Eğitim Öğretim

Eğitim Felsefesi;

Kara Kuvvetleri Komutanlığının eğitim ve öğretim felsefesi; gerçek muharebe ortamlarına benzer koşullarda eğitim ve öğretim yaparak; personel, birlik ve kurumları alınacak görevleri yerine getirebilecek standartlara ulaştırmak, ulaşılan standartları idame et-tirmek ve gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alarak geliştirmektir.


Eğitim ve öğretimin amacı; her askeri kendisine verilecek görevi, mutlak itaat duygusu içinde, sarsılmaz bir azimle yerine getirebilecek yeterli bilgi, beceri ve istekle donatmaktır.