstün nitelikli öğrenciler yetiştirmek maksadıyla, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi bilgisayar, projeksiyon cihazı destekli özel dershanede yapılmaktadır.

Atatürk’ün en önemli yazılı eseri olan “Nutuk”, tüm öğrencilere kaynak kitap olarak okutulmaktadır. Her öğrencinin “Atatürk ilke ve devrimlerini çok iyi özümseyerek tüm düşünce, tutum ve davranışlarına yansıtılması sağlanmaktadır.