Misafir Askerî Personel Diploma Töreni

Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulundan 39 misafir askerî personel harbiyeli ve Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulundan 3 misafir askerî personel astsubayın diploma töreni, 30 Ağustos 2017 tarihinde Atatürk Amfisi’nde icra edilmiştir.