Bölüm

Dersler

9

10

11

12

Ortak

Dersler

 Dil ve Anlatım

2

2

2

2

 Türk Edebiyatı

2

3

2

2

 Drama

-

1

-

-

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

1

1

1

 Tarih* / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

2*

2*

2

-

 Coğrafya

2

2

-

-

 Felsefe

-

-

2

-

 Matematik

6

2

-

-

 Trafik ve İlkyardım

-

-

-

1

 Fizik

2

-

-

-

 Kimya

2

-

-

-

 Biyoloji

2

-

-

-

 Sağlık Bilgisi

1

-

-

-

 Görsel Sanatlar

1

1

1

1

 Yabancı Dil

3

2

2

2

 Beden Eğitimi

2

2

2

2

 Müziksel İşitme Okuma ve Yazma

2

4

4

4

 Piyano

1

2

1

1

 Türk ve Batı Müziği Çalgıları

1

2

6

6

 Türk Müziği Koro Eğitimi

-

2

1

1

 Batı Müziği Koro Eğitimi

-

2

1

1

 Müziğe Giriş

1

-

-

-

Toplam

33

30

27

24

 

Bölüm

Dersler

9

10

11

12

Ortak

Dersler

 Müzik Biçimleri

-

-

-

1

 Türk ve Batı Müziği Çalgı Toplulukları

-

-

6

6

 Çalgı Bakımı ve Onarımı

-

-

-

1

 Batı Müziği Tarihi

-

-

1

-

 Bilişim Destekli Müzik

-

-

1

-

 Bireysel Ses Eğitimi

-

-

-

1

 Geleneksel Türk Müziği Tarihi

-

-

-

1

Rehberlik ve Yönlendirme

1

1

1

1

Seçmeli

Dersler

 Armoniye Giriş

-

-

-

1

Temel Askeri Bilgiler

-

1

-

-

 Sosyal Etkinlik

2

2

 Proje Hazırlama

2

2

 Sanat Tarihi

2

-

 Psikoloji

-

2

Bilgi  ve İletişim Teknolojileri

-

2

Toplam

7

10

9

12

Genel Toplam

40

40

36

36