Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurum Dosya Planları » Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Kurum Dosya Planı
Lojistik Başkanlığı Kurum Dosya Planı

1. Lojistik konular ile ilgili mevzuat

2. Askeri fabrikaların geliştirilmesi

3. Her türlü silah, araç, gereç ve diğer malzemelerin alımı ile tesis yapımı ve onarımı

    için ihtiyaç duyulan teknik şartnamelerin hazırlanması

4. Sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat

5. Gıda kontrol hizmetleri

6.  K.K.K.lığının doğal afetlerdeki yardım faaliyetleri

7.  Personelin şahsi silah işlemleri