Uzman Erbaş Eğitimi

Uzman Erbaş eğitim ve kurslarının amacı, teknolojik gelişmelere paralel olarak, envanterde bulunan ve envantere yeni giren, temini, bakımı zor ve pahalı harp silah/araçları ile komuta kontrol araç/cihazlarını kullanacak uzman erbaşların Kara Kuvvetleri Mesleki Gelişim Sistemi doğrultusunda yetiştirilmelerini sağlamaktır.


Uzman Erbaş Eğitimi kapsamında; temel eğitim, mesleki gelişim ve göreve/atamaya yönelik eğitimler icra edilmektedir.