MSÜ Kara Harp Okulu

- Akademik Program     Kara Kuvvetleri Komutanlığının en önemli subay kaynağı olan Kara Harp Okulu öğrencileri birinci sınıfta, Sayısal, Sözel ve Uluslararası İlişkiler tabanlı olmak üzere iki ayrı alana ayrılarak ikinci sınıfta görecekleri lisans programlarına yönelik dersler almaktadır. 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflarda ise;
    • İşletme,
    • Kamu Yönetimi,
    • Sosyoloji,
    • Ulusalararası İlişkiler,
    • Endüstri ve Sistem Mühendisliği,
    • Makine Mühendisliği,
    • Elektronik Mühendisliği,
    • Makine Mühendisliği,
    • İnşaat Mühendisliği,
    • Bilgisayar Mühendisliği,
    • Harita Mühendisliği olmak üzere toplam 10 ayrı lisans programında modern laboratuvar, dershane ve amfilerde akademik unvana sahip öğretim üyeleri tarafından eğitim ve öğretim verilmektedir.
    KHO’nda İngilizcenin yanında Arapça, Rusça, Almanca, Fransızca, Çince, Yunanca dillerinde de eğitim verilmektedir. Ders dışı ortamlarda da yabancı dillerini geliştirmeleri adına Harbiyelilere video kütüphanesinde film izleme, MP3/4 cihazlarıyla yabancı dili dinleme bilgisayar ve internette çalışma imkânları sağlanmaktadır.
    Ayrıca; KHO bünyesinde bulunan Savunma Bilimleri Enstitüsünde verilen yüksek lisans ve doktora programları ile subayların askerî ve akademik eğitim alanında dünyayla yarışır bir konuma gelmeleri sağlanmaktadır.

- Askerî Program     Kara Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı teşkilatında dört Öğrenci Taburu ve bir Kurs Taburu bulunmaktadır. Her tabur altı bölükten ve her bölük dört takımdan oluşmaktadır.
     KHO’nda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita ve Jandarma sınıflarından subay yetiştirilmektedir. KHO’nda uçucu olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde, pilot olabilecekleri Kara Havacılık sınıfına ayrılma imkânı sunulmaktadır.
    Harbiyelilere sevk ve idare edebilme yeteneği kazandırmak, çeşitli sınıf ve silahların taktik kullanılması ile muharebe sahası sistemleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamak maksadıyla Akademik Program boyunca haftada bir gün öğleden sonra askerî eğitim icra edilmektedir.
     Yarıyıl tatilinde, Türkiye’nin değişik kayak/kış eğitim merkezlerinde, bir hafta süreyle tatbiki eğitimi planlanmaktadır.
     Yaz döneminde ise Menteş/İzmir’de, altı-sekiz hafta süreli eğitim verilmekte, Afyon ve Çanakkale başta olmak üzere Harp Tarihi gezileri düzenlenerek donanımlı birer subay olmaları sağlanmaktadır.

- Beden Eğitimi ve Spor Programı     Rütbe ve görev yerlerinin gereği olarak, bütün personelde bilgi, beceri ve davranış birliğini sağlamak üzere icra edilmektedir.
    • Askeri Pentatlon,
    • Atış (Ateşli/Havalı),
    • Atletizm,
    • Biatlon,
    • Binicilik,
    • Boks,
    • Güreş,
    • Halk Oyunları,
    • Judo
    • Karete,
    • Kayak,
    • Koşarak Hedef Bulma,
    • Kros,
    • Paintball,
    • Satranç,
    • Tekvando,
    • Tenis,
    • Triatlon,
    • Win-Tsu,
    • Yüzme dallarında eğitim ve öğretim verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin geniş spor sahalarında futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tesini, okçuluk, halter, kaya tırmanma, hemtbol vb. spor dallarında kendilerini geliştirebilme imkânları verilebilmektedir
    • KHO’nda fiziken kuvvetli, çevik, güçlü, atılgan Harbiyelilerin yetişmesi için modern spor tesisleri, vücut geliştirme salonları, atış poligonları, tenis ve halı futbol sahaları, Harbiyelilerin kullanımına sunulmuştur.
    • İstekli olan Harbiyeliler, ulusal ve uluslararası alanda yapılan müsabakalarda Harp Okulunu temsil etmektedir. Ayrıca Harbiyelilere savunma sporları, paraşüt, planör, kayak, dalış ve at biniciliği eğitimi de verilmektedir.

- Misafir Askerî Personel     KHO’da dünyanın farklı ülkelerinden gelen subay adayları, doğrudan gelen personel bir yıl Türkçe hazırlık eğitimi görmeyi müteakip, Türkçe dil bilgisi yeterli olanlar ile Askeri Lise kaynaklı öğrenciler ise doğrudan birinci sınıfa başlayacak şekilde ve KHO müfredatına uygun olarak eğitim ve öğretim görmektedirler.

- Öğrenci Değişimi     KHO, Ulusal Ajansa üye olmuş ve Erasmus Üniversite Beyannamesini almıştır. Bu kapsamda AB ülkelerindeki yükseköğretim kurumları ile anlaşmalar yapılmış, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren öğrenci ve öğretim elemanı değişimi faaliyetleri başlatılmıştır.

- Savunma Bilimleri Enstitüsü     KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, K.K.K.lığının bilim penceresi olan KHO’ndan mezun olan subaylarımızın mesleki gelişimlerini devam ettirmek, hızla değişen dünya koşullarına ayak uydurmalarını sağlamak ve edindikleri bilginin TSK’ne katkısını arttırmak maksadıyla 2001 yılında kurulmuştur.
     Savunma Bilimleri Enstitüsü (SAVBEN)nün amacı; K.K.K.lığının lisansüstü eğitim felsefesini belirleyen ve çerçevesini çizen ‘Lisansüstü Eğitim Konsepti’ne uygun olarak, öncelikle K.K.K.lığının ihtiyaç duyduğu ve diğer kurumlardan etkin olarak karşılanamayan konular ile, disiplinler arası alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek; Kara Kuvvetleri ihtiyaçlarına yönelik sertifika programlarını yürütmek, savunma bilimleri ve teknoloji ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu konularda diğer kurumlarca yürütülen projelere destek vermek; ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlar yapmak ve toplantılar düzenlemektir.
     Enstitü, Türkiye’de Savunma Bilimleri alanında lisansüstü eğitim veren ilk ve tek kuruluştur. Enstitünün faaliyetlerinin tasarımında; geleceğin etkili ve yaratıcı bilgi üretiminin disiplinler arası alanlarda olacağı düşüncesinden hareket edilmiştir.
     Enstitü bünyesinde, Savunma Yönetimi, Harekât Araştırması, Teknoloji Yönetimi, Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi, Askerî Tarih ve Güvenlik Bilimleri olmak üzere altı ana bilim dalı bulunmaktadır. Bu ana bilim dallarında 11 dalda yüksek lisans, beş dalda doktora eğitimi verilmektedir.
     Yüksek lisans ve doktora müdavimlerinin yaptıkları tez çalışmalarında, TSK’nın problem sahalarına somut çözümler üretmesi hedeflenmektedir.
    Enstitüde K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı, Hv.K.K.lığı, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı mensubu subaylar ile sivil öğrenciler öğrenim görmektedirler. Yüksek lisans eğitimine ilaveten enstitü bünyesinde savunma teknolojilerine yönelik bilimsel araştırmalar yapılmakta, hakemli bir dergi olan Savunma Bilimleri Dergisi yılda iki sayı olarak çıkarılmaktadır. Enstitüde Savunma Bilimleri konularıyla ilgili seminer ve savunma sanayi tanıtım gezileri icra edilmekte, K.K.K.lığı nam ve hesabına yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans eğitimleri ile ilgili olarak akademik danışmanlık faaliyetleri yapılmakta ve hizmet içi eğitim programları düzenlenmektedir.
     KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, K.K.K.lığının bilim penceresi olarak lisansüstü programlarını sürekli geliştirmekte ve akademik çalışmalara destek vermektedir.