REHBERLİK VE DANIŞMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ


Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı Astsubay Hazırlama Okulunda okuyan öğrencilerin kendilerini; fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden tanımalarına, kendilerini gerçekleştirmelerine ve çevreleriyle olumlu ilişkiler kurabilmeleri için gerekli tutum ve becerileri kazanmalarına yönelik;

a. Sorunlarını, çatışmalara yol açan kişilik örüntülerini ve askeri ortama uyum problemlerini saptamak,
b. Problem çeşitlerini belirlemek, okuldaki ilgili birimlerle koordine kurarak problem seviyelerini tespit etmek,
c. Danışma süreci ile çözülebilecek sorunu olanları danışma sürecine almak,
ç. Yaşadıkları çevreye daha kolay uyum sağlamalarına yardımcı olmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda;

* Öğrencilerin okula ilk katılışlarıyla birlikte okula ve çevreye alıştırma (oryantasyon) çalışmaları gerçekleştirilmekte; öğrencilere rehberlik ve danışma hizmetleri ve okulun amacı konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Bu doğrultuda, uyum anketi de uygulanarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda bireysel ve grupla danışmalar yapılmakta; sosyal destek ve moral/motivasyon sağlanmaktadır.
* Otobiyografi, problem tarama ve sosyometri vb. test ya da teknikler uygulanarak elde edilen sonuçlar doğrultusunda gereken destek ve yardım sağlanmaktadır.
* Astsubay Hazırlama Okulunda okuyan tüm öğrencilerimiz ile bir eğitim öğretim yılında en az bir defa olmak üzere (periyodik) danışma/görüşme gerçekleştirilmektedir.
* Rehberlik ve danışma hizmetleri sadece söz konusu faaliyetler ile sınırlı kalmamakta, rehberlik saatleri ile diğer derslerin müfredatlarında olmayan fakat öğrencilerin gelişimine katkı sağlayan konular öğrencilere aktarılmaktadır.
* Rehberlik ve danışma faaliyetleri kapsamında, veli-okul işbirliğine de gereken önem verilerek aileler ile telefonla ya da yüz yüze iletişime geçilmekte; öğrencilerin problemlerine hızlı çözüm yolları üretme yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
* Bireysel ve grup danışmaları, danışma ortamına her açıdan uygun olarak düzenlenmiş ortamda gerçekleştirilmektedir.