FEN DERSLERİ


Fen dersleri öğretimindeki amaç; analitik ve çok yönlü düşünebilen, çabuk karar verebilen, ihtiyaç duyduğunda bilimsel yöntemler geliştirebilen, gelişen modern teknoloji gereği değişimlere ayak uydurabilen ve katkı sağlayan nitelikte öğrenciler yetiştirmektir.

Fen dersleri öğretiminde; dershanelerin yanı sıra modern araç gereçlerle donatılmış, bilgisayar destekli fen laboratuarından faydalanılmaktadır.

Fen dersleri öğreniminin daha iyi anlaşılması için dersler konunun özelliğine göre bilgisayar destekli işlenmektedir.