Astsubay Eğitimi

- Astsubay EğitimiAstsubaylar; bir askerde bulunması gerekli kişisel niteliklere, tim/kısım/kol/unsur komutanlığı, takım astsubaylığı ve takım komutanlığı seviyesinde askerî sevk ve idare edebilme yeteneğine sahip; sınıfına/branşına ilişkin bilgileri, harp silah, araç ve gereçlerini uygulama düzeyinde öğrenmiş ve sınıf görevlerini yapabilecek yeterliliğe ulaşmış olarak birliklere katılmaktadır.
Birliklerde astsubay eğitimi; astsubayların teknik ve/veya taktik görevleri yerine getirebilmelerine yönelik sahip oldukları ferdi bilgi ve becerilerini idame etmelerine ve geliştirmelerine, birlik eğitiminin yapılmasında takım düzeyinde komutanlık ve eğiticilik vasıflarının kazandırılmasına imkân verecek şeklide düzenlenmekte, özellikle birliklerini barışta ve muharebede sevk ve idare edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır.
Astsubaylara yönelik eğitim faaliyetleri okullardan mezun olduktan ve kıtalara katıldıktan sonra da devam etmektedir. Bu kapsamda icra edilen eğitim ve kurslar şunlardır;

- Astsubay Temel KursuAstsubaylığa naspedilen personelin, ilk görev yeri öncesinde, sınıfları ile ilgili taktik ve tekniğe sahip olmalarını sağlamak, ortak bir eğitim ile ilk atanacakları görev yerine uygun birer unsur komutanı olmaları için gerekli eğitimin verilmesi amacıyla icra edilmektedir.

- Astsubay Tekâmül KursuRütbe ve görev yerlerinin gereği olarak, bütün personelde bilgi, beceri ve davranış birliğini sağlamak üzere icra edilmektedir.

- Komando İhtisas Kursuİstekli personelden “Komando Olur” raporu alan personel katılmaktadır.

- Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri EğitimiBu eğitim ile astsubayların; mesleğe yönelik motivasyonlarını artırmak, hizmet içi eğitim seviyelerini yükseltmek, karargâh astsubaylığı görevlerine hazırlanmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Söz konusu eğitime bu kapsamda yapılan sınavda başarılı olan personel katılmaktadır.

- Yurt İçi ve Yurt Dışında Yabancı Dil Eğitimleriİhtiyaç duyulan dillerde temel veya tekâmül kursları icra edilmektedir.

- Göreve ve Atamaya Yönelik EğitimlerDaha önce alınmış olan eğitimlerden farklı bir eğitimi gerektiren bir kadro görev yerine atanan personele, kadro görev yerine yönelik eğitim verilmektedir.