Subay Eğitimi

- Subay Eğitimi     Subay eğitimi; çağa uygun, vizyon sahibi ve geleceğe hazır komutanlar ve liderler yetiştirmeyi ve gerek barışta, gerek muharebede kendilerine verilecek sorumlulukları yerine getirebilmelerini sağlayacak şekilde icra edilmektedir.
    Subayların, emri altındakileri arkasından seve seve ölüme götürecek teknik ve taktik bilgiye ve üstün liderlik vasıflarına sahip olmaları hedeflenmektedir.
    Subaylar, bir askerde bulunması gerekli kişisel niteliklere ve takım komutanlığı/batarya subaylığı seviyesinde askerî sevk ve idare edebilme yeteneğine sahip; sınıfına/branşına ilişkin bilgileri, harp silah, araç ve gereçlerini uygulama düzeyinde öğrenmiş ve sınıf görevlerini yapabilecek yeterliliğe ulaşmış olarak birliklere katılmaktadır.
    Asteğmen eğitiminde ise onlara kısa sürede pratik bilgiler vermek suretiyle birer eğitici olarak yetiştirilmeleri esas alınmaktadır.
    Subaylara yönelik eğitim faaliyetleri KHO’ndan mezun olduktan ve kıtalara katıldıktan sonra da devam etmektedir. Bu kapsamda icra edilen eğitim ve kurslar şunlardır;

- Subay Temel Kursu     Subaylığa naspedilen personelin, ilk görev yeri öncesinde, sınıfları ile ilgili taktik ve tekniğe sahip olmalarını sağlamak, ortak bir eğitim ile ilk atanacakları görev yerine uygun birer takım komutanı olmaları için gerekli eğitimin verilmesi amacıyla icra edilmektedir.

- Bölük/Batarya Komutanlığı ve Eşidi Görevlere Hazırlayıcı Ortak Eğitimi     TSK lerinde altıncı yılında bulunan subaylara; 6 hafta uzaktan, 2 hafta yüzyüze olmak üzere toplam 8 hafta eğitim verilmektedir.

- Komando İhtisas Kursu     İstekli personelden “Komando Olur” raporu alan personel katılmaktadır.

- Yurt Dışı Temel ve Tekâmül Kursları     TSK.lerinin ihtiyacına istinaden seçilen personele yurt dışında çeşitli konularda belirli sürelerde verilen kurslardır.

- Tabur Komutanlığı, Alay Komutanlığı, Tugay Komutanlığı, Tugay Komutan Yardımcılığı Kursları     Tabur, Alay, Tugay Komutanı ve Tugay Komutan Yardımcılığına ve eşidi görevlere atanan personele verilen kurslardır.

- Bilgi Sistem (OBİ) Subaylığı Eğitimi     Bilgisayar sistemleri eğitimini gerektiren kadrolarda istihdam edilecek personele üniversiteler kanalıyla yeterli eğitim verilmesi ve bu eğitimin zaman içerisinde idame ve geliştirilmesi esas alınmaktadır.

- Akademi Eğitimi     Bu eğitim ile üst seviye karargâhlardaki kritik kadro görev yerlerinde istihdam edilecek personelin eğitim ihtiyaçları karşılanmaktadır.

- Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi     Karargâh ve komutanlık kadro görev yerlerinde istihdam edilecek personelin, eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına ve sınıf subaylarının yetiştirilmesi maksadıyla icra edilmektedir.

- Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimleri     Kara Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu bölümlere yönelik olarak, uygun şartları sağlayan personele KHO ve diğer üniversitelerde eğitim verilmektedir.

- Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Eğitimi     Bu eğitim ile üst seviye ve müşterek karargâhlardaki kritik kadro görev yerlerinde istihdam edilecek personelin eğitim ihtiyaçları karşılanmaktadır.

- Yurt Dışı Akademi ve Kolej Eğitimleri     K.K.K.lığınca seçilen personel yabancı askeri akademi ve kurmay kolejlerine gönderilmektedir.

- Yurt İçi ve Yurt Dışında Yabancı Dil Eğitimleri     İhtiyaç duyulan dillerde temel veya tekâmül kursları icra edilmektedir.

- Göreve ve Atamaya Yönelik Eğitimler     Daha önce alınmış olan eğitimlerden farklı bir eğitimi gerektiren bir kadro görev yerine atanan personele, kadro görev yerine yönelik eğitim verilmektedir.