Erbaş ve Er Eğitimi

Askerliğe ilk adımını atmış olan personelin; askerliği sevmesini, silahlı kuvvetlerle bütünleşmesini ve kısa sürede askeri hayata intibaklarını sağlamak, tertip edildikleri birliklerde icra edecekleri harekâtın gerekli kıldığı ferdi görevlere ilişkin bilgi ve beceriyi uygulama seviyesinde kazandırmak, personeli kadro silahı ile yaptığı atışlarda ve fiziki kabiliyet alanında yeterliliğe ulaştırmak amacıyla icra edilmektedir.