SİLAHLI KUVVETLER BANDO OKULLARI KOMUTANLIĞI KAPALI DEVRE TELEVİZYON SİSTEMİ

 

Okulumuzda kapalı devre televizyon sistemi mevcuttur. Bu sistem sayesinde gazino ve dershanelerdeki televizyonlara merkezi olarak;

Abonelik sistemiyle çalışanlar dâhil olmak üzere ulusal ve uluslar arası 50 kanal yayını aktarılmakta,

Okul içinde ve dışında yapılan konferans, tören, konser, yarışma gibi faaliyetler canlı ya da banttan yayınlanmakta,

Derslerden sonra 16:00 – 19:00 saatleri arasında Bölüm Başkanlıkları ile koordineli olarak yıllık yayın planı dâhilinde;

- Askeri konular,
- Öğrenci tutum ve davranışlarını geliştirme,
- Bilimsel ve teknik konular,
- Türkçenin etkin kullanımı ve güzel konuşma,
- Yurt sevgisi,
- Mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla konser,
- Atatürkçülük ve Nutuk konularında DVD/VCD görüntüleri yayınlanmakta,

Her öğrencinin en az bir defa stüdyoda konu takdimi yapması sağlanmaktadır. Öğrencilere verilen takdim görevleri;

- Tarih,
- Kitap tanıtımı,
- Sosyal dersler,
- Fen dersleri,
- Müzik dersleriyle ilgili konulardan oluşmaktadır.