Bilgi Edinme Birimi
Bilgi Edinme Birimi
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurum Dosya Planları
Başvuru  Yapmadan Önce Okuyunuz 
Sıkça Sorulan Sorular
Bilgi Edinme Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız 
Şahsi Silah Kayıt ve Ruhsat Müracaat İşlemleri
1.Silah Hibe İşlemleri
2.Şahsi Silahlara Mermi Temin İşlemleri
3.Şahsi Silah Devir İşlemleri
4.Silahların Zayi Edilmesi Halinde Yapılacak İşlemler 
5.Vefat Eden Askeri Personelin Silahlarına Yapılacak İşlemler
6.Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller 
7. Silah Taşıma İzin Belgesinin Kayıp Edilmesi, Çalınması ve Yıpranması Halinde Yapılacak İşlemler 
8.Silah Ruhsatı Verilecek Personel 
9.Makine, Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumundan Yerli İthal Silah Temini ve İşlemleri 
10.HEK’e Ayrılan Tabanca İşlemleri 
11.İlk Nasıp İstihkakı Teçhizat Tabanca Tahsisi İşlemleri 
12.Emekli Olacak Personelin Müracaat İşlemleri 
13.Şahsi Silah Müracaat İşlem Adresi ve Telefon Numaraları 
14.Dilekçeler 
Pasaport Müracaat İşlemlerine Esas Kadro-Derece Konulu Yazının Verilmesi
1.Açıklamalar
2.Aile Fertleri Dilekçe Örneği
3.Asıl Hak Sahibi Dilekçe Örneği