Askerî Liseler

- Astsubay Meslek Yüksek Okulları    Astsubay Okulları 1909 yılında ‘Küçük Zabit İptidai Mektepleri’ adı altında yedi ayrı ordu bölgesinde ilkokul seviyesinde kurulmuştur. Cumhuriyet Dönemi Astsubay Okulları ise Tevhidi Tedrisat Kanunu gereğince ‘Gedikli Erbaş Hazırlama Okulları’ adı altında, 10 adet ortaokul seviyesinde açılmıştır.
    Çeşitli etkenlerle zaman içerisinde kapanan bu okullardan sadece Konya’da bulunan 2’nci Gedikli Erbaş Ortaokulu kalmış, bu okul da 1966 yılında Çankırı’ya taşınarak ‘Astsubay Hazırlama Okulu’ adını almış, 1971 yılında okul lise seviyesine yükseltilmiştir.
    K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı (MYO), 1987 yılında “Teknik Astsubay Hazırlama Okulu” adıyla Balıkesir’de öğretime başlamıştır. Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu 1988 yılında, Çankırı Astsubay Hazırlama Okulu ise 1997 yılında Balıkesir’e intikal etmiş ve Teknik Astsubay Hazırlama Okulu bünyesine katılmıştır.
    1997 yılında, üç yıllık lise dengi eğitim veren “Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu” adıyla 2003 yılına kadar faaliyetlerini yürütmüştür. 2003 yılından itibaren ise iki yıllık ön lisans seviyesinde eğitim vermek üzere “Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu" adıyla yeniden teşkilatlanılmış ve halen bu teşkilat yapısı ile eğitim öğretim faaliyetleri sürdürmektedir.
    K.K. Astsubay MYO Komutanlığında; İşletme Yönetimi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Mekatronik programlarında iki yıl süreyle Yükseköğretim Kurumu standartlarında ön lisans eğitimi verilmektedir. Bu sürede öğrencilere, yüksek donanıma sahip atölye ve laboratuar ortamları sunularak, mesleki hayatlarında karşılarına çıkabilecek her türlü problemleri çözebilecek yetenekler ve önemli deneyimler kazandırılmaktadır.
    Başarılı olan öğrenciler, görmüş olduğu ilgili programın ön lisans diploması, Astsubay Diploması ve yurt dışında geçerliliği olan Diploma Eki ile birlikte “astsubay çavuş” olarak mezun edilmektedir. Mezun olan yaklaşık 100 öğrenci ulusal/uluslararası havacılık standartlarına uygun uçak/helikopter teknikleri sertifikası almaktadır.
    İkili askeri ilişkiler kapsamında yapılan anlaşmalar neticesinde; her yıl değişen sayıda Misafir Askeri Personel (MAP) eğitim ve öğretim görmektedir.

- Silahlı Kuvvetler Bando Okulları     Okul ilk olarak 1831 tarihinde İstanbul’da ‘Müsika-i Hümayün’ adı altında kurulmuştur. 1922 yılında ‘Makam Hilafet Müzikası’ adını almış, 1924 yılında ATATÜRK’ün direktifiyle İstanbul’dan Ankara’ya taşınmış ve ‘T.C. Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti’ adı altında yeniden teşkilatlanmıştır.
    1939 yılında “Ankara Musiki Gedikli Erbaş Ortaokulu”, 1949 yılında “Askerî Mızıka Meslek Okulu”, 1964 yılında “Askerî Mızıka Okulu” adları altında faaliyetlerine devam etmiş, 1974 Yılında “Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu” adını almıştır.
    1985 yılında bünyesinde Astsubay Hazırlama Okulu ile Sınıf Okulunu barındırarak “Silahlı Kuvvetler Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu” adı ile Meslek Lisesi statüsüne kavuşmuştur. 2003 yılından itibaren Hazırlama Okulu, Meslek Yüksek Okulu ve Sınıf Okulundan oluşan bir yapıya kavuşarak ‘Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı’ adını almış ve 2004 yılında Sınıf Okulu lağv edilmiştir. Halen, Hazırlama Okulunda 4 yıllık, Meslek Yüksek Okulunda 2 yıllık eğitim öğretim ile faaliyetlerine devam edilmektedir.
     Astsubay Hazırlama Okulunda, Meslek Yüksek Okulundaki eğitim öğretimi takip edebilecek seviyede genel kültür, meslek dersleri, Astsubay Meslek Yüksek Okulunda ise müzik ağırlıklı Temel Bilimler ve Meslek Dersleri Bölüm Başkanlıkları bünyesinde eğitim ve öğretim yapılmaktadır.
    Yılsonu askerî eğitimi, her yıl ayrıca belirlenen dönem ve sürede Menteş/İzmir bölgesinde icra edilmektedir. Eğitimler ile öğrenciye temel askerlik, spor ve yüzme eğitimi verilirken aynı zamanda uygulanan tüm eğitimlerle öğrencinin kendine güven duyması sağlanmaya çalışılmaktadır.
     İkili askerî ilişkiler kapsamında yapılan anlaşmalar neticesinde; her yıl değişen sayıda MAP, eğitim ve öğretim görmektedir.
     Sınıf Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlıklarının genel görevleri;
     • Sınıfının sahibi ve sorumlusu olmak,
     • Doktrin, silah ve malzeme gelişimini sağlayıcı tekliflerde bulunmak,
     • Envantere alınacak silah ve malzemeyi denemek, taktik ve teknik kullanma raporları hazırlamak,
     • Subay, astsubay, asteğmen adayı ve astsubay adaylarına komutanlık ve liderlik yapacakları kıta, karargâh ve kurumları yönetebilecek, eğiticilik yapabilecek bilgiler vermek,
     • Kara Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri için fiziki ve manevi dayanıklılığı yüksek, silah ve teçhizatı kullanmasını iyi bilen, çok iyi motive edilmiş, yüksek kondisyona sahip uzman erbaş, erbaş ve erleri yetiştirmek,
     • Kendi sınıfına ait talimnameleri hazırlamak,
     • Taktik ve teknik gelişmeleri takip ederek, talimnamelerin gelişimini sağlamaktır.