Subay ve Astsubayların Mesleki Gelişimine Katkı Sağlayan Kurumlar

- TSK Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi (AÜKHEM) K.lığı     Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitim Merkezi (AÜKHEM) ilk olarak 11 Mayıs 2009 tarihinde Astsubay Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Balıkesir’de eğitim vermeye başlamış, icra edilen uygulamanın başarılı ve verimli olarak değerlendirilmesi üzerine, okul TSK AÜKHEM K.lığı olarak yeniden yapılandırılarak diğer Kuvvet Komutanlıklarına da eğitim vermeye başlamış ve K.K. EDOK K.lığı kuruluşuna dahil edilerek 2010 yılında Ankara’da konuşlandırılmıştır.
    TSK AÜKHEM K.lığınca verilen eğitim sonunda astsubayların; hizmet içi eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, operatif ve stratejik seviyedeki karargâhlarda görev yapacak şekilde karargâh niteliklerinin geliştirilmesi, temel askerî değerlere bağlılığı ve mesleğe yönelik motivasyonlarının artırılması, harp tarihi ve uluslararası ilişkiler alanlarında bilgi sahibi olmalarının sağlanması, bilgiyi araştırarak zamanında ulaşabilmesi, bilim ve teknolojiyi görevin başarısıyla icrası için kullanabilmesi hedeflenmektedir.
    Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi, 16 haftası uzaktan ve 18 haftası ise yüz yüze olmak üzere toplam 34 hafta süre ile uygulanmaktadır.
    Eğitimin konu kapsamları, Kuvvet K.lıkları ile birlikte müşterek hazırlanan bir program dâhilinde; askeri kültür, bireysel gelişim ve genel kültür ana konu başlıklarından oluşmaktadır. Ayrıca, bu konuları destekleyici konferanslar verilmekte, yüz yüze eğitim safhasında yurt içi ve yurt dışı müşahede ve kültür gezileri icra edilmekte; askerî birlikler, tarihî ve kültürel yerler ile önemli sivil sanayi kuruluşları ziyaret edilmektedir.

- Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okulu (EYÖYOK) Komutanlığı     Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okulu (EYÖYOK) Komutanlığınca; Kara Kuvvetleri bünyesindeki Sınıf Okulu/Sınıf Okulu ve Eğitim Merkezi, Kara Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve orta dereceli askeri okulların ve diğer kuvvet komutanlıkları ile dost ve müttefik ülkelerin eğitim yöneticisi ve öğretmenleri yetiştirilmekte, ayrıca Bl./Bt.K.lığı, Tb.K.lığı ve eşiti görevlere atanan/atanacak personele yönelik olarak “Orta Düzey Liderlik” kursları açılarak liderlik eğitimi verilmektedir.
    EYÖYOK Komutanlığında; 1996 yılından itibaren eğitim verilmeye başlanmış ve birçok farklı konuda kurslar açılmıştır. Okulun hedef kitlesi subay ve astsubaylar olmakla birlikte, dönemsel olarak uzman erbaşlar ile sivil memurlara da eğitim verilmektedir.

- Kara Kuvvetleri Lisan Okulu Komutanlığı     K.K.Lisan Okulu K.lığı; 1956 yılında ‘’Ordu Yabancı Diller Okulu’’ adı ile Ankara/Mamak’ta kurulmuş, 1962 yılında, Kara Harp Okulu bölgesinde bulunan eski Mevki Hastanesine taşınmıştır. Başlangıçta sadece İngilizce dil eğitimi vermiş, müteakip yıllarda sırasıyla Rusça, Almanca, Fransızca, Bulgarca, Yunanca ve Arapça öğretimine başlamıştır. 1970 yılında İngilizce Bölümü kapatılmış ve İngilizce Eğitimi görevi Hava Lisan Okulu Komutanlığına verilmiştir.
     1973 Yılında İstihbarat Okulu ile birleşerek ‘’Silahlı Kuvvetler İstihbarat ve Dil Okulu’’ adını almıştır. 1974 yılında Farsça, 1977 yılında Misafir Askeri Personel (MAP) için Türkçe öğretimine başlanmıştır. 1984 yılında İngilizce bölümü tekrar açılmış, 1984-1985 yılları arasında FYO K.lığı/Cebeci binasında öğretim yapılmıştır. 1985 yılında İstihbarat Okulundan ayrılarak “K.K. Lisan Okulu Komutanlığı” adı altında teşkilatlanmıştır. Aynı yıl içinde Almanca bölümü kapatılarak bu görev Deniz Kuvvetleri K.lığına verilmiştir. Lisan Okulu 1987 yılında Kara Kuvvetleri Eğitim K.lığı (K.K. EDOK K.lığı) kuruluşuna girmiştir.
     1989 yılında İstanbul/Küçükyalı’da General Kenan Evren Kışlasında bulunan tesislerine intikal eden K.K. Lisan Okulunda; 1999 yılında Boşnakça, 2001 yılında Gürcüce, 2004 yılında Ermenice bölümleri açılarak bu dillerde öğretime başlanmıştır. 2007 yılında ise halen teşkilat yapısı içinde bulunduğu K.K. EDOK Okullar K.lığına bağlanmıştır.
     Tüm dershaneler, yeni eğitim ve öğretim yöntemleri doğrultusunda, sınıf içi iletişimi en yüksek düzeye çıkaracak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, dershanelerde akıllı tahta (internet bağlantılı), televizyon, video ve DVD oynatıcı konularak, derslerin daha etkin hale getirilmesi sağlanmıştır.
    K.K. Lisan Okulu K.lığınca; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yabancı dillerde (İngilizce, Arapça, Bulgarca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Rusça ve Yunanca), Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birlik ve kurumlarında eğitim görecek veya ülkesinde Türkçe öğretmeni olacak Misafir Askeri Personele Türkçe eğitimi verilmektedir.
     TSK personeli ile ikili anlaşmalar kapsamında Misafir Askeri Personele dil eğitimi verilmektedir. Türkçe dil eğitiminde sadece dershaneyle sınırlı kalınmamakta, İstanbul’un ve ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerine düzenlenen turlar vasıtasıyla öğrendikleri dilin kültürünü de yakından tanıma fırsatı tanınmaktadır.