Organ Nakli

Başbakanlık AFAD Yönetim Başkanlığının talebi üzerine, Kara Havacılık Komutanlığına (Ankara) bağlı bir uçak ile 09 Haziran 2016 tarihinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesinde bulunan donörün karaciğer grefti ve böbreği, Konya ve Antalya’ya nakil edilmiştir.