Türk Silahlı Kuvvetlerinden Haberler

Kore Müşterek Askerî Üniversitesi Müşterek Harp Akademisi Heyeti, 21 Haziran 2018 tarihinde Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Karargâhını ziyaret etmiştir.