Kara Kuvvetleri Komutanlığı  Kurum Dosya Planları » Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı Kurum Dosya Planı
Personel Başkanlığı Kurum Dosya Planı

1. K.K.K.lığı personelinin bireysel gelişmesini düzenleyen kurumsal eğitim programları

2. İnsan gücü ihtiyacının tespit ve temin yöntemleri

3. Personel konuları ile ilgili mevzuat

4. Personel kadroları ile ilgili çalışmalar

5. K.K.K.lığı'nda istihdam edilmek istenen personelin seçimi ve sınıflandırılması

6. Erbaş ve erlerin sınıflandırılması ve dağıtılmasına ilişkin işlemler

7.  Disiplinin temini ve muhafazası ile personelin özlük hakları ve moralinin yükseltilmesi

8.  Şehit, yaralı,malul gazi işlemleri ile özlük ve sosyal hakları

9.  K.K.K.lığı bando faaliyetleri

10. Emeklilik ve emekli personel işlemleri

11. Personel değerlendirme ve terfii işlemleri

12. Personel atama ve görevlendirme işlemleri

13. Personelin kurumdan ayrılma ve ayırma işlemleri